2019. november 2., szombat

Az óceán túloldalán [Ereri] – 14,5. fejezet (kiegészítő fejezet)


14,5. fejezet


A kötelesség

A cellaajtót tárva-nyitva találták, a cella üres volt, az ágy kihűlt. Levi, akinek azonnal jelentették, dühösen káromkodott. Armin, aki Marcót váltotta, és aki mellé Mikasát osztották be, mert Kenny váltig állította, hogy a lányt nem fogják magukkal ragadni az érzései, értetlenül állt a történtek előtt.

– Elképzelhető, hogy elszunyókáltam – vallotta be, mikor Levi rávillantotta a tekintetét. – De Mikasa… Csak annyit mondott, hogy beszélni szeretne vele. Hogy érti, mennyire fontos ez nekünk. Még akkor is ezt mondta, amikor Dirk meglátogatott minket! Annyira… Higgadtnak látszott.

– Higgadtnak, mi? – morogta Levi. – Ő egy Ackerman! Nyilván, hogy higgadt, te idióta! – dörrent rá aztán a szegény fiúra. Mély levegőt kellett vennie, hogy lenyugtassa magát. A 104. kiképző egység egykori tagjai egytől egyig összerezzentek. Armin és Marco, akik úgy érezték, felelősséggel tartoznak a szökésért, bűntudatosan sütötték le a szemüket. Legyen is bűntudatuk! Az ő hibájuk! – Nem hiszem el… – Levi hangja végül elhalkult, a mérge is lassan elpárolgott. Végül is, semmi más nem történt, csak a szokásos. – Nem hiszem el, hogy ilyen ostobán viselkedett… – mormolta maga elé. – Ráadásul már megint

– De nemcsak ő – szegte fel a fejét Armin, szeme okosan csillant meg. – Ezt egyedül nem tudta volna kivitelezni.

– Nem is kivitelezte egyedül – csendült egy mély hang az ajtó felől. Levi meg sem lepődött, amikor meglátta Erwint és Hanjit megérkezni, ahogyan az sem érte váratlanul, hogy mindketten komor arckifejezést öltöttük magukra. Mérget vett rá, hogy ez nemcsak Eren szökésének szólt.

– Gyerünk, Szemöldök – forgatta a szemét unottan. – Miféle csapás érhet még minket?

– Annie is megszökött – közölte velük Hanji. – Sehol sem találjuk. Minden bizonnyal…

– Csak a lehetőségre várt! – szorult ökölbe Jean keze. – Az a rohadék! Tudtam, hogy nem lett volna szabad megbíznunk benne!

– Álmomban sem gondoltam volna… – motyogta erre Marco. – Azt hittem, megbánta a tetteit… – És a tekintete Arminra siklott. Levi leutánozta: a szőke kölyök arca falfehér volt, árulkodón remegő kezét a combjának kellett szorítania, hogy ne tűnjön fel senkinek sem. Nocsak.

Gyanakvón vonta össze a szemöldökét.

Tudtál róla? – kérdezte tőle.

Armin az ajkába harapott. Nocsak.

Tudnom kellett volna? – kérdezett vissza. A hangja nem remegett, ám furcsamód büszke él érződött rajta. Armin tisztában volt a nyílt váddal, ahogyan azzal is, hogy valószínűleg jogosan. A 104. kiképző egység egykori tagjai közül ő állt a legközelebb Annie-hoz, és neki vágott legjobban az esze. Ha Annie vagy Mikasa nem is avatta be a titkos kis terveibe, minden bizonnyal sejtett valamit.

Levi megtehette volna, hogy Erwin elé viszi az ügyét, ám végül nem faggatta többet a többiek előtt. Igazából nem számított, ki mit tudott. Csak a tények számítottak. Eren, akit nagy nehezen rángattak a szigetre – gyakorlatilag elrabolták, nem is önszántából jött –, megszökött a cellájából, és valószínűleg útban volt Marley felé. És gyanúsan eltűntek még mások is: Annie, akiben Levi szerint soha sem kellett volna megbízniuk, de Armin addig győzködte őket, míg mégis adtak neki egy esélyt, továbbá Mikasa is, akit ostoba módon magával ragadtak az érzelmei. Nem látta értelmét, hogy Armin torkának essen, és magyarázatot követeljen az árulására.

– Na és most? – Erwin felé fordult, ez még mindig egy kézenfekvőbb megoldásnak bizonyult. Erwin, a zseniális Erwin a még zseniálisabb ötleteivel, gondolta magában. Biztos ki tud találni valamit, pláne, ha a stratégia kiötlésében Hanji valamint Armin is részt vesznek.

Lehunyta a szemét, úgy várta a választ. Teljes mértékben megbízott bennük, tudta, hogy előbb-utóbb elő fognak rukkolni valami… egészen kivitelezhető tervvel, ha nem is a legtökéletesebbel az idő szűke miatt. Az sem számított, hogy milyen a terv, amíg sikerrel járnak. Nem hagyhatták, hogy Eren elérje Marleyt… de ha mégis eléri, akkor azt nem, hogy ott is maradjon. Szükségük volt rá. Levinak… szüksége volt rá.

– Szerintem nem kérdéses, mit kell tennünk – szólalt meg Armin Erwin helyett. Ez gyakran előfordult, Erwin pedig előszeretettel engedte át neki a vezető szerepét, amíg ki kellett találni valamit.

Mindannyian ránéztek. Még mindig sápadtnak látszott, de legalább már nemcsak a hangja nem remegett, hanem a teste sem. Határozottan viselkedett, visszatért a magabiztossá váló Armin, aki messze túlszárnyalta azt a múltbeli Armint, akire Levi homályosan ugyan, ám igenis emlékezett valamennyire. A múltbeli Armin örökké kételkedett magában, még azután is, hogy átörökölte a Kolosszálist. Ez az Armin nem volt birtokában ugyani semmilyen óriáserőnek, ami mások fölé emelhette volna, Levi mégis azt érezte, hogy az óriások fölé kerekedett.

– Na és mi lenne az, kölyök? – mordult fel.

Marco a szája elé kapta a kezét.

– Csak nem akarsz…

Dehogynem – vágott a szőke fiú szavába élesen. Levinak megrebbent a szeme. – Pont azt akarom. Eren… Össze van zavarodva, nem tudja, mit miért tesz, de amikor az anyjával meg a testvéreivel volt… Amikor velem beszélgetett… Tudom, hogy nem az ellenségünk. Ha még nem is ért mindent, hamarosan megérti… Meg kell értenie… és a mi oldalunkra fog állni, biztos vagyok benne.

– Nem akarlak elkeseríteni – sóhajtott Jean –, de szerintem naiv vagy. Nem ért ez meg semmit… Már réges-rég meghozta a döntését. Sosem fog a mi oldalunkra állni. Amint tehette, futott haza a kis családjához… Az új barátaihoz – tette hozzá keserűen. – Mi… Számára senkik vagyunk. – És ezt úgy mondta ki, hogy tudta jól, mindannyian szívébe kést fog döfni vele. Levi maga is érzett valamit. Valami… megmagyarázhatatlan érzést, ami szorította a mellkasát, amitől nehezen lélegzett. Figyelmen kívül hagyta, de rengeteg erejébe tellett. Az önuralom próbája volt ez, és majdnem elbukott rajta.

– Eren után akarsz menni? – kérdezte csendesen.

Armin bólintott.

– Nemcsak arról van szó, hogy szeretném, uram – felelte udvariasan. – Ez a kötelességünk is egyben.

Kötelesség.

Levi szórakozottan gondolt erre a szóra. Kötelességük lett volna? Eren… valóban veszélyben volt Marley földjén? Annyira otthonának érezte…

Tényleg nem volt az ellenségük? Tényleg meg fogja érteni? Lehetett hinni és vakon bízni Armin szavaiban?

– Rendben – egyezett bele Erwin, véget vetve a beálló éles csendnek. – A királynő is erősít ebben.

– Már beszéltél is vele? – lepődött meg Hanji.

– Muszáj volt tárgyalnom vele ezek után.

– Bölcs döntés – biccentett Levi. – Tehát… Liberio. Megint.

Hogyhogy ilyen hamar az áldásodat adtad rá, Frieda? Mit tervezel? – motoszkált benne a kérdés. Ha annyi éven át türelemmel vártak a napra, hogy hazahozzák Erent, most mi hajszolta ennyire előre Frieda Reisst? Az, hogy közelgett az ideje? Vagy tényleg ennyire kifutottak volna már az időből? A küldetést… tényleg be kellett fejezni minél előbb, különben mindennek vége?

– Annyi különbséggel, hogy most várni fognak a támadásunkra – szusszantotta ingerülten Jean, kirángatva Levit a gondolataiból. – Többé nem tudjuk meglepni őket.

– Ó, dehogynem – sötétült el Levi tekintete. – Ha nem vesztegetjük az időt, és most azonnal nekifogunk a hadjárat megszervezésének, akkor sikerül meglepetésszerűen támadnunk. Ha most azonnal mozgósítunk minden egységet… Ideértve a Katonai Rendőrség valamint a Helyőrség tagjait is, és teljes erővel támadunk Liberio ellen…

– Ha megismertetjük velük a Remegés erejét – szólt egy megfáradt hang az ajtó felől –, akkor hiszem, hogy vissza tudjuk szerezni Erent, és fel tudjuk szabadítani a világunkat. A küldetésnek be kell fejeződnie. Nincs más út.

Frieda csatlakozott hozzájuk. Vénséges vénnek látszott, mégis kortalannak.

Levi torka elszorult.

Frieda… Királynőm – javította ki magát egyből. Mit tervezel, Frieda? A Remegés… ugye nem akarod…

– Csak nem akar… – nyílt tágra Hanji szeme, mire Frieda elmosolyodott.

– De, pont ezt akarom – bólintott. – Én magam sem ülök többé tétlenül. Első és utolsó alkalom, hogy az Alapító Óriás királyvérű hordozója dacol Karl Fritz ideológiájával, és személyesen vonul hadba, de érzem, hogy képes vagyok rá. Tudom, hogy meg tudom tenni. Ez nem is akarás, hanem ahogyan Armin fogalmazott, „kötelesség”.

– Kötelesség… – mormolta Levi. – Az lenne?

Vajon Eren…

Szeretni fogja őket valaha is úgy, mint régen? Vissza tudnak térni azokhoz a szép, boldog időkhöz?

Sasha összecsapta a tenyerét.

– Mire várunk? – rikkantotta. – Menjünk!

– Igen, harcoljunk! – lelkesedett be Connie is.

– Hozzuk vissza Erent – mondta csendesen Armin, és amikor mindannyian bólintottak, Levi látta, hogy halvány, ámbár kissé szomorkás mosoly jelent meg a szája szegletében. Ő tudott valamit, amit ők nem. Talán azt sejtette, hogy ez nem fog jól elsülni. De akkor meg minek javasolta?

Armin, te nyavalyás… Még arra sincs időm, hogy a szart is kiverjem belőled…

Rohanás lett az életük. Mindent alaposan, ám rohamtempóban kellett megtervezni, megszervezni. Nem ejthettek hibát a kivitelezésben, különben mindennek vége. Ez a tudat súlyosan nyomta valamennyiük vállát. Hogy ki mennyire értett egyet, hogy ez az egyetlen helyes, járható megoldás, azt nem lehetett tudni, nem avatták be egymást a legféltettebb gondolataikba.

Mikor felszálltak a léghajóra, Levi a maga részéről sosem érezte még ennyire helyesnek és ennyire helytelennek is, hogy Eren után iramodnak. Hogy nem tisztelik a döntését, hanem megpróbálják belehajszolni valami másba, egy számukra kedvezőbbe.

  Őt akarja, igaz, királynő? Hogy ő örökölje át az erejét…

Nem bírta megállni, csak kimondta, ami a legjobban fájt.

Eren ebben a világban is a Támadó Óriás erejének hordozója volt, ám az Alapítóé nem. Miért akartak rátenni a vállára egy újabb felelősséget? Miért kínozták tovább? Miért akarták, hogy egy gyerek, alig felnőtt legyen az, aki végül megmenti őket? Miért pont Eren? Mitől olyan különleges? Miért ő a Kiválasztott?

Frieda azonban meglepte:

– Véletlenül sem – ingatta a fejét. Annyira rosszul festett, hogy Levi biztosra vette, nem fogja túlélni az utat az óceánon túlra. Azt végképp nem, hogy aktiválja az erejét. – Azok után, ahogyan viselkedett, egy cseppet sem bízom Eren Jaegerben. – Öregkora ellenére is éles maradt a tekintete, ahogy Levira siklott. Olyan érzés volt, mintha a lelkébe látott volna. – Na és te? – kérdezett vissza látszólag könnyedén. – Te mit gondolsz róla? – Kinyúlt, ráncos kezével a tenyerébe vette Levi arcát. Az ujjak puha játéka szomorúságot sugallt, Levi érezte a közelgő elmúlást.

– Tudom, mi a kötelességem – felelte. Már megint az az ostoba szó: „kötelesség”. – A múlt az múlt.

De így lett volna? Tényleg tudta volna a kötelességét? Tényleg múlt maradt a múlt, és nem kezdett el időközben átalakulni valami mássá?

Alattuk Marley feküdt – Liberio gyanútlanul, mit sem sejtve pihent az éjszakában.

– Minden a terv szerint halad, Jean – jelentette Sasha, akit Connie-val meg két másik felderítővel együtt előreküldtek, hogy tegyék a dolgukat, valóban derítsék fel egy kicsit Liberio körzetet. Az, hogy éjjel érkeztek, sokat segített: könnyebben tudtak mozogni, gyakorlatilag eggyé tudtak válni a sötétséggel.

Connie egyetértése jeléül bólintott, majd így szólt:

– Megvan a fiú.

És Levi nem akarta, hogy meglegyen.

Ilyen hamar?

Hát persze… Nem ostobák.

Jean felsóhajtott.

Jean hadnagy, a saját osztagának vezetője adta ki Levi helyett az utasítást fásult hangon:

– Akkor támadjunk.

És ezzel eldőlt Liberio sorsa.


Megjegyzés: A következő fejezet november 11-én érkezik – és az egyik (de csak egyik!) kedvenc jelenetemet fogja tartalmazni. Súgok: Eren végre megtudja benne Levi titkát. :D

Beharangozó:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése