2018. május 4., péntek

„Mi lett volna, ha…” (novella; Springles) [manga spoiler 105!!!]


„Mi lett volna, ha…”

Manga spoiler (105. fejezet!!!)
Sasháért…
Mert nem tudom és nem is akarom elfogadni.Sasha hirtelen nyitotta fel a szemét. Egykor Armin is így térhetett magához – zavarodottan, mit sem értve az örökké tartó lázálmából. A forróság elmúlt, helyét borzongtató hideg vette át, így hálásan húzta jobban magára a pokrócot, amibe valaki korábban gondosan belecsavarta. Az egyenruhájától és a felszerelésétől időközben megszabadították, a fehér ruha, amit viselt, viseletesnek tűnt a besütő fényben. Nem a léghajó kemény padlóján feküdt többé, hanem egy kényelmes ágyban, semmire sem emlékezve az elmúlt órák – ha egyáltalán órák teltek el! – történéseiből.

Miért…

Ahogy a pillantása távolabb siklott, érezte, hogy felgyorsult a szívverése. Connie egy, az ágyhoz húzott székben ücsörgött, fejét a pokrócon pihentetve. Sasha a barna tincseket nézte, melyek rövidek voltak ugyan, de határozottan nagy változást jelentettek Connie korábbi frizurájához képest, amikor teljesen lenyírta őket, pusztán sejtetve a hajszínét.

Connie…

Nem mondhatni, hogy elkezdett derengeni valami, de az tisztán élt az emlékezetében, hogy a barátai fölé hajoltak, Connie pedig megérintette a vállát. Keze hatalmas súlyként nehezedett rá, nehezebbnek bizonyult, mint a közelgő vég. Akkor erőtlennek érezte magát és rettentően fázott, jobban, mint ezúttal, és minden olyan… keserű volt. Egyedül a vére melegítette a testét, amiben jóformán megfürdött a lövés dördülését követően, az éles fájdalom pedig, ami a melle felől érkezett, valamennyire még életben tartotta. Mindenki kiabált körülötte, forró könnyek hullottak az arcára, egyik barátja a másik barátját félrelökve próbált tülekedni, hogy hamarabb letérdelhessen mellé. A térdükre zuhantak, szólongatták, az a két szerencsétlen gyerek meg… Ők megtapasztalták az igazi bosszúvágyat.

Megvolt rá a lehetőségem – jutott aztán az eszébe. Lelőhettem volna azt a kislányt… Még most is előtte volt a gyermek arca, az ijedtség és a döbbenet a szemében, fel sem akarta fogni, hogy mit látott maga körül. Az utca vérfürdőben úszott, szerteszét hevertek a holttestek. Sasha nem akart gyilkossá válni, ezért nem húzta meg a ravaszt.

Nem bánom – gondolta, s az ajka halvány mosolyra görbült. Azok után sem bánom…

Connie-ra sandított, aki látszólag nyugtalanul álmodott. Önkéntelenül nyúlt felé, hogy összefűzze az ujjaikat. A gyengéd érintés elengedő volt ahhoz, hogy a fiú lassan magához térjen, mintha mindig is erre vágyott volna.

Legalább annyira zavartan ébredt az álmából, mint Sasha, és ahogy kábultan ráesett a tekintete, pillanatnyi rémület következett, amit aztán hatalmas megkönnyebbülés váltott fel.

– Connie?

Sasha nem értette.

Az érintés szorítássá szelídült, Connie pedig gyakorlatilag a nyakába vetette magát. A nevét kiáltotta, zihálta és nyögte, Sasha meg, ahogy felfogta, mi történt, a tarkójára simította a szabad kezét, úgy ölelte, húzta közelebb magához.

– Sasha! – hallatszott a rekedt suttogás. – Sasha! – Könnyeket érzett, forrón és sósan peregtek le a fiú arcáról. – Ezt nem hiszem el! Azt hittem… Azt hittem, hogy… Istenem… Sasha!

A lány elmosolyodott.

– Semmi baj, Connie – veregette meg a hátát óvatosan. – Semmi baj. – A szorítás felerősödött, a fiú a nyakába temette az arcát, a suttogásából előbb mormolás lett, végül nem maradt más utána, csak szipogás és hüppögés. Connie, miután elhúzódtak egymástól, szétzuhanva, sírástól felpuffadt arccal nézett rá. A pillantásában hitetlenség ült, az ujjai cirógatóan simultak Sasha bőrére. A szeme alatti mély, haragos vörös barázdák simogatták, amiket Sasha elsőre nem vett észre.
– Oh – mondta aztán meglepetten, ahogy megértette, mi történt vele. – OhÉn… Mégis… kicsodát?

Connie az ajkába harapott. Látszott rajta, hogy nem így tervezte. Először nem akarta megmondani, Sasha viszont nem tágított. Kihúzta a kezét a szorításból, az ökle reszketett a pokrócon.

– Kicsodát? – kérdezte sokkoltan, mire Connie megadta magát.

– Zeke-et – mondta –, de jól van ez így – tette hozzá sietve. – Eren is és Zeke is így akarta.

Zeke is? – vonta fel a szemöldökét a lány. Levegő után kapkodott, a szájában hús és vér ízét érezte. Máskor örült volna neki, mert jóformán mindig éhes volt, de most nem tudott így érezni. Éhség helyett hányingertől kavarodott fel a gyomra, és amikor oldalra hajolt, hogy kiadja a tartalmát, Connie a hajánál fogva segédkezett, hogy kivitelezhesse. Vizet nyújtott, hogy kiöblögesse a száját, s egy pillanatra sem hagyta magára.

– Zeke-nek… egy éve maradt hátra – mormogta, míg őt figyelte. – Jól volt ez így. Ő… azt tette, amit tennie kellett. Azt mondta, így vezekel a bűneiért.

Sasha erre semmit sem felelt. Amikor újból megszólalt, szemlátomást meglepte Connie-t, ugyanis a fiú szeme látványosan csodálkozóan kerekedett el.

– A két gyerek? Velük mi a helyzet? Ugye… Ugye nem bántottátok őket? – tört ki belőle az igazi kérdés. Azt soha nem bocsátotta volna meg magának. Az a két gyerek nem tehetett semmiről. Átmosták az agyukat. Naivak voltak és tényleg gyerekek, éppolyan ostobák, mint egykor Bertolt, Reiner és Annie… – Kérlek, Connie, ugye nem?

– Semmi bajuk – válaszolta a fiú zordan. – A két kisvakarcs ép és egészséges, ha úgy vesszük… Kicsit elpáholtuk őket, hogy elfoghassuk, de… Eren nem hagyta volna, hogy bántsuk bármelyiküket is. Zeke pláne nem. A kislány Reiner unokahúga… A másik kölyök meg… Falcónak hívják. Mondhatjuk úgy is, hogy Eren kedveli őt. Az okát nem értem – forgatta meg a szemét, miközben ajkán halvány mosoly suhant át –, túl ártatlan Erenhez képest.

– A kislányban magát látja… – Sasha felköhögött, mialatt a barázdákat tapogatta. Bestia – gondolta –, én vagyok az új Bestia. A szörnyeteg, aki tönkretette Connie életét… Ugyanolyan szörnyeteg lettem. Persze tudta, hogy aki óriásokká változtatta Ragako lakóit, az Zeke volt, mégpedig a gerincvelőjének a segítségével. Azt is tudta, hogy mindez csak azért történhetett meg, mert Zeke a királyi család tagja volt. Sasha vérében minden csörgedezett, csak nemesi vér nem… így nem kellett ilyesfajta képességektől tartania. – Paradis… győzelmet fog aratni – suttogta. – A visszavonulás ellenére is… győzni fogunk.

Connie, aki nem követhette végig a gondolatmenetét, nyilvánvalóan nem értette a hirtelen témaváltást, de nem is kérdezett rá. Tulajdonképpen nem kérdezett semmit sem, csak magához ölelte és nem akarta elereszteni. Úgy ölelte, mintha az élete múlt volna rajta. Talán valóban így történt.

Sasha szomorúan mosolygott.

– Jól van – mormolta. – Látod? Kutya bajom!

– Azt hittem… – Connie hangja alig volt több suttogásnál. – Én tényleg azt hittem…

– Hogy meghalok? – Sasha a fejét rázta. – Nem olyan könnyű az!

– Hogy elveszítelek – felelte erre a fiú, és ahogy elhajolt tőle, Sasha megláthatta a szemének csillogását is. A könnyek mögött annyi minden foglalt helyet, annyi, félreérthetetlen érzelem, hogy Sashának kihagyott a szíve egy ütemet. Az elemi erővel rátörő fáradtságot valami más váltotta fel… az izgatottság.

– Kérlek – mondta –, bocsáss meg. Nem akartam, hogy aggódj miattam.

– Ne csinálj még egyszer ilyet.

– Nem fogok – nevetett halkan, Connie viszont komolyan nézett rá. Eltűnt a játékosság, a háború alatt mindketten felnőttek. A két idióta, aki sülve-főve együtt volt, néha kiegészülve Jeannal, természetesen, annyit változott, hogy rájuk sem lehetett ismerni. A kapcsolatuk is gyökeresen átalakult, és Sasha örült ennek. Jobban örült, mint a húsnak vagy rizsnek, amit Levi vagy Hanji legnagyobb bosszúságára az útra szánt vésztartalék készletből csent el. Mindennél jobban örült.

Kora délután felé járt az idő, amikor Connie megcsókolta őt, és estefelé, amikor először kimerészkedett az ágyából. A hold fényében fürödve csókolóztak, és egyiküket sem érdekelte, hányan nyitnak rájuk és jönnek zavarba a látványuktól. Mindegyik mulatságos volt és cseppet sem arcpirító. Jean leesett állal tátogott, Floch vigyorgott, Armin mosolygott. Még Mikasa is megengedett magának egy halvány mosolyt, ahogy a mindig közömbösnek tűnő Levi is… Egyedül Eren állt lehajtott fejjel, bűntudatosan. Ő nem győzött bocsánatért könyörögni… Hiszen állítása szerint minden az ő hibája volt.

Sasha azonban nem így gondolta.

– Nem köteleztél rá, hogy átszeljem az óceánt – jelentette ki dacosan, Connie kezét szorongatva. – Magam hoztam meg a döntést és készen álltam a következményekre is. Ha meghaltam volna… Az nem a te hibád lett volna, Eren – mondta szelíden –, és nem is Gabié… – idézte fel a kislány nevét. – Ha meghaltam volna, az a világ hibája lett volna… mert Mikasának ebben mindig is igaza volt – siklott a tekintete Erenről a lányra. – Gyönyörű, ugyanakkor kegyetlen világban élünk… És hogy neked is igazat adjak… Szabadnak születtünk. Ezért a szabadságért… kész vagyok akár meghalni is.

– De azért ne halj meg – súgta végül Connie.

A beszédével mindenkit letaglózott, de különösen a fiút és Erent. Ezt sem bánta – ahogyan Liberiót sem –, sőt büszkén húzta ki magát. Most már nemcsak katona volt, ahogyan a többiek, hanem harcos is a maga módján. Paradis harcosa, ahogyan Eren, Armin és Annie is azok voltak. A kilenc óriás egyikeként…

Nem ismert lehetetlent.

Készült: 2018. 05. 03.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése