2019. július 23., kedd

Az óceán túloldalán [Ereri] – 10,5. fejezet (kiegészítő novella)


10,5. fejezet


Gondterheltség

~ egy újabb kiegészítő fejezet/egyperces inkább; kimaradt pillanat, avagy közvetlenül az előző fejezet folytatása, csak ezúttal Zeke szemszögéből


– Ennek az egésznek nem így kellett volna történnie.

Pieck édesapja vizet forralt a teához, aggódva sandított a háló felé. Zeke nem szólta meg érte, ő maga is legalább annyira aggódott a két kölyökért, mint az idősebbik férfi; a java még hátramaradt. Megmentették Eren életét, de Marley sok mindenről nem tudott még. Marley… Mindig csak Marley.

Zeke elfogadta a csészéjét, nagyot szippantott.

Pieck apja megvakarta a tarkóját.

– Tartsuk magunkat a tervhez, igaz? – Amikor nem a tarkóját dörgölte, akkor a kezét tördelte. Szánni való ember látványát keltette, pont ezért volt tökéletes Zeke terveihez. Zeke mindig tervezett, másból sem állt az élete.

Az egész életem körülötted forog, Eren – szusszantott kicsit mérgesen. Remélem, értékeled.

Eren néha fel sem fogta, mennyi mindent köszönhetett neki.

Magath hadnagy, mi? – Lágyan elmosolyodott, ahogy a férfira gondolt, ám a teáscsésze mögé rejtette. A megfakult mintát figyelte a csészén, jó rég darab lehetett, valamiféle monogramot karcoltak belé, amiből csak egy „A” betűt lehetett kivenni. Megrántotta a vállát, a régi világból alig maradt hátra valami. Marley olyanná formálta az embereket, amilyenné ő akarta. Elpusztította az eldiait, s tisztességes marleyi emberré kívánta Ymir népének valamennyi lakóját teremteni.
Magath számomra csak Theo, de ezt kevesen tudják.

Miután elárulta Grishát és Dinát, ha nem lett volna Mr. Xaver és Magath, meg persze a nagyszülei, Eren születéséig teljesen magára lett volna utalva. A világ problémái a nyakába zuhantak, napról napra gondterheltebb és gondterheltebb lett. Hogyan tovább? Hogyan éljen azzal a tudattal, hogy a halálba küldte a saját szüleit? Hogy fogja tudni eltitkolni, hogy az anyja a királyi család leszármazottja? Hogy így őáltala az ő vérében is uralkodói vér csörgedezett?

Aztán megjött Eren, és vele együtt minden más lett.

Eren új értelmet adott az életének – és egy cseppet sem bánta. A sok nyűg, a sok galiba, amit a kölyök okozott, nem számított, mert Zeke kisöccse volt. A karjában tartotta, ringatta, megvigasztalta, ha elesett vagy rémálma volt, megtanította, hogy kösse be a cipőfűzőjét, és akkor is ráerőltette a nyakkendőt, ha már a puszta látvány is futásra késztette. Izzasztó percek – olykor negyedórák – vártak mindkettőjükre – szerencsére az aprócska házban könnyű volt kergetőzni. Aztán Eren karszalag nélkül próbált az utcára rontani, és a nagyanyjuk jajgatott, a nagyapjuk a szívét markolta, Zeke meg hanyatt vágódott, hogy elkapja, hatalmas puffanás hallatszott, valami reccsent is, Eren meg ártatlanul állt, keze a kilincsre simult – alig érte még fel –, és értetlenül nézett rájuk. Zeke nem kiáltott. Átkozottul fájt a törött csuklója, de nem kiáltott.

– Gyere ide, Eren – hívta oda magához szelíden, mire Eren odacammogott; sötétbarna tincsei szerteszét meredeztek. Úgy festett, mint egy felborzolt keselyűfióka. Zeke megeresztett egy kis kuncogást, majd megérintette a karszalagját (természetesen azzal a kezével, amelyik épségben maradt). – Soha ne menj úgy ki a házból, hogy ez nincs rajtad, megértetted? – Eren, aki addigra megszeppent, és megértette, hogy valami rosszat tett, remegő szájjal bólintott. Zeke válaszul még jobban összekócolta a haját. – Papa, a csuklómnak annyi – mondta aztán a nagyapja felé pillantva. Az idős férfi egész testében reszketett, arcába akkor kezdett visszatérni némi élet.

– A szívemnek is – motyogta. Megköszörülte a torkát, hangosan pedig így szólt: – J-jól van, fiam. Gyere, megnézem neked.

– Mekkora pech – panaszolta Zeke, miközben segítettek neki feltápászkodni. – Ha már átörököltem volna az erőt, egy perc alatt helyrehoznám.

– Hosszú út vár még rátok, ifjú harcosom – simogatta meg a nagyanyja vigasztalóan az arcát. – Hosszú út és fényes jövő, mert tudod, mi a kötelességed

A kötelességem… – Zeke tekintete Erenre siklott. Ó, igen, a kötelessége. Persze, hogy tudta. Amióta találkoztak, minden világosabb lett.
A kötelességem, hogy megmentsem Eldiát – gondolta elszántan. Hogy életben tartsam a családomat… és befejezzem azt, amit egykor elkezdtünk.

– Tehát, uram. – Letette a teáscsészét, a hasát kellemes melegség járta át. A kései órák ellenére igenis szüksége volt erre a csészére. Egyszer sem adta fel Erent – sem gyerekkorában, sem most, hogy idősebbek lettek. Egyetlen éve maradt hátra, egyetlen év, amit a világuk megmentésére áldozhatott, és persze, sehogy sem állt vele. – Fordíthatnánk komolyabbra is a szót?

– Sejtettem, hogy előhozakodik vele, Mr. Jaeger. Tehát Eren jelenlegi helyzete…

– És a kapcsolata a mi kis éles eszű, ifjú hölgyünkkel – somolygott Zeke az orra alatt. – Arról sem szabad megfeledkeznünk.

– Ó, hogyne-hogyne.

– Tehát…

Tehát.

Míg Eren Paradis szigetén „sínylődött”, addig Zeke játszotta a tisztességes marleyi harcos szerepét. Bármilyen körülmények is adódtak, az eldiaiak nem tehettek mást – játszották tovább a szerepüket.

Az óriások kora lehanyatlóban van – emlékeztette magát. Az új fegyverek, a páncéltörő golyók… Ebben nem hazudtam: hamarosan nem lesz már ránk szükségük. Ha pedig nem lesz, akkor egy éjjel talán arra ébredünk, hogy felperzselik az internáló táborokat. Vajon mi történne akkor, ha mind meghalnánk? Lassan megvannak az eszközeik, hogy elpusztítsák a falakon belül élőket…

Az ajkát harapta, nehéz gondolatok fogalmazódtak meg benne.

– Gondterheltnek látszik – jegyezte meg végül Pieck apja, mire finoman vállat vont.

– Mindannyiunknak megvan a maga baja, nem igaz, uram?

A férfi arca erre jól láthatóan elsötétült.

– Ó, igen – suttogta, s ismét aggódva lesett a szobába. – Túl nagy a teher, amit a vállára vesz.

– Túl nagy – értett egyet Zeke.

Az egyetlen, aki igazán kihúzhatja Erent a slamasztikában, az Magath hadnagy.

Az egyetlen pedig, akiben még reményt látott…

– Igen… – motyogta. Hátratolta a székét, sietősen búcsúzkodott. – Még meg kell ejtenem egy gyors telefont… – motyogta, mire Pieck apja a homlokát ráncolta.

– Mr. Jaeger? – kérdezte, de Zeke már nem válaszolt. Ellenőrizte a karszalagját a karján, majd fogta magát, és kilépett a hűvös éjszakába.

Megjegyzés: Az egyik kedvenc kiegészítő fejezetem, mert Zeke és Eren testvéri kapcsolata többet érdemel. <3
Zeke mindent Erenért tesz. De tényleg.
A 11. fejezet augusztus 2/3-a körül kerül feltöltésre.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése