2018. március 4., vasárnap

I will kill them all. Every last one. (novella) [manga spoiler]


I WILL KILL THEM ALL. EVERY LAST ONE.

Megjegyzés: A manga 102. fejezete Gabi szemszögéből (illetve annak egy picit az alternatív folytatása, mert nem bírok magammal és már nagyon kíváncsi vagyok!), tehát kemény MANGA SPOILER! :D Nagyon szeretem a kislány karakterét, remélem, minden rendben lesz vele. ^^ Floch-rajongóknak nem ajánlott iromány, őt személy szerint ki nem állhatom.Zofia halott volt.

Udo halott volt.

Falco… eltűnt.

Reiner… szintén eltűnt.

A földi pokol Gabi szeme láttára elevenedett meg: azok az emberek, akik nem a haláltusájukat vívták, kétségbeesetten sikoltoztak, egymást taposva próbáltak elmenekülni a köztérről, ahol a Háború Pörölyének Óriása mindent megtett, hogy legyőzze a bitorlót. Eren Jaeger beférkőzött közéjük, majd megvárta a tökéletes alkalmat, hogy egyesével levadássza őket. Zofia, Udo és még ki tudja, hány ember halála száradt a lelkén – asszonyoké, gyermekeké egyaránt. Gabi nem értette, miért kellett ezeknek a szegény, ártatlan embereknek meghalniuk, nem értette, miért kellett így történnie, egy valamit tudott: Eren Jaeger egy szörnyeteg volt, a legrosszabb a szigeti démonok közül.

Miközben furcsa szerkezetet viselő alakok lepték el az eget, úgy hasítva a levegőt, mintha repülnének, s minden irányból lövések dördültek el, megölve az utcán állomásozó fegyveres férfiakat, köztük Mr. Kapuőrt is, ahogy Gabi gondolt rá nagy szeretettel, a sokk szinte megbénította. Haltak meg már emberek előtte, de ennyire nyomorúságos halállal… ennyire… értelmetlenül… Soha. A rettegés a torkába kúszott, és ahogy tágra nyílt szemmel felfelé bámult, az egyik tetőn egy magas, karcsú alakot fedezett fel, aki egyenesen őrá szegezte a puskája csövét. Egyetlen másodpercre mintha az idő is megállt volna; csak néztek egymás szemébe, s Gabi ajka döbbenten elnyílt.

Nem… Ez nem érhet így… véget… Nem lőhet le! Most még nem!

De a lány nem húzta meg a ravaszt. Egy másik alak, egy fiú érkezett mellé, aki elvonta a figyelmét. Gabi látta, hogy mozog a szájuk, de nem hallotta, mit mondtak egymásnak. Semmit sem értett. Nézte, amint fényforrást erősítenek az egyik házra, és azt is nézte, amint együtt maguk mögött hagyják a vérmezőt. Az utcát elesett katonák holtteste borította be, felborult szekerek, ripityára tört álmok és remények.

Gabi mozdulatlanul állt.

A fegyver, ami a lábánál feküdt, talán Mr. Kapuőré lehetett. Még mindig sokkos állapotban, félig-meddig öntudatlanul nyúlt érte. Míg a távolban több irányból is aranysárga fény villanása jelezte, hogy a harcosok csatlakoztak a Háború Pörölyének Óriása mellé, hogy elsöprő győzelmet arassanak a bitorló felett, Gabi a kezébe vette a puskát. A bénultság lassan alábbhagyott, a helyét valami egészen más vette át: vad, pusztító haragé. Gabi érezte, ahogy szétterjedt a testében, érezte, ahogy arra ösztökélte, hogy mozduljon, cselekedjen. Korábban is készen állt rá, hogy eldobja az életét, most, hogy a bajtársai az orra előtt lehelték ki a lelküket, a családjáról meg mit sem tudott, egyedül egy dolog számított: hogy véghez vigye, amit kigondolt.

Esküdött.

– Meg foglak ölni! – süvöltötte, és nekilódult. Úgy szedte a lábát, mint még soha sem. Futott az utcán, a holttestek között, a világosság felé, a köztérhez, ahol a legnagyobb csata dúlhatott, mint amit valaha is látott. Közben arra gondolt, akit bűnbakként kiáltott ki, mégpedig jogosan, a harag pedig teljesen eltorzította az arcát. Vicsorgott, s határozottabban markolta a puskát.
Eren Jaeger!

De nemcsak őt akarta megölni. Az összessel végezni akart. Mindenről a szigetiek tehettek, az eldiai démonok, akik gyáván a falak mögé menekültek, őket hátrahagyva. És Reiner, szegény Reiner! Annyi éven át ott kellett élnie! Azon a borzalmas helyen… Azok között a szörnyű, embertelen emberek között…

Reiner!

Reiner, hunyta le a szemét, vajon hol vagy?

De hirtelen nem számított. Senki sem számított. A szülei, akik vagy éltek, vagy odavesztek a támadás során, Colt, aki ezekben a percekben is őt kereshette (no meg Falcót, akinek a támadást megelőzően nyoma veszett, miután távozott Reinerral… vajon mibe keverte Reinert?, Gabi mindig is gyanakodott rá.)

Az utca végében rálátása nyírt a térre, ahol a Háború Pörölyének Óriása és a Bitorló viaskodott. A szigeti démonok is ott voltak, sarokba lettek szorítva a harcosok által. Gabit hullámokban árasztotta el a megkönnyebbülés, ahogy Galliard Marcangolóját és Pieck Hordár Óriását nézte. A Páncélos Egység felkészült a tüzelésre, a repkedő démonoknak megdöbbenésre sem maradt idejük: a golyók a testükbe fúródtak, ő meg alázuhantak.

Nincs kegyelem, vicsorogta Gabi, miközben a Bestia Óriás felzárkózott Galliard és Pieck mellé. Nincs megállás.

– Ne hagyjátok őket elmenekülni – hangzott el az utasítás Zeke szájából, s Gabit még most is elfogta a borzongás, annyi éven után is, amikor maga a szőrös óriástest szólalt meg. Ahogy Colt annyiszor megfogalmazta már, Zeke különleges volt. Sokkal különlegesebb, mint bármelyik másik hordozó, éppen ezért kellett neki vezetnie a támadást. – Semmisítsétek meg őket. – És Gabi érezte, hogy az ajka mosolyra görbül.

Úgy van, értett egyet a férfival, egyet se hagyjatok életben! Különben sosem lesz vége… Csak úgy szabadulhatunk, ha mind meghalnak… Csak úgy vethetünk véget ennek a rémálomnak és hozhatunk dicsőséget a családunkra.

A fegyver súlyos volt a kezében, mégis meg tudta tartani. Megfeszítette a testét, a remegése viszont nem hagyott alább. A szemét könnyek csípték, a harag és a csipetnyi félelem szülte könnyeké, de nem tágított. Tudta, mit kell tennie, és azt is tudta, hogyan. Valamennyi példaképe azért küzdött, hogy megmentsék a szülőföldjüket, hát ki volt ő, hogy tétlenül ücsörögjön egy biztonságos óvóhelyen? Colt nem értette meg, mit jelentett számára ez a háború. Hogy miért akart bizonyítani. Senki sem értett semmit.

Ott is van, gondolta, ahogy a tekintete megállapodott a tizenöt méteres óriás alakján, a bitorló Eren Jaeger. Te… egy igazi szörnyeteg vagy. Egy olyan szörnyeteg, akinek sosem kellett volna megszületnie… Az óriásra szegezte a fegyvert. Ha egyenesen a nyakszirtjébe tüzelek, szűkítette össze a szemét, vajon a benne levő alakkal is végzek? Egyszerűen nem értette, a harcosoknak miért nem sikerült megállítania őket. Galliard miért nem marcangolta szét az óriás testét, hogy kitépje a bitorlót a nyakszirtjéből? A Páncélos Egység miért nem lőtte le az összes démont, akik madárként repdestek az égen?

Ketten legalább annyira szörnyetegek voltak, mint a Bitorló. Szélsebesen mozogtak, emberfeletti erővel támadtak, és Gabi látta, hogy Galliardnak meggyűlt velük a baja. Az Ackerman család két élő tagja… Csak ők lehettek, és Gabinak vicsorogni támadt kedve ettől a felfedezéstől!

Azt már nem! Nem hagyom, hogy mindent elpusztítsatok!

Remegett, s elsőre, amikor megszólalt, a hangja el is csuklott. Elfojtotta a könnyeit, megkeményítette a tekintetét. Nem engedhette meg magának a gyengeséget. Nem lehetett pont most egy gyáva, anyámasszony katonája, mint Colt. Zofia és Udo holttestének (és még a jó ég tudja, hány embernek a) képe örökre az emlékezetébe ivódott. Holttestek egymás hegyén-hátán… Liberio lassan a semmivel lett egyenlő.

Gabi erőre tett szert.

– Eren Jaeger! – kiáltotta el magát olyan hangosan, amilyen hangosan csak bírta. Át akarta harsogni a fegyverropogást, a csatát, magára akarta vonni a harcolók figyelmét… és valami éppenséggel történhetett, mert Pieck hirtelen megmerevedett, és óriásának egész teste valamiért a Bestia felé fordult. Gabinak nem maradt ideje, hogy átgondolja a dolgokat. Célzott – Eren Jaeger, a bitorló nyakszirtje lebegett a szeme előtt –, s mintha Colt hangját hallotta volna, de az is lehet, hogy csak képzelődött… Célzott és tüzelt, mert ezt kellett tennie. – PUSZTULJ!

A puska eldördült, a lövés eggyé vált a többivel.

Gabi arra gondolt, hogy talán senkinek sem tűnt fel.

Épp így leszek hős.

De tévedett. Valaki Eren nevét sikoltotta, és a füsttől terhes levegőben egy női alak védelmezte a Bitorló óriását. A testével fogta fel a golyót, s Gabi szíve kihagyott egy dobbanást, ahogy ráeszmélt, mi történt. A lány volt az korábbról, akivel farkasszemet nézett az utcai vérfürdő után. Aki valamiért megkímélte az életét. A lányt Sashának hívhatták, mert több szájból is ez a név hangzott el, miután lebuckázott Eren Jaeger óriásáról és elvágódott a földön.

Gabi ereiben megfagyott a vér.

– M-megöltem? – suttogta riadtan. – T-tényleg… m-megöltem? E-elvétettem?

Mire felocsúdott a döbbenetből, már késő volt. Látta, amint a lány mozdulatlan testét az ölébe húzza az egyik szigeti démon, egy fiú, aki akkor is vele volt, mikor kivégezték Mr. Kapuőrt. A kétségbeesett vizsgálódás pillanatokig tartott, Sasha arca viszont túl sápadtnak tűnt a távolból…

Messziből nem látszott, hogy lélegzett-e vagy sem, de a fiú megkönnyebbülten emelkedett fel.

Gabit hidegzuhanyként érte a felismerés, hogy Sasha még élt.

– N-nem… A bitorló! – zihálta. Újra tüzelni akart, mert ezt kellett tennie, meg kellett ölnie Eren Jaegert, hiszen megfogadta… Ha elsőre megállították, másodjára már képtelenek lesznek, nem? Igaz, nem a meglepetés erejével fog támadni, de…

És ekkor puska csöve nyomódott az oldalába.

– Ne mozdulj, eldiai kurva – utasította egy jeges hang, ám Gabi akkor is hátrapillantott a válla fölött. Egy másik szigeti a sok közül, egy fiú nevetséges frizurával, nevetséges, nagyképű mosollyal a szája sarkában. A szemében igazi gyűlölet égett, Gabi egészen megrettent tőle.

Csak történetekből hallott a szigetiek kegyetlenségéről, Reiner sem mesélt sokat, ezért nem is tudhatta, mire számítson. Ez a fiú… teljesen másnak tűnt, mint az a lány – Sasha –, aki megkímélte az életét. Gabi éppen ezért megpróbálta megőrizni a nyugalmát. A hangja is csak egy kicsit reszketett, amikor megszólalt:

– Eressz el!

De a fiút nem érdekelte.

– Ugyan, miért tenném? – Gúnyos nevetés tört fel a torkából, a parázsló gyűlölet mellett eszelős fény csillant fel a tekintetében. – Ti, eldiai söpredékek! Ugyanolyan vér folyik az ereinkben, de hol érdekelt benneteket a sorsunk? Shiganshina, Trost, Stohess… Megszámlálhatatlanul sok embert irtottatok ki arra hivatkozva, hogy ti különbek lennétek nálunk! Gyermekek és anyák vesztek oda, fivérek és nővérek! Nem mutattatok könyörületet, amikor betörtetek hozzánk és a semmivel tettétek egyenlővé az otthonainkat! Miért adnék neked kegyelmet, kicsi lány? Azért, mert gyermek vagy? Hidd el, én már megtanultam… A gyermekek… Ők a legveszélyesebbek, hiszen… annyira ostobák, annyira naivak, hogy azt sem tudják, mit csinálnak… Csak vakon követik a vezetőik utasításait.

– Azt hiszem, félreértettél. – Gabi magát is meglepte, mennyire nyugodtan csengett a hangja. A remegése elmúlt, megacélozta a szívét. A félelem csak halványan pislákolt benne, de rájött, hogy nem hagyhatja többé, hogy eluralkodjon rajta. Gabi Braun volt, a leendő Páncélos Óriás. Liberio ünnepelt hőse! Hős akart lenni, hát eljött az ideje, hogy komolyan azzá is váljon. Azt akarta, hogy mindannyian büszkék legyenek rá… Különösen Reiner. – Én nem könyörgök – mondta lenézően. – Nincs miért könyörögnöm.

– Pedig lenne, miért. Az életedért kellene – mondta erre vészjóslóan a fiú. – Mert most meg fogsz rohadni.

Gabi halványan elmosolyodott.

– Lehet, hogy kicsi vagyok… – suttogta, miközben a démon határozott parancsa ellenére teljesen megfordult. – De képes vagyok rá, hogy legyőzzelek, te rohadék. Nem félek egy hozzád hasonló féregtől. A kisujjam is… többet ér nálad, te szigeti démon! – A mosoly vicsorrá torzult, és a fiú arcát elborító harag megadta Gabinak a kezdőlöketet. Gyorsan mozdult, sokkal gyorsabban, mint a tréningezésen, és tudta, hogy meghökkentette a fiút, mert erre kevesen számítottak egy tizenkét éves gyerektől. De Gabi mindig is kiemelkedett a korosztályából. Ő mindig is… a többiek felett állt.

Zofiáért.

Udóért.

Falcóért.

Reinerért.

Coltért is.

Minden egyes név a mantrája részét képezte.

Mintha hallanám Colt hangját… Ez a gondolat még átsuhant az elméjén, aztán sietve száműzte, mert nem foglalkozhatott ilyesmivel. A képzelete játszadozott vele, azokét mutatta, akiket a legjobban szeretett.

Előrevetette magát – teljes erőből, mert csak ez segíthetett rajta, csak így győzhette le a szigeti démont – és többé nem gondolt semmire és senkire. Az ösztöneire hallgatott, amik sosem hagyták cserben, és meg sem rezzent, mikor több irányból is vérfagyasztó kiáltást hallott. A föld remegett a lába alatt, ahogy Pieck valamiért rátámadt Zeke-re. A bitorló Eren Jaeger élt és lélegzett, s ismét egy kicsivel közelebb került ahhoz, hogy felfalhassa a Háború Pörölyének Óriását.

Ez Gabi pillanata volt.

Hőssé kellett válnia, hogy megmentse Liberiót.

– GABI, NE CSINÁLD!

– FLOCH, NE!

Lövések dördültek, egymás után kettő, Gabi szeme pedig elkerekedett, ahogy fájdalom hasított a testébe.

Lelőtt… volna?

Hiába vájta a körmét a szigeti démon arcába, hiába fonta az ujjait a puskára, a fiú valahogy meg tudta húzni a ravaszt.

Gabi sosem sérült meg.

Sosem lőtték meg.

A fájdalom elviselhetetlen volt. Könnybe lábadt a szeme, a szájában pedig fémes ízt érzett.

Elharaptam volna a nyelvem?

Meleg vér áztatta el a ruháját, a lövések a melle alatt érték.

– G-Gabi! – Colt a nevét zihálta, és ahogy letérdelt mellé, Gabi végre ráeszmélt, hogy nem hallucinálta a fiút. Kezek kezdték tapogatni a testét, s ahogy a hosszú ujjak a sebéhez értek, a kín egyszeriben annyira sok lett, hogy felsikoltott. Vagyis sikoltani próbált, de csak rekedt suttogásszerűség tört fel belőle.

A szigeti démon, akiből gyűlölet áradt, a Floch névre hallgatott. Gabi érezte, hogy a tekintete elhomályosult, ám még a homályon keresztül látta, hogy egy hosszú hajú fiú visszafogta, nehogy még nagyobb kárt okozzon.

– MI A FENE ÜTÖTT BELÉD?! EZ EGY GYEREK!

– EZ EGY SZÖRNYETEG, JEAN! – üvöltött vissza Floch. – HÁT NEM LÁTOD, MIT KELL TENNÜNK?! KI KELL IRTANUNK ŐKET, MIELŐTT ŐK VÉGEZNEK VELÜNK!

– NEM AZÉRT VAGYUNK ITT, HOGY GYEREKEKET ÖLJÜNK!

– EREN JAEGER IS ÖLT!

– ÉS KIBASZOTTUL NEM VOLT HELYES, AMIT TETT! – Puffanás hallatszott, Jean ököllel vágott Floch arcába, mire a fiú a földön kötött ki, alig fél méterre Gabitól. Gabit továbbra is Colt tartotta a karjában, és nem tudta eldönteni, melyikük reszketett jobban. Colt nem nyúlt fegyverért, meg sem kísérelt a szigetiekre támadni.

Azért, mert gyenge, hunyta le a szemét Gabi fáradtan. Ő… Túl nyámnyila ahhoz, hogy ezt megtegye… Pont, mint Falco. Ő inkább… a behódolást választja… harcolás helyett… ez… egyszerűen… nevetséges…

És Colt valóban ezt tette:

– Kérlek… – Még könyörgött is. Gabit a hideg rázta. – Ne bántsatok…

Jean feléjük fordult.

– Sajnálom… Kérlek… Én… Sajnálom…

– Ő csak egy gyerek… – Colt szemlátomást nem értette, mire utalt a Jeannak nevezett szigeti, vagy csak annyira sokkolódott, hogy nem tudta felfogni. – Hagyjatok minket… Ne bántsatok… Ő… Reiner unokatestvére… Ő…

– Csak egy gyerek – ismételte meg Colt szavait Jean. – Tudom. Ő…

– Meg kell mentenünk. – Colt szorosabban ölelte magához. Gabi nem díjazta, a fájdalom annyira szétterjedt a testében, hogy teljesen elálmosodott tőle.

Vajon… ha hagyom, hogy magával ragadjon a sötétség… akkor… meghalok?

– Kislány, maradj ébren!

– Meg fog halni! – Colt hangja rémülten csengett. – Tennünk kell valamit!

Gabi nem hallgatta őket többé. Az álom gyorsan és erőszakosan érkezett, bármennyire is szeretett volna, nem tudott többé ellenkezni. A szemét behunyva átengedte magát Colt ölelő karjának, s már félig-meddig az öntudatlanság határára sodródott, amikor érezte, hogy felemelik. Beszélgetés zaját hallotta, de nem tudta kiérteni a szavakat. Annyit tudott, hogy Colt és Jean megindultak valamerre. Annyit tudott, hogy egy szérumot emlegettek.

Falcóra gondolt, aki mindent érte tett… De mi mindent?

Aztán átadta magát a sötétségnek.

Készült: 2018. 03. 02. – 03. 04.

Megjegyzés: Úgy érzem, valami biztosan fog történni Gabival a 103-as fejezetben. Akik esetleg aggódnának, ebben a verzióban Sasha túlélte és Gabi is túl fogja… Olvastam egy olyan teóriát, hogy Gabi fogja megörökölni a Ms. Tybur óriását. Hát majd meglátjuk, ezt kevésbé hiszem, de Colt itt így akarja megmenteni Gabi életét. Illetve én úgy gondolom, aztán majd lehet, tévedek, hogy Zeke valójában átállt Erenék oldalára, és a 102-es fejezet végén Pieck azért nézett olyan furcsán, mert gyanút fogott. Aztán majd minden kiderül. ^^
A Titánok 12. fejezete egy-két napon belül érkezik. ;)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése