2019. február 17., vasárnap

Levi x Zeke – Újra meg újra [egyperces; manga spoiler (112?)]


Újra meg újra

Párosítás: Levi/Zeke; említés szintjén: Levi/Erwin
Korhatár: +18
Figyelmeztetés: erotikus tartalom (!)
Tartalom: A legnagyobb bűnt újra meg újra elkövetik.
Megjegyzés: Sajnálom, nem sajnálom. :D Valamikor a 112. fejezet környékén íródott?


Levi nekiveti a hátát a fa törzsének, és lehunyja a szemét, mikor Zeke a farka köré fonja az ajkát. Távol a sátraktól, az ott állomásozó, szüntelen aggódó katonáktól, Levi bűntudatot ébreszt saját magában azzal, hogy élvezi, amit Zeke vele tesz. A szőke tincsekbe tép, közelebb húzza magához a férfi fejét, a csípőjére ringására mozgatja; mélyebbre löki magát Zeke készséges szájában, és az ajkába harap, hogy elfojtsa a nyögését. Így is néha hallhatóan élesen szívja be a levegőt, és olyankor érzi Zeke elégedettségét, a nyelve gyorsabban siklik fel és alá a hosszán, a keze ráakad Levi heréjére.

Megrándul, a gyönyör felgyülemlik, egész teste remeg tőle, remeg a vágytól, hogy végre elélvezzen. Amikor végre sor kerül rá, annyira mélyen csúszik Zeke torkába, amennyire csak tud, amennyire csak mindketten képesek, és Zeke hosszú, nedves ujjai a combját kezdik simogatni, félköröket rajzolnak a belső részére, utat találnak a bejáratához. A rohadék…, szisszen fel gondolatban, de mire megakadályozhatná, Zeke már a testébe hatol, az orgazmus pedig pontról pontra csúcsosodik ki, hosszas és túl jóleső érzés ahhoz, hogy azzal a fránya bűntudattal foglalkozzon.

– Nagyon élvezed magad – jegyzi meg Zeke-nek, amint levegőhöz jut. A férfi elhajol tőle, a száját nedvesíti, még mindig térdel. Mosolyog, fedezi fel Levi, és hirtelen zavartság lesz rajta úrrá. Mihez is kezdjen egy rendkívül elégedett, mosolygós Zeke Jaegerrel?

– Ó, igen – hallja meg a férfi duruzsoló hangját –, de ahogy elnézem, nemcsak én élveztem. – A lehelete borzongtató. Ahogy a kezébe veszi, Levi meg-megrándul még a markának puha fogságában. Félrebillenti a fejét, ravaszkásan sandít fel rá a pillái alól. – Mit szeretnél, hadnagy? – kérdi, és gyengéd erővel megszorítja. – Mit csináljunk?

Levi nem válaszol, az alsó ajkába vájja inkább a fogát. Gyakorlatilag ez is egy válasz: nem tiltakozik, Zeke-re bízza a lehetőségeket. Mit is remél? Minden, ami történik, a hatalmas fák erdejének titka marad, senki sem fogja megtudni – leszámítva persze szegény Historia királynőt, aki át fogja örökölni Zeke Bestiáját. Bizonyosan lesz nem egy álmatlan éjszakája, amíg feldolgozza a látottakat – már ha lehet hinni Zeke állításának, hogy valamennyi hordozó látja az elődjei és az utódai emlékeit.

Legalább feldobjuk az estéit – gondolja, majd felhördül, mert még mindig túl érzékeny, Zeke pedig elgondolkodó arccal simogatni kezdi. Ismét a szájába veszi, az ujjaival pedig nekilát a munkának: lassan készíti elő, finoman mozog a testén, a testében, ügyel rá, hogy kellően nedvesek legyenek maguk az ujjai, s maga Levi is kívül-belül.

Pillanatok alatt a gyönyör kapuiban találja magát – reszket a csípője, remeg a combja, nedves és forró belülről, farka gyöngyözik Zeke szájában. Zeke megérinti őt, belülről érinti azt a pontot, amitől nem tud uralkodni magát, és lángol az arca, liheg, zihál, nyög és sóhajt egyszerre, Zeke nevét kiáltja, és a végén a földre akar rogyni. Zeke vállába kapaszkodik egyik kezével, a másikkal a nyakát karolja át, úgy reszket, Zeke pedig átöleli, szorosan vonja magához, addig nem hagyja abba jobbjának mozgatását, míg el nem csitul a remegése.

– Nem gondolod… – éri utol egyszer csak Zeke hangja –, hogy sokkal élvezetesebb program, mint ugyanazt a könyvet olvasni újra meg újra? Vagy ugyanazt a mesét mondani újra meg újra? Ha akarod… minden egyes napunkat megszínesíthetjük valami újjal, hadnagy – ajánlja, s szemében mohó fény villan. Levi nyel egyet, mindarra gondol, amiket az elmúlt napokban együtt tettek. A bűn… Erwin emléke összerántja a gyomrát, fájdalmat és epe ízét küldi fel a torkába.

Miért…

(Miért kellett így találkozniuk?)

Zeke őt nézi, szánakozik, olvas a gondolataiban, pontosan tudja, kire gondol, s közben mégsem… Még Erwin nevét sem tudta, még csak nem is sejtette, hogy a Felderítő Egység tizenharmadik parancsnokát Shiganshina körzetében vesztette el. Csak azt látta, hogy Eren Bertoltot markolja, hogy kész rá, hogy az életét vegye… és két test fekszik majdnem egymás mellett: egy összeégett és egy felismerhetőbb, mindkettőben alig van élet. Csak azt ismerte fel, hogy Bertoltnak befellegzett: fel fogják falni.

Levi Zeke-re bámul, Zeke meg őt bámulja. (Oh.)

– Olvasd a könyvet – mondja neki végül rekedten. – Azzal… mindketten jobban járunk.

Zeke felvonja a szemöldökét, de nem tiltakozik. Visszamennek a sátrakhoz, úgy tesznek, mintha mi sem történt volna, s míg Levi a teáját kortyolgatja, társai meg az utolsó csepp borért marakodnak, Zeke nekilát olvasni, újra meg újra ugyanazon a lapon siklik végig a tekintete, és nem mondanak semmit. Nem kellenek szavak ahhoz, hogy igazából tudják, nemcsak egyszer vétkeztek az életük során.

A legnagyobb bűnt a világon… újra meg újra elkövetik.

Készült: 2018. 11. 29. – 12. 16.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése