2019. december 20., péntek

Múltadba zárva [Ereri] – 16. fejezet


16. fejezet


A Kapuőr

I.

Kruger


Levi a karjában tartotta, úgy ölelte, hogy biztossá tegye számára, hogy soha nem akarja elengedni. Attól a perctől fogva, hogy tudatosult benne, beleszeretett Jaeger hadnagyába, Eren remélte, hogy soha nem fog eljönni ez a nap, amikor el kell válniuk egymástól. Egészen addig csak beszéltek róla, hogy nem kötődhetnek jobban egymás iránt, de hogy pontosan mi is fog történni, mikor eljön a búcsú pillanata, abba egyikük sem gondolt bele igazán.

Eren szédült. Hogy a vérveszteségtől, vagy még annyira a történtek hatása alatt állt, azt nem tudta megmondani. Azt is már kész csodának tartotta, hogy nem vérzett el. Valahogy sikerült időben elszorítania, ám ez még mindig nem jelentett biztosan garantált életbiztosítást; gyengének és kábultnak érezte magát, miközben viszonozta Levi ölelését. Mikor a vállára hajtotta a fejét és egy pillanatra behunyta a szemét, akár el is tudott volna aludni. Ez Levinak is feltűnhetett, mert Eren azon kapta magát, hogy óvatosan megrázta a testét, hogy magához térítse.

– Fel ne add nekem, kölyök – suttogta a fülébe karcos hangon, mire Eren ajka halvány mosolyra görbült. Kölyöknek nevezte, pedig már tizenkilenc is elmúlt. Ekkor jutott eszébe, hogy Levi tulajdonképpen semmit nem kommentált a külsejével kapcsolatban. Mikor megpillantották egymást a tükör egyik-másik oldalán, Levi mindkettőjüket látta – Doppelgänger Erent a hosszú hajával és Erent a félhosszú tincseivel –, ám azóta sem mondott semmit; nem kérdezett, nem követelődzött válaszok után, csak sodródott az árral. Némán figyelt, megfigyelt, hogy válaszokat kapjon, és következtetéseket is levonhatott, amik alapján összerakta a képet.

Fájdalmas volt látni Doppelgänger Eren halálát, s még fájdalmasabb látni modern Leviét. Őket testesítették meg, az ő szerelmüket, és Eren biztos volt benne, soha nem volt még biztos semmiben, mint ebben, hogy Doppelgänger Eren, ha magának nem is vallotta be, valamit igenis érzett modern Levi után. És ezt modern Levi is tudhatta, ezért döntött úgy, hogy végül követi a halálba.

– Ne aggódj. – Eren megsimogatta az arcát, mellkasából reszketeg sóhaj szakadt föl. – Nem vagyok én annyira törékeny… Meg fogok maradni – biztosította, még ha nem is annyira hitte el, amit mondott. Levi erre puhán megcsókolta, majd utána egymásnak támasztotta a homlokukat. Egymás tekintetét rabul ejtve, hosszúra nyújtották az ölelésüket.

Eren nem akarta, hogy vége legyen. De vége kellett, hogy legyen.

Még ha a küldetést itt, ezen a különös helyen is fogják befejezni, tudta, hogy nem maradhat Jaeger világában. Ha sikerül is visszakapniuk azt a helyet, amit Jaeger egykor az otthonának nevezett, ő nem tartozott oda. Nem választhatta Levi világát, még akkor sem, ha olyannyira vágyott rá. Nem tehette meg ezt azokkal a szeretteivel, akik a modern világ mellett döntöttek. Hátrahagyni a modern világ kényelmét, leélni az életüket három fal rabságában, egy óriásoktól hemzsegő világban, egy olyan választási lehetőségnek bizonyult, amit senki sem választott volna szívesen, fordított esetben azonban, Jaeger világának lakói úgy érezhették, az óriások győzelmet arattak fölöttük. Az óriások így is már oly’ sok mindent elvettek tőlük… Nem adhatták oda nekik harc nélkül.

Megpróbált kibontakozni Levi karjából, a férfi azonban nem engedte. Felerősödött a szorítása körülötte, hogy mindenáron visszatartsa, s Eren nem ficánkolt többet, visszavonulót fújva adta át magát teljesen az érzésnek, a biztonságot nyújtó karoknak, Levi testének melegének.

– Nem akarom – hallotta a férfi hangját. – Nem akarom, hogy vége legyen. Maradj velem, Eren…

– Hogy vége legyen… – Eren fájdalmasan ismételte. – Levi… Már azelőtt vége lett, hogy igazából elkezdődhetett volna – suttogta szomorúan –, hiszen nem ugyanabból a világból valók vagyunk. Te Jaeger világába tartozol, én pedig a modern világhoz. Ha sikerül visszakapnunk a régi világunkat… el kell válnunk egymástól. Ez így törvényszerű. Bármennyire is szeretném… nem tehetem… Nem maradhatok veled, Levi, és te sem maradhatsz énvelem.

– Eren…

A végső csata befejeződött, a két világ lakói többé nem támadták egymást. Doppelgänger Eren vallomása megértette a modern világ lakóival, hogy valójában csak egy bábok voltak, Doppelgänger Eren rángatta a szálakat a kénye-kedve szerint, fordította őket egymás ellen. Ez a tudás úgy tűnt, megbánásra késztette őket.

Modern Connie a hasonmása egyik oldalán térdelt – a másik természetesen Sasha foglalta el Jaeger világából –, és hitetlenül bámulta szörnyű tettét: Connie örökre szétroncsolódott, véres lábát. A fiú soha többé nem fog óriások ellen harcolni. Soha többé nem fog lábra állni, ez nyilvánvalóvá vált. A modern világban se biztos, hogy megmenthetnék a lábát az orvosok, Jaeger otthonában azonban egyértelműen képtelenek lettek volna egy ilyen komplikált valamint kockázatos műtétre. Másik Jean modern Jeannal és modern Marcóval állt szemben; úgy bámulta hasonmása barátját, mintha ő jelentette volna számára a világ közepét. Talán így is volt. Eren a lélekcsere során megtudta, hogy másik Marcót a trosti csata során vesztették el, senki sem tudta, pontosan mi történt vele. Nem viselte magán a felszerelését, testéből félig lakmároztak az óriások, majd otthagyták meghalni. Az óriások emberek voltak egykor, s pusztán „kedvtelésből” öltek, nem azért, mert rászorultak a táplálékra. Azzal, hogy most már ismerték az igazságot a világukkal kapcsolatban, az élet, a túlélés vagy akár a küzdelem a szabadságért nem lett könnyebb egy cseppet sem.

A végső csata négy áldozatot követelt: Alapító Ymirt, Kiyomit, Doppelgänger Erent valamint modern Levit. A két oldal viszonylag kevésbé súlyos sérülésekkel megúszta, mielőtt még jobban elfajulhatott volna. Modern Nicolo és modern Sasha egymást ölelték, másik Sasha Connie arcát simogatta, és próbált úgy tenni, mintha nem vette volna észre modern Connie zavart pillantását. A két világ hasonlított gyökereiben, mégis teljesen eltért egymástól. Az emberek másokat választottak, máshogyan élték az életüket. Eren valamiért úgy gondolta, a másik Nicolo, aki valahol igenis ott bujkált a megannyi ember között, akik átsétáltak egykor a leomló határokon, soha sem fog olyan közel kerülni Sashához, mint modernbeli változatuk. Valahogy ez rendjén volt így. Eren halvány mosollyal az arcán nézett végig rajtuk.

A fények, melyek korábban kihunytak, nem keltek életre, hiába ért véget a harc. A sötétségbe boruló világban nyomasztó, jeges szél söpört végig most először – mindezidáig olybá’ tűnt, mintha az élet is megállt volna ott, mintha az egész csupán egy misztikus hely lett volna, amire nem vonatkoztak volna a természet törvényei.

A világ összeomlani látszott, döbbent rá Eren. Teljesen megsemmisülni, ha nem tesznek semmit sem. Hát erre célzott modern Levi! Ezért mondta azt, hogy a Kaput le kell zárni és el is kell pusztítani!

Itt fogtok elporladni – emlékezett vissza a férfi szavaira. Nem arra gondolt, hogy leéljük itt az életünket… Tudta, hogy a világ meg fog semmisülni, és vele együtt mi is az enyészeté leszünk. Ezen a helyen nem maradhatunk. Ide csak úgy juthatnak el az emberek, ha megölik magukat… Márpedig amikor a határok leomlottak, úgy sétáltak át, mintha nem fűződnének hozzájuk következmények. Mintha csak a szomszédos körzetbe ugrottak volna át…

Most értette meg csupán, mi is történt valójában. A világot remegés rázta meg, mintha lábak hada taposta volna a földet, az eget kettéhasította valami éles és vakítóan fényes – a mennydörgés –; egytől egyig a pusztulást közvetítették, az ítélet percét, ami vadul csapott le rájuk. Megrepedezett a föld a puha homok alatt, a szél forgó örvényt kavart a finom szemcsékből, a levegő pedig csípőssé vált, nehezen lélegezhetővé, mintha megtelt volna puskaporral; égette és fojtogatta a torkukat.

Kapkodva próbált lélegezni, de a legóvatosabb levegővétel is azzal járt, hogy könnybe lábadt a szeme a fájdalomtól. Az érzés csípősen, égetve száguldott le a torkán; a nyakához kapott, Levi vállának döntötte a fejét. A ruhaanyag tompított valamelyest, de nem eleget ahhoz, hogy ne akarjon üvölteni. A férfi testén végigfutó remegések alapján ő is hasonlóan szenvedett. Olyan erősen vájta a fogát az ajkába, hogy amikor Eren fölsandított rá, vércseppeket látott a szája szegletében felsejleni.

– Mind meghalunk? – kérdezte valaki.

Ha nem csinálunk semmit, akkor valószínűleg igen – gondolta Eren. Valahogy le kell zárnunk a Kaput… Modern Levi azt mondta, kérdezzük Armint… A tekintete modern Armin felé siklott, akit addigra Jaeger a karjába húzott. A korkülönbség ellenére nagyjából egyforma magasnak tetszettek, de Jaeger még nőhetett. Elnézve Doppelgänger Eren alakját, Eren arra következtetett, hogy nőni is fog. Még csak tizenöt volt, egy kamasz, aki lassan a felnőtté válás útjára lép. Átölelte Armint, és valamit suttogott a fülébe, mire Armin halványan elmosolyodott. Csak egy pillanatig tartott, utána Armin elhúzódott; fájdalommal lestek Jaeger barátai felé. Mikasa a földön feküdt, másik Armin a karjában tartotta. Hörögve lélegzett, és nemcsak az égető lélegzésnek köszönhetően; Doppelgänger Eren korábban a mellkasába döfte a kardot, csodának számított, hogy egyáltalán életben maradt még.

– Maradj velem – súgta Levi. – Kérlek, maradj velem.

Eren mélyet lélegzett, kilépett az öleléséből.

– Nem tehetem – suttogta. – Tudod jól, hogy nem tehetem.

– És mi van, ha mégis? – szólalt meg hirtelen Jaeger. Ahelyett, hogy Mikasa mellé térdelt volna, valamilyen okból kifolyólag feléjük vette az irányt. Modern Armin nem tartott vele, így a két Armin most közrefogta a lányt; a sebét vizsgálták, egészen csuklójukig beborította őket a vöröslő, meleg vér.

Jaeger a szeme sarkából leste őket, arca eltorzult a kíntól. Szíve szerint odarohant volna hozzájuk, ezt Eren látta rajta, valamiért azonban mégsem tette. Inkább úgy döntött, velük fog beszélni. Azok után, amit együtt átéltek, végre beszélni fognak egymással. Szemtől szemben, most először igazán.

Erennek elakadt a lélegzete.

– Mit mondtál? – kérdezte lassan.

– Mi van, ha mégis? – vett mély levegőt Jaeger. – Ha mégis maradhatnál vele?

– Levijal? – kerekedett el Eren szeme.

Jaeger erre elmosolyodott.

– Ki mással? – tárta szét a karját. – Valaki mással szeretnél inkább?

– Dehogyis! – tiltakozott rögtön. – Én csak… Nem értem, mire akarsz kilyukadni.

– Arra… hogyha szeretnéd… én hajlandó vagyok… Cserélhetünk.

– Te meg… miről beszélsz? – Eren döbbenten nézett rá. – Cserélni akarsz… velem? – mutatott magára. – Hátrahagyni a barátaidat… A családodat… Te… teljesen megőrültél?

– Beszéltem Arminnal. – Jaeger elszántnak látszott, bár az alsó ajka árulkodón remegett meg. Talán ő maga sem gondolta végig. Talán ő maga sem tudta, mit akar pontosan. Hiába tartozott a saját világába, valami elpattanhatott vele onnantól kezdve, hogy kiderült, modern Armin és az az Armin, akit ő ismert, többször is lelket cseréltek. Úgy tűnt, mintha valami folyamatosan vonzotta volna modern Armin felé. A kettőjük közti kötelék meglepően különlegesnek és erősnek látszott, Eren nem is tudta, mit gondoljon róla.
Jaeger most minden egyes levegővétellel próba elé állította a torkát, bátorságot és erőt merített abból, hogy látszólag úgy adta elő, mint aki alaposan megfontolta volna.
– Beszéltem Arminnal – ismételte –, ő pedig mondott dolgokat. Nem értitek még, mi történik világban, csak azt látjátok, hogy lassan porlad el, és vele együtt porladunk mi is, ha itt maradunk.

– Modern Levi azt mondta, a Kaput nemcsak be kell zárni, hanem meg is kell semmisíteni. – Eren felköhögött, állta Jaeger tekintetét. Két azonos színű szempár találkozott, ugyanaz és mégsem ugyanaz a vágy lobogott bennük. Egyikük sem tudott dönteni. Szívük szerint egyikük sem döntött volna, mégis meg kellett tenniük. – Én azt hittem, nem maradhatunk. Nem dönthetünk kedvünk szerint. Nem lenne helyén való hátrahagyni a családunkat, a barátainkat – próbálta megfogalmazni, miért is érzett kétségeket. Jaeger világa nem tehette meg, hogy az óriásoknak adja a földjét, Erené pedig nem élhetett egy olyan helyen, ahol emberevő szörnyetegek fenyegették őket a falakon túl.

Jaeger erre mély levegőt vett.

– Nem lenne… helyén való – ismerte el. – Nem létezhetünk egyszerre két helyen. Azt hiszem.

– Csak hiszed? – lehelte a kérdést Levi. – Tehát semmi sem bizonyított?

– Armin szerint…

– Armin Doppelgänger Erentől szedte ezeket az információkat?

– Még Doppelgänger Eren sem értette ennek a világnak a törvényeit – emlékeztette őket Eren. – Lehetséges, hogy valójában… – Összenéztek Levijal. Pusztán a lehetősége annak, hogy egymás mellett maradhattak… Hogy nem volt kizárt, hogy hátrahagyják a saját világukat, hogy együtt lehessenek… A gondolat csábító volt, vágyat keltett Erenben, késztetést, hogy igenis megtegye.

De nem tehetem – intette le magát. Anya, Callum, Grace… Hogy tehetném ezt velük? Ők… biztosan nagyon aggódnak értem. És az ajkába harapott. Hónapok teltek el azóta, hogy nem találkozott velük. Még ha vágyott is rá, hogy maradjon, tartozott annyival a családjának, hogy eléjük álljon. Hogy legalább… elbúcsúzzon tőlük. És persze az óriások jelenléte Levi világában, nos, az sem kecsegtetett semmi jóval. Eddig se nagyon boldogult a felszerelésével, és visszaemlékezve, hogy majd’ megőrült, mikor Levi részt vett az ötvenhetedik falakon túli expedíción… Nem bírta volna sokáig. Egyszerűen nem illett bele abba a világba, nem tudott úgy boldogulni, mint Jaeger a modern világban.

A fiú megérintette a kezét.

– Eren – szólt halkan. – Én megtehetem. Ha szeretnéd… Ha szeretnétek együtt lenni, én megtehetem.

– Ne legyél ostoba – hallotta Eren a saját hangját. – Szükségük van az erődre, hogy győzedelmeskedjetek az óriások fölött. Ahogy az Ördögöt csak egy másik ördög győzheti le, úgy az óriásokat is csak egy óriás számolhatja fel. – Keserűen beszélt, minden egyes szó hatására a fájdalom tetőtől talpig átjárta a testét. Talán soha semmit nem akart még úgy az életében, mint Levijal maradni. – Különben is – folytatta a vágyai ellenére –, a családunk, a barátaink miatt sem tehetjük. Bármennyire is szeretem a hadnagyodat, nem hagyhatom hátra a családomat. Anyának és a testvéreimnek szüksége van rám. Eren… Rám van szükségük. Érted, ugye?

– Akkor hozd el őket a világunkba – suttogta Jaeger. – Én tényleg…

– A világnak szüksége van az erődre, Eren. – Összesimultak az ujjaik. Jaeger bőre meleg volt, óceánszínű tekintete viharos; fékezhetetlen erő lapult meg benne mélyen, az őrjöngő kék és zöld árnyalatok között. – Érted, ugye? Nélküled nem tudják megcsinálni. Ha te nem vagy, ha nincs az erőd, sosem tudjuk befejezni a küldetést. Sosem fogják tudni leigázni az óriásokat, és így gyakorlatilag halálra ítéljük őket, a világotok valamennyi lakóját. Ugye, ezt te sem szeretnéd? – Hiába tűnt azonban ellentmondást nem tűrőnek ez a viharos tekintet, Eren könnyedén, józan érvekkel aratott fölötte totális győzelmet. Azért, mert vele ellentétben felnőtt. Azért, mert jobban látta és értette a világot, mint Jaeger, aki épp csak kamaszodott. Aki előtt ott állt az egész élet, és még csak most kezdett kinyílni előtte a világ. Hozzá képest Eren nyeregben érezte magát azzal a négy évvel, amit ráhúzott. Felnőttnek, de mégsem annyira felnőttnek, mint Levi. A férfi arcára sandítva, az tökéletesen értette, és kelletlenül el is fogadta, hogy így kell történnie. Hogy bármennyire is nem akarják, ennyire fájdalmasan kell elválniuk egymástól. A világukra kellett gondolniuk, nem saját magukra. Nem lehettek önzőek, mint Doppelgänger Eren.

Jaeger lenyelte a könnyeit, remegve bólintott.

– Igen – suttogta legyőzötten. – Nem akarom…

– És nem is kockáztathatok – szusszantott fel Eren. – Nem tudhatjuk, mennyire hihetünk az ördögi hasonmásunknak. Mi történik, hogyha nem térsz vissza a saját világodba? Ha nem választjuk szét a három világot, megsemmisülünk. Vajon mennyire hághatjuk át a törvényeket? Mit tett pontosan Ymir, amiért meg tudta alapítani Eldiát? Felhasználta volna az Alapító erejét, hogy azok az emberek megmaradhassanak a világban? Mennyire szabad a mászkálás? Ymir halott, így ezt már soha sem tudhatjuk meg.

– Armin azt mondja…

– És Armin mennyire tudja, Eren? – kérdezte Jaegertől.

A fiú erre elhallgatott.

Armin semennyire sem tudta. Nem merte biztosra állítani, és Eren valamiért úgy érezte, nem is tehetik meg: nem dacolhattak tovább a természet törvényeivel, nem tehették meg, hogy egyszerre létezzenek ugyanabban a világban hosszútávon, mégpedig anélkül, hogy elsorvadtak volna.

– Értem. – Eren felnyögött, fájdalom csillant a szemében. – Akkor ez a búcsú – mondta csendesen. – Ez tényleg a búcsú.

A fények abban a pillanatban hirtelen tűntek fel. Eren kezdte azt hinni, hogy örökre magukra hagyják, de a mennydörgés, ami végigszántott a koromfekete égbolton, elhozta magával az átjárót, amiről modern Levi beszélt: örvénylő és borzalmasnak látszó, kékesfehéren izzó Kapu tűnt fel, ami olybá’ tűnt, mintha bármelyik másodperecben elnyelné őket. A döntés lehetőségét hozták magukkal, a választást, hogy megmentsék a világaikat.

Eren úgy gondolta, a köztes hely „minden élet forrásának” erejéből táplálkozik. A forrásra egy fa odvában lelt rá az Ördög, az lehetett az első átjáró, amely a modern világból a köztes helyre született. Ami valamilyen okból kifolyólag megnyílt előttük, és kiválasztotta magának Doppelgänger Erent, adva valamennyit természetfeletti erejéből.

Mozog – döbbent rá. Mozog, mert él. Lüktet benne az erő, „minden élet forrásának” ereje. Az egész világot áthatja… és talán azért, mert „minden élet forrása” kiválaszt bennünket, talán azért lehet, hogy még életben vagyok – szorította a kezét a sebére. Elég mélynek és komolynak látta és érezte is ahhoz, hogy egyre inkább aggódjon az életéért – valamiért azonban, mintha mégsem akart meghalni. Ha „minden élet forrása” kiválasztott bizonyos embereket – ha tényleg képes volt erre –, Eren biztosra vette, hogy ő is közéjük tartozott. Összeszorította a szemét, és megnézte még egyszer a sebét. A fényeknek köszönhetően, tisztábban látott rá, még mindig csúnyának tűnt.
Ha még nem is haltam meg – gondolta –, semmi sem garantálja, hogy haza tudok jutni. Hogy marad annyi erőm, hogy hazajussak… De ha nincs vesztenivalóm… De ha sosem térek vissza anyáékhoz… Biztos nagyon fognak aggódni. Ők nem tudják, nem értik, mi történik. Vajon Callum vigyáz rendesen Gracie-re?

– Eren… – Jaeger még nem adta fel teljesen, ugyanakkor látszott a szemén, hogy utoljára próbálkozott. Eren ahelyett, hogy neki válaszolt volna, Levihoz fordult, az ő tekintetét ejtette rabul hosszasan. Nem eresztette Jaeger kezét, bátorítóan fogta és simogatta a sajátjával, miközben puhán a hadnagyra mosolygott.

– Érted, igaz? – kérdezte reszketeg hangon; elfojtott könnyeivel viaskodott. – Érted, miért nem maradhatok, ugye? Meg tudsz nekem bocsátani… amiért nem vagyok elég önző, ugye?

– Mi mások vagyunk – felelt erre Levi rekedten.

Eren szomorkásan bólintott. Gyengéd volt a mosolya, ragyogó és végtelenül bánatos a szeme.

– Nem kérhetem, hogy otthagyja az otthonát… a barátait… mindezt miattam… És én magam sem vagyok biztos benne, hogy tudnék élni egy olyan világban, amelyben az anyám halott, a testvéreim pedig nem léteznek. Őket pedig a saját önzőségem miatt nem kényszeríthetem arra, hogy jöjjenek velem. Arról nem beszélve… hogy nem vehetem el a világtól a kölyköt, aki az emberiség utolsó reménye, sem a férfit, aki az emberiség legerősebb katonája. – Ekkor csak egy pillanatra, de elhúzta a kezét, és Jaeger helyett Levi arcára simította. Ó, gondolta. Ó. A sebe semmi volt ahhoz képest, ahogyan a szíve vérzett. – Szeretlek – lehelte az ajkára. – Úgy, de úgy szeretlek, Levi Ackerman… – mire Levi szeme tágra nyílt. Talán most először hallotta valakitől a teljes nevét. Talán.

Eren halkan felsóhajtott; eleresztette.

– Fogalmad sincs, mennyire szeretlek, Eren Kruger – hangzott el végül a vallomás Levi részéről, mire Jaeger zavartan kapta félre a fejét. Ez a pillanat az övéké volt, és Eren hálát érzett, amiért nem szakította félbe őket. Amiért adott nekik egy kevés időt, hogy elbúcsúzzanak, hogy még egyszer, utoljára érezzék egymás szerelmét.

Puhán talált egymásra az ajkuk, a fogadkozó a másik testében, az volt erős és kétségbeesett. Lassan és lágyan simogatták egymás ajkát, szelíden és megbékélve érintettek, elfogadva a sorsukat, ami rájuk vár. Körülöttük csend lett, a két világ lakói hozzájuk hasonlóan, némán, szavak nélkül búcsúzkodtak.

Levi megértette.

És el is fogadta – simított végig a férfi arcán, miután elhúzódtak egymástól. Egy utolsó érintés volt ez, semmi több, aztán hatalmas, fájó sóhajtás szakadt fel mindkettőjük mellkasából. Így is túl sokáig húzták, eljött az idő, hogy tegyenek valamit. A világukat meg kellett menteni, és ha hihettek modern Levinak, modern Armint kellett kérdezniük ezzel kapcsolatban. A világgal kapcsolatos terveiről Doppelgänger Eren majdnem mindent elmondott állítólagos legjobb barátjának; nem is sejtette, hogy eközben Armint miféle kétségek gyötrik, hogyan távolodik és távolodik el jobban tőle, hogyan ébred rá, hogy nem mind szörnyetegek, akik Ymir földjén élnek.

Jaeger szótlanul bólintott, többé ő sem tiltakozott. A világ megmentése szörnyű teherként nyomta a vállát, Eren azonban nem hagyta annyiban. Segíteni akart, és el is határozta, hogy segíteni fog.

– Mit tegyünk? – kérdezte talpra állva. Tekintete megállapodott modern Armin alakján. A fiú egy szót sem szólt, mióta megjelentek a fények, mióta Eren elvált tőle, ám elnézve lázasan csillogó pillantását a szemüvege mögül, agya szüntelenül dolgozhatott, keresve-kutatva, növekvő izgalommal és idegességgel fűszerezve a megoldást a világukat illetően. Mikasa már nem hörgött, valamit csináltak vele, valamit csinált vele Armin, amit látva másik Armin fellélegzett, majd hagyta neki, hogy felálljon. Feléjük fordult, őket nézte tettekre készen, elszántabban, mint valaha.
Eren nem kertelt tovább, rákérdezett: – Mit tudsz, Armin? Mit tegyünk?

Teljes volt a kétségbeesés, a pusmogások egyre hangosabbak lettek – minden irányból elhangzott ez a kérdés.

– Lehet, hogy visszafordíthatatlan? – harapott az ajkába Sasha; arcán bizonytalanság suhant át, meg talán egy csipetnyi félelem is. – Armin? Mármint, izé, modern Armin? Lehet, hogy… Szóval, itt ragadhatunk?

– Ha nem teszünk semmit, akkor igen.

– És mit tehetünk? – kérdezte modern Jean. A fejét fogta, fel-alá sétált már egy jó ideje. Szemlátomást ő is azon agyalt, amint modern Armin, ám vele ellentétben nem jutott sokra. Hiába, nem ismerte a részleteket úgy, mint Armin. Eren úgy vélte, Doppelgänger Eren megbízhatott Arminban, még ha nem is teljesen, és titkainak nagyját rábízta. A tudás, ami Arminban élt, Doppelgänger Eren valamint Ymir tudásának ötvözete lehetett. Doppelgänger Eren a szavak embereként, Ymir valószínűleg az emlékek által adott át neki információkat a köztes helyről.

– Kell valaki – mondta végül Armin. – Kell valaki, aki őrzi a Kaput, hogyha becsukjuk, és aki, miután mindenki megtalálja a helyét a világban, vállalja azt is, hogy megsemmisíti. Egészen mostanáig… Ymir őrizte a Kaput. Nemcsak azért tette, hogy az Ördögöt távol tartsa az Eldiai Birodalomtól, hanem azért is, hogy a két világ ne keveredjen. – Felemelte a kezét, Erenben akasztotta a kérdést. – Úgy hiszem – folytatta kissé remegős, szomorkás hangon –, nem élhetünk egyszerre ugyanabban a világban. – A mosoly, ami az arcára ült ki, bánatosnak tetszett. – Amikor Ymir átadta az erejét… beleláthattam az emlékeibe – mormolta. Félrebillentette a fejét, tekintete végigsiklott az egybegyűltek alakján. – Nem mondanám, hogy az összeset láttam – ismerte el –, de a lényeget igen. Amikor rám ruházta az erőt, hallottam a hangját. Elmondta, mit kell tennem. Utasítást adott, amit valószínűleg ő is csak úgy kapott, mikor szert tett az erőre. „Minden élet forrása” tehetett róla, gyanítom. Biztosan nem tudhatok, hiszen nem voltam ott.

– „Minden élet forrása”, az az erő áthatja az egész világot – suttogta Eren. – Valamit akar tőlünk.

– Adott, most pedig el is vesz – mormogta Levi. – Ilyen egyszerű.

– Az óriásokat is elvehetné – dörmögte másik Jean, miután elengedte modern Marcót. Egészen addig senkit sem engedett a közelébe, és míg modern Jean kicsit féltékenyen, ugyanakkor megértően nézte, addig Marcónak még a nyaka is vöröslött a ténytől, hogy mennyire közel kerültek egymáshoz. Hogy a modern világban Jean és Marco kapcsolata milyen volt, az néhány szelíd pillantás és bátorító mosolyt követően egyértelművé vált Eren számára. Hogy milyen lehetett volna másik Jeané és Marcóé, azt csak sejtette. Marco meghalt Jaeger világában, és nem létezett olyan erő, ami feltámaszthatta volna a holtakat.

– Azt akarja, hogy befejezzük a küldetést – mondta halkan Jaeger.

– Pontosan. – Armin mélyet lélegzett. – Az a valaki, aki itt ragad… Az lesz a Kapuőr. Ez az átjáró, ami megnyílt, Ymir emlékei alapján el fog vezetni bennünket egy helyre a köztes világon belül, ahol két ajtó fog ránk várni. Két Kapu két különböző világba, úgy, ahogy egykor. Amikor Ymir hátrahagyta a modern világot, és eljutott arra a helyre, ahonnan származtok – nézett Jaeger szemébe –, akkor hasonlóan két átjáró fogadta. Az egyik visszavezette volna a világba, ahol az Ördög is várt rá, a másik pedig a világba, amelynek megalkotásához felhasználta „minden élet forrásának” erejét, az Alapító képességeit.

– Tehát most is ez vár ránk – állapította meg Levi. – Egy lehetőség, hogy visszatérjünk a saját világunkba.

– Mert nem élhetünk egyszerre ugyanabban – szorította ökölbe a kezét Jaeger. – Többé már nem. Ha kockáztatunk, azzal mindkettőnk életét veszélybe sodorjuk. Mennünk kell… Haza kell mennünk.

– Igen. – Armin hangja furcsán megremegett. Lehajtotta a fejét, az eget átszelte egy újabb villám. – Az a valaki, aki a Kapuőr lesz, gondoskodik majd róla, hogy mindannyian biztonságban és épségben vissza tudjatok jutni a világotokban. Utána meg fogja semmisíteni a Kaput… és itt fog ragadni, ezen a köztes helyen… minden bizonnyal örökre, ahogyan Ymir is szándékozott itt lenni, ha Doppelgänger Erennek nem sikerült volna megbolygatnia a világok közti egyensúlyt.

– Akkor az igazi kérdés… valójában az, hogy ki fogja őrizni a Kaput, igaz? – kérdezte tanácstalanul modern Connie. Még mindig a hasonmása mellett gubbasztott, mostanra azonban befejezte a sűrű bocsánatkéréseket. Összevonta a szemöldökét, várakozón nézett Arminra. Mindannyian a fiútól várták a választ, Erennek azonban hirtelen nagyon rossz érzése támadt. Ahogy Jaegerre kapta a fejét, biztosra vette, hogy a fiút is hasonló gondolatok kezdték gyötörni. Úgy tűnt, mintha egyik percről a másikra árnyalatokat sápadt volna. Már ő is vadul remegett, nemcsak Armin.

– Nincs itt kérdés, jól sejtem? – suttogta reszketeg hangon. – Te már… meghoztad a döntést, igaz?

Armin végre felemelte a fejét. Könnyek borították az arcát, ott csillantak meg a szemüvegén. Remegve simította félre szőke haját, remegve vette le a szemüvegét és törölte meg a lencséjét. Mindent megtett, hogy ne kelljen felelnie nyíltan a kérdésre, ám az ajka végül mégis szavakat formált.

Eren tudta.

Attól a perctől fogva, hogy modern Armin átvette Ymir helyét, egyszerűen tudta, és hiába tudta, nem akarta elfogadni.

– Nem – hallotta Jaeger hangját. – Nem, ezt nem teheted… Armin…

Armin végignézett rajtuk, szelíden elmosolyodott.

– Én leszek az – mondta. – Én leszek a Kapuőr.

II.

Jaeger


– Azt már aztán nem! – csattant fel Eren. – Nem engedem!

– Nem kértem az engedélyedet, Eren – dünnyögte a fiú csendesen. – Ennek így kell történnie. Ez nem egy olyan döntés, ahol rengeteg a választási lehetőségem.

– Dehogynem… Bárki vállalhatja, aki…

Nem. – Armin a szavába vágott, a hangja fájdalommal telt meg. – Ha így lenne… Ha bárki lehetne… Azt hiszed, olyan könnyedén vállalkoznék? Azt hiszed, nincs tele kétségekkel a szívem? Hogy nem akarok élni?

– Armin… – Hidegzuhanyként érte a felismerés. Arminnak nem volt választása. Nem azért döntött úgy, hogy magára vállalja a Kapuőr feladatát, mert annyira hős szerepében szeretett volna tetszelegni, hanem azért, mert nem tehetett mást. Nem volt nehéz összerakni, vajon miért. Ha Ymir erejét csak királyvérű leszármazott örökölhette át, akkor ez azt jelentette, hogy kapuőri tevékenységét sem végezhette akárki. Tulajdon vére kellett elvállalja, Doppelgänger Eren ördögi hatalomvágyának köszönhetően Armin nemcsak belekeveredett a játszmájába, hanem belekeveredett és nem tudott többé kimászni belőle.

– Sajnálom. Eren, én tényleg nagyon sajnálom.

Elpattant benne valami, de Erenben is.

Mindenki vissza fog térni a saját világába – gondolta –, kivéve Armint. Ő örökre itt fog ragadni…

Elnézte a fiú könnyes arcát, remegő alakját. Elnézte, de nem tudta, mit mondjon. Nevének suttogásán kívül egyszerűen nem talált szavakat. Mély fájdalommal nyúlt ki érte és vonta automatikusan karjába, és egy pillanatra mintha megszűnt körülöttük a világ, eltűntek volna az emberek, akik megrendülten bámulták őket, lekerült a vállukról az őket nyomó súlyos teher. Felszabaduló érzésnek tetszett.

– Eren… Köszönöm – súgta a fülébe Armin. – Neked köszönhetem, hogy nem váltam olyan szörnyeteggé, mint Doppelgänger Eren. Neked köszönhetem, hogy ráébredtem, milyen is valójában a világotok. Hogy nem vagytok szörnyetegek. – Nem húzódott el tőle, hanem inkább még szorosan ölelt vissza. – Tudod – suttogta –, amikor lelket cseréltünk a legjobb barátoddal, először nem értettem, mi történik velem. Amikor megértettem, tudtam, hogy óvatosnak kell lennem. Addigra ismertem Doppelgänger Eren történetét, csak azt nem tudtam, mire számítsak egy olyan világban, amelyet kivétel nélkül démonok lakják.

– Armin…

– És akkor megismertelek – vett mély levegőt. – A hasonmásom legjobb barátját, a fiúnak, aki az én legjobb barátom, a hasonmását, Eren Jaegert, az emberiség utolsó reményét. Aki képes lett volna az életét adni a legjobb barátjáért… Akkor meglepődtem, hogy ebben a világban is barátok vagyunk. Titokban még örültem is. És aztán megismertelek. Egyre jobban megismertelek, általad pedig a világotokat… és megértettem, hova kerültem. Nem történt semmi különös, nem történt semmi aljas, végtelenül kegyetlen dolog… Találkoztam veled, te pedig megváltoztattál. Felnyitottad a szememet, és megmutattad nekem a világotokat. Valójában miattad történt, Eren. Soha senki iránt nem éreztem még így… – csuklott el a hangja fájdalmasan. – Soha senki iránt… – mire Eren szeme tágra nyílt. Ezt most úgy érti, hogy… Komolyan úgy érti, hogy… (Vajon hogy is érti?)
– Köszönöm, Eren. – Armin rámosolygott, a szeméből potyogtak a könnyek. – Köszönöm, hogy megmutattad nekem, milyen kegyetlen, ám gyönyörű világban élünk. Köszönöm, hogy nem engedted, hogy szörnyeteggé változzak. Amíg csak élek, amíg csak lélegzem majd ezen a köztes helyen, hálás leszek érte. És amíg csak élek, hiszem, hogy szeretni foglak. – Így értette.

Eren nem kapott levegőt, szóhoz sem jutott. Egész életében az óriások foglalkoztatták. Először a kinti világ, majd a szabadság utáni vágy, és az, hogy felderítő lehessen, majd Shiganshina után az, hogy az összes óriást kiirtsa a világon. Míg kadét társai összesúgtak egy-egy csinos lány vagy jóképű fiú láttán, addig ő némán és értetlenül gubbasztott, és azon gondolkodott, vajon mit fog majd csinálni, ha kilovagolnak. Milyen lesz majd, ha a hátán viselheti majd a Szabadság Szárnyait, és ő is egy lesz közülük. Milyen lesz majd óriásokat ölni, s felszabadítani a világot… Egyszer sem fordult meg benne a lehetőség, hogy valaki iránt többet érezzen. Létezett az életében Armin, őt követően pedig létezett Mikasa. Két barát, két legjobb barát, mindkettő iránt erős érzéseket táplált. Armin, akiért bármikor az életét adta volna… és Mikasa, akiért bármikor küzdött volna. És utánuk léteztek a többiek, az új barátok, akiket a kiképzés során ismert meg és zárt a szívébe. Velük is szorosra fűzte a kapcsolatát, de volt valami különleges abban, amit Armin és Mikasa iránt érzett.

– Szeretni? – hallotta a hangját. – Te… szeretsz engem?

– Hidd el, nem terveztem beléd szeretni. – Armin pillantása a hasonmására siklott. – Sosem akartam őt kitúrni a helyéről… De egyszer csak megtörtént, és nem tudtam tovább türtőztetni magamat. A lélekcsere újra meg újra megtörtént, akkor is, amikor nem kellett volna. Amikor úgy éreztem, nincs rá ok, hogy megtörténjen. Amikor végleg visszacserélődtünk, és Doppelgänger Eren elárulta, hogy lelket cseréltél Eren Krugerrel, majd’ kiugrottam a bőrömből. Annyira akartam veled újból találkozni! Annyira szerettelek volna újra látni! Nem volt fair, hogy csak Kiyomi lehetett veled! Egyszerűen nem volt igazságos! Én… Csak szerettem volna előtted állni… Szerettem volna, ha látnál engem.

Láttalak téged. – Eren reszketve simított végig az arcán. – Amíg nem tudtam a lélekcseréről, tudtam, hogy valami… volt egy érzés, ami nem volt meg mindig – próbálta megfogalmazni. A szíve olyan gyorsan és hangosan dörömbölt a mellkasában, hogy attól félt, menten kiszakad belőle. – Amikor velem voltál, valahogy minden más volt, mint nélküled. Nem rossz értelemben – nyugtatta meg rögtön a másik Armint –, hanem… egyszerűen csak másnak tűnt. Valahogy egészebbnek. Valahogy… Én… Oh. – Kitágult a szeme, mikor Armin a két tenyere közé vette az arcát. Az egyik percben még gyengéden simogatta, a következőben pedig már előrehajolt, s Eren azon kapta magát, hogy beledőlt az érintésbe. Az ajkuk félúton, gyengéden találkozott; egy pillanatra sem eresztették egymást.

És akkor Erent elöntötték az emlékek.

Körberagyogták őket az aranysárga szikrák – és megrohamozták az emlékek.

Csók lett volna? Igazi, valós csók, amit Eren számtalanszor látott már és nyugtázott egy nemtörődöm vállrándítással? Olyasfajta csók volt ez?

Nem.

Ajkak ártatlan, édes cirógatása, semmi több; könny- és szerelemízű, a búcsúzás keserédes perce, egyetlen meghitt pillanat, amit a többiektől kaptak ajándékba, s amit először és utoljára válthattak egymással. Mindketten beleremegtek, minden egyes sejtjük azért sikoltott, hogy ez az egy perc, ez az egyetlen csók és ölelés örök maradjon.

Végül Armin ellépett tőle.

– Kérlek, Eren – lehelte. – Most az egyszer én kérlek.

Eren lehunyta a szemét, az emlékek furcsamód kellemes utóérzést hagytak maguk után. De mit is kért tőle tulajdonképpen Armin? Hogy bólintson rá erre a borzalmas ötletre? Hogy tehetné meg? Hogy is tehetné… ha egyszer csak most ébredt rá, hogy mit is fog elveszíteni? Hogy mit akarnak tőle elvenni… Hogy mit tudott Armin, s miben reménykedett. És hogy a biztosra játszott, önző és önzetlen módon, mindkettőt egyszerre. Önző volt, amiért tudott – pontosabban remélt – valamit, de nem osztotta meg velük, önzetlen pedig azért, mert rájuk gondolt, őket helyezte előre, nem saját magát.

– Nem az engedélyedet… – engedte el a fiú lassan a kezét, megismételve a korábban mondottakat. – Inkább azt, hogy fogadd el. Nemcsak te, igazából mindenki. Azt kérem tőletek, hogy fogadjátok el. Hagyjátok, hogy magamra vállaljam… Engedjétek meg, hogy hős lehessek. Én is részt vettem abban, hogy tönkretegyem a világotokat. Doppelgänger Eren, Kiyomi, modern Levi… és én… Mindannyian együtt találtuk ki ezt az egészet. Mindannyian kivettük a részünket belőle, hogy idáig fajuljanak a dolgok, és most, hogy csak én maradtam… Nekem kell helyrehoznom. Nem rakhatom át ezt a terhet egy másik királyvérűre, még ha biztos is vagyok benne, hogy lennének rá jelentkezők. Ez az én feladatom. Ahogy te a dolgod a világotok megmentése, az óriások legyőzése – mondta Erennek –, úgy nekem az, hogy megteremtsem neked ezt a lehetőséget. Ymir Fritz egyenes-ági leszármazottjaként, „minden élet forrása” erejének birtokosaként ez a kötelességem.

Ellépett tőle, többé nem érintette.

Eren kalapáló szívvel állt, nézte, amint távolodik tőle. Szakadék választotta el őket egymástól, hamarosan pedig egy egész világ. A köztes hely, ahová soha többé nem lehet eljutni. A köztes hely, ahová úgy jutottak el, hogy mind meghaltak, és ahonnan most visszatérhetnek „minden élet forrása” erejének köszönhetően, a Kapuőr által.

Eren erősen az ajkába harapott. Csak akkor nyugodott meg kissé, mikor megérezte a szájában felgyülemlő vért.

Belül zokogott.

A fények megnyíltak, s Armin beléjük sétált.

A remény nem volt több egy halovány szikránál.

Megéri önzőnek lenni? Megmerje kockáztatni, hogy önző legyen?

– A Kapu egy olyan helyre fog benneteket vezetni, ahol, mint mondottam, újabb két Kapu vár majd rátok, attól függően, hogy melyik világba akartok visszatérni. A saját világotokba kell visszatérnetek – hangsúlyozta eközben Armin –, különben beláthatatlan következményei lesznek a tetteiteknek. Nem cselekedhettek meggondolatlanul, megértettétek? Van egy hely, ahova tartoztok. Itt az ideje, hogy visszatérjetek oda. – Újabb mély, éles levegővétel, Armin maga is küzdött, hogy megőrizze az ép elméjét. Belülről Eren biztosra vette, hogy hozzájuk hasonlóan szétszakadt. Hogy minden egyes levegővétel éppolyan fájdalommal járt, mint neki. Hogy parázslott a bőre, égett belülről mindene, és sikoltott, és sikoltott, és azt kívánta, bárcsak véget érhetne… Bárcsak ne kellene ilyesmire rákényszerülnie. Egy újabb szörnyű döntés… Lehetőleg az utolsó.

Megéri önzőnek lenni?

Végtére is, egyformák voltak, nemde? Semmiben sem különböztek egymással Doppelgänger Erennel. Megmerje-e a kockáztatni az önzőséget, vagy játsszon ő is a biztosra, ahogy azt Armin elvárta tőlük?

Csak eljött a búcsú pillanata. Kruger és Levi hadnagy mélyen egymás szemébe nézett, a tekintetükkel vallottak újra meg újra szerelmet egymásnak. Modern Connie elnézte Sasha és hasonmása szerelmes ölelését, ahogy egymásba kapaszkodtak, másik Jean pedig még egyszer utoljára magához szorította Marcót.

Mindannyian búcsúzkodtak.

Armin – a másik, a legjobb barátja – talpra állította Mikasát. A lány járni sem tudott, de még élt. Támogatva jutottak csak el a fényekig.

Modern Armin a fényekben állt, az átjáró felé intette őket.

– Minden seb begyógyul, ha visszatértek a saját világotokba. Tartsatok ki.

Eren felszusszantott. Önző, nem önző. Doppelgänger. Egyformák.

Szédült.

– Jól vagy? – kérdezte Mikasától. A lány kábultan bólintott.

– Eren… Te jól vagy? – suttogott vissza Armin.

Eren az ajkába harapott. Nemet intett.

Nem, egyáltalán nem volt jól.

– Miért, Armin? – kérdezte, miközben a fiút bámulva, hátrafelé belesétált a Kapuba. – Miért nem lehetünk egy kicsit önzők, ha talán van még remény?

– Pont azért nem lehetünk, Eren – felelte a fiú szomorúan. – Mert csak talán van remény.

De ez a talán… – tűnt fel hirtelen előtte a két vakító átjáró. Ez a talán…

Mindenki eltűnt körülötte.

Az egyik Kapu a modern világba vezetett, a másik vissza világába.

Ez a talán…

Összeszorította a szemét, csípték a sarkát a könnyek. Megjelentek előtte a gyermekkora emlékei. Az első találkozása Arminnal, az a nap, amikor megmentette Mikasa életét… Azok a régi, szép idők, amikor mit sem sejtettek még, amikor még boldogan élték az életüket a biztonságos Mária falon belül, az otthonukban, Shiganshinában… És azok a napok, amiket már a kadétok között töltött. A trosti csata. A pillanat, ami mindent megváltoztatott. A lélekcsere. Az első napok, hetek a modern világban… Kiyomi… Kruger anyja, aki élt és ragyogott, Callum és Grace, akiket megszeretett… A Reiss család. Isabel, Farlan, Connie és Nicolo. Az óceán túloldalán lakói. A régi-új ismerősök. Doppelgänger Eren. Armin. Levi.

Kruger.

Ő volt az utolsó, aki eszébe jutott.

Vajon Kruger melyiket választja? – tűnődött el. Nem lehet, hogy meggondolja magát? Vajon neki is ennyire nehéz lesz majd önzetlennek lennie?

(Mert az a talán…)

(Az a talán…)

Átsétált az egyik Kapun.
** * **

(Nekem pont elég.)

III.

Modern Armin


Miután az utolsó embert is elnyelték a fények, egyedül találta magát. Sötétség borult a világra, a fények örökre kihunytak, s magukkal vitték „minden élet forrásának” melegét is. Mintha az erő, ami átitatta volna a földet, visszavonulót fújt volna most, hogy nem maradt más a köztes helyen, csak Armin. A Kapuőr.

Hirtelen tudatosult benne, hogy egyedül maradt; a magány teljes erővel, visszafordíthatatlan, komoly súllyal zuhant le rá.

Fázott.

Sötét volt és jéghideg, a világ végtelenbe nyúló és barátságtalan. Nem egy olyan hely, ahol szívesen maradt volna. Nem egy olyan hely, ahol el szeretett volna tölteni egy örökkévalóságot, ám tudta jól, hogy nem hagyhatta magára. A benne duzzadó erő arra szolgált, hogy lezárja, majd megsemmisítse a Kaput. Ymir Fritz és Doppelgänger Eren magyarázatainak köszönhetően pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Javarészt Ymir emlékeiből merítkezett, ugyanakkor, mikor nekilátott, mintha átjárta volna valamiféle megmagyarázhatatlan erő. Ösztön vezette, egyszerűen csak tudta, mit kell tennie.

A magasba robbant az aranysárga fény, körülölelte a testét, és aztán elérte a fénylő Kaput, s a két fény egymásnak feszülve vetekedett. Armin homloka izzadtságtól gyöngyözött, minden izma megfeszült, ahogy küzdött azért, hogy sikerrel járjon. Mire végzett a Kapu lezárásával, úgy érezte, mintha maratont futott volna.

Ez a Koordinátor valódi ereje – gondolta. Ezzel az erővel lepecsételtem, és most… És most meg is semmisítem örökre.

Mély levegőt vett, és felkészült rá, hogy megtegye. Tenyere bizsergett a szikrák melegétől, és akkor, amikor elszánta magát rá, amikor biztos volt benne, hogy többé semmi és senki nem térítheti el, hogy végre bevégezheti, feloldozást nyerhet a bűnei alól, amiket végül el se követett, egyszer csak meghallotta.

Armin.

Minden úgy történt, mint azon a napon, amikor először cserélt lelket a másik világ Arminjával. Minden úgy történt, váratlanul és élesen, valósan és elevenen. Armin, szólt egy hang az elméje mélyéről, s ő ráismert erre a hangra.

– Eren? – suttogta döbbenten. – Te vagy az, Eren?

Hallucinált.

Hallucinálnia kellett, mert Eren nem lehetett vele. Eren elment, hazatért az óriásokkal teli világába, ahová tartozott. Nem volt önző, Armin érezte, amikor átsétált a fényeken. A megfelelő Kapun kellett átsétálnia, nem lehetett önző. Nem maradhatott valahogy a köztes világban… Nem lehetett annyira ostoba, hogy visszatérjen… Ugye?

Erre gondolva átjárta a jeges rémület.

Mi van akkor, ha Eren valahogy megtalálta a módját, hogy visszatérjen? Mi van akkor, ha az idő gyorsabban telt, mint ahogy gondolták volna? Egyetlen perc lehetett akár egy egész év, néhány perc több év, fél óra akár egy fél évszázad…

Armin úgy érezte, megőrült. Újra meg újra hallotta a hangot, tagadhatatlanul Eren hamiskás, hívogató hangját, és mire felocsúdott, a lába már magától vitte egy kikoptatott, addig sötétben lapuló ösvény felé, ami a világosság felé vezette. De hogy is lehetett világosság egy ilyen sötét helyen? Egy olyan helyen, ahol nem maradt semmi és senki rajta kívül, csak hideg és koromfekete magány?

De létezett a világosság, ahogyan vitathatatlanul létezett egy hang az elméjében is. Nem a fények ragyogtak fel újból, ám hirtelen mégis megjelent valami, és a sötétség mélyén, a remény utolsó szikrájaként Armin sírva fakadt, mikor megpillantotta a hatalmas fát a semmi közepén. A hatalmas, odvas fát, benne „minden élet forrásával”. Hát eljutott. Hát láthatta. Tényleg létezett. Ez volt az erő, ami megalkotta a köztes helyet, ami által létezett a valamennyiüket összekötő, láthatatlannak mutatkozó fonál, tetején a Koordinátorral.

Gyere hozzám… Armin.

Gyere hozzám.

A hang szólt, sürgetően hívott.

Fejezzük be.

Végre fejezzük be.

Armin belenézett a fa odvába, megcsúszott a lába.

Istenem, ne – gondolta riadtan, ám hiába keresett kapaszkodót, semmit sem talált. A lába megcsúszott, mintha ez lett volna megírva neki sorsul, s arccal előre, teljes erőből belezuhant „minden élet forrásába”. Válaszolt a hívogató hangnak, eljött hozzá, úgy, ahogy az kérte tőle. Önzetlenül és bátran, tisztán és ártatlanul. A szívét nem ülte meg sötétség, pedig megkezdte a megmételyezését az Ördög csábító szavaival. Ellent tudott állni a sötétségnek, nemet tudott mondani az Ördög alkujának.

Belezuhant az ősi erőbe – és hirtelen fulladni kezdett. Nyitva felejtett száján keresztül beáramlott a csillogó víz, maga a forrás tiszta vize, ő pedig fulladt tőle, mert nyelt – újra meg újra nyelt, pedig nem lett volna szabad.

Lent, a forrás mélyén meglapulva várt rá valamire – az, ami által kétezer évvel ezelőtt a világ megtelt fájdalommal és szenvedéssel, aminek köszönhetően a benne élő emberek egytől egyig emlékeztetőt kaptak; leckét, hogy hogyan legyenek mások, jobbak. Hogyan javuljanak. Mit tegyenek, hogy emberek maradjanak az embertelenségben. Ebben a kegyetlen, ám valójában gyönyörű világban.

Armin volt az első, aki ráébredt erre.

Armin volt a Kiválasztott, kétezer év történetének hőse. Az a valaki, aki egy nap el fogja mesélni a világnak. Egy nap, még ha az átjáró nem is nyílik meg soha, valahogy megtalálja a módját, hogy elmesélje, mi történt Eldia és Marley népével. Azt fogja majd mesélni, hogy egykor léteztek emberevő óriások, akik először emberek voltak, s csak utána lettek óriások. Azt fogja majd mesélni, hogy létezett egy nép, léteztek emberek, akik megalkották ezeket az óriásokat. Egy fiú, akiből óriást kreáltak. Egy lány, akit az óriások királynőjének, az Alapítónak neveztek.

Sok-sok évszázad röppent el.

Azon a napon az emberiség emlékeztetőt kapott a Tőlük való félelmüket illetően, és a falnak nevezett, ketrecbe zártságuk szégyenéről.

Lent, a forrás mélyén meglapulva várt rá valamire – az, ami által kétezer évvel ezelőtt a világ megtelt fájdalommal és szenvedéssel, aminek köszönhetően az emberek megtanultak újra küzdeni. Harcolni valamiben, amiben hittek. Szeretni és elfogadni másokat. Megérteni egy teljesen új, ismeretlen világot.

Armin nem érzett félelmet. Tágra nyílt szemmel élte meg, amint az a valami a gerince törzsébe kapaszkodott.

Abban a pillanatban vakító fény töltött el mindent, és ő maga eggyé vált azzal a valamivel, a lénye része lett, s vele együtt hirtelen megértette, mit kell tennie. Pofonegyszerű volt, hogy is nem látta eddig tisztán? Hogy nem jött rá, hogy mi az egyetlen megoldás, amivel elhozhatja a békét mindkét világ számára?

Nem volt elég áldozatot hozni.
Nem volt elég örök magányra ítéltetnie magát.

Nem.

Önzetlennek kellett lennie… de önzőnek is.

A küldetést be kellett fejezni, a világok békét követeltek.

Az óriás a magasba tört. Hatalmas volt és fenséges, éppolyan, mint Alapító Ymir alakja egykor, és ahogy hátravetett fejjel a magasba nyújtózott, Armin megpillantotta a láthatatlan fonalat, mely valamennyi óriást összekötött. A láthatatlan fonál, amely világok között hatolt át, amely által világokat és benne élő embereket pillanthatott meg, megmutatta neki azt, akire a legjobban vágyott. A kilenc óriás ereje kilenc fonalat takart, amelyből kettő ugyanahhoz a fiúhoz vezetett. Az Alapító és a Támadó erejének hordozójaként, a kilenc erő csupán nyolc különböző emberben testesült meg.

Látta őt.
Látta Erent.

A fonál – gondolta, s felüvöltött.

A napnál is világosabb volt, mit kell tennie.

Épp csak kinyújtózott, hogy a fonalakba kapaszkodjon, épp csak megragadta őket. A kezében érezve a vékony szálakat, egyetlen erőteljes, határozott rántásába tellett… A világ megremegett, az égboltot villám hasította ketté, de ő nem foglalkozott vele. Egyetlen erőteljes, határozott rántás, ennyi kellett ahhoz, hogy elszakítsa a fonalakat, amik odakötötték hozzá, a Koordinátorhoz a hordozókat. Egyetlen rántás elég volt ahhoz, hogy elmetssze őket. Hogy visszaadja nekik mindazt, amit egykor Ymir elvett tőlük.

Aranysárga fény világította meg az eget, iszonytató fájdalom járt a szörnyűséges tett. Armin sikoltott, mert ebben nem volt szégyenérzet, mert úgy érezte, belepusztul, hogy örökre időkre szenvedésre lett kárhoztatva… és résnyire nyitva felejtett szemmel látta, amint a világok, amelyeket a láthatatlan fonalon keresztül láthatott, elporladtak, ahogy megsemmisült maga a köztes hely. Látta az óriásokat, akik egykor emberek voltak, újra emberré változni. Látta a hordozókból kiszivárgó erőt, a kétségbeesést az arcukon. Embereket, akik elfogadták egymást, akiknek a szívében többé nem gyűlölet lakozott. Világokat, amelyek lemondtak a háborúról. Békét, ami megvalósult.

Szabadságot.

Vegytiszta, gyönyörűséges szabadságot.

A fonalak elmetszésével „minden élet forrása” bevégezte feladatát. Az erő örökre kiszállt Armin testéből, az óriás hatalmas, szörnyűséges teste füstölögve párolgott az összeomló köztes helyen.

Megcsinálta.

Végre-valahára megcsinálta.

És most vége – gondolta. Tényleg vége.

Mindennek vége volt. Az életének is.

A homokban meglelte a fegyvert, amivel modern Levi kioltotta Doppelgänger Eren életét, majd amivel a sajátját is elvette.

– Nem maradt más hátra… – suttogta, miközben a kezébe vette.

A világok felszabadultak, s a köztes hely csak arra várt, hogy ő is szabad lehessen.

Armin sírva fakadt.

Eren nem tévedett, amikor azt állította, a szabadságért érdemes küzdeni.

Fenséges volt.

Megjegyzés: A köztes helyet áthatja „minden élet forrása”, amiben annak idején Doppelgänger Eren megmártózott. A forrás sajátos öntudattal rendelkezik; léteznek emberek, akiket kiválaszt magának, képes hozzájuk szólni – gyakorlatilag nem is Doppelgänger Eren az, aki rángatja a szálakat, hanem ez a titokzatos forrás, az a „tavi szörny”, amit az eredeti történetből is ismerünk. Az óriások ebből a forrásból fakadnak, ahogyan maga a láthatatlan fonál is, amely egymáshoz köti Eldia népét – valamennyiükben ott rejlik „minden élet forrásának” ereje. A fonalak elmetszésével megsemmisültek az átjárók, megsemmisültek a világok és az óriások is visszaváltoztak emberekké. Valami súlyos dolog fog történni – hogy pontosan micsoda, az a következő fejezetben kiderül.
A játékszabályokat senki sem ismeri – lehet, hogy tévedtek; lehet, hogy élhetnének egymás mellett (lehet, hogy nem). Doppelgänger Eren az Ördög, vagy jobban mondva az első óriás, az első ember, akit „minden élet forrása” kiválasztott magának. A novellacsokorból jobban ki fog derülni, hogy mi történt vele, hogyan örökölte át az erőt, a Múltadba zárva 2-ben pedig arra keresném a választ, hogy mik is ezek a szabályok, és vajon miért is tette Pokollá az emberek életét „minden élet forrása”. A legnagyobb ellenség ebben a történetben Doppelgänger Eren volt, de senki sem születik gonosznak. A világ, a benne élő emberek teszik azzá – „minden élet forrása” csupán megpróbáltatások elé állítja.
Egy kis beharangozó a Múltadba zárva 2-vel kapcsolatban: Mi történt kétezer évvel ezelőtt? Hogyan is működik a világ? Milyen volt Doppelgänger Eren élete? Miért lett gonosz? Mi történik azután, hogy mindennek vége? A folytatásban majd ilyesmi fajta kérdések lesznek… Doppelgänger Eren/Modern Levi párossal főszerepben, de azért nem szabad megfeledkeznünk Eren Jaegerről és Eren Krugerről sem. :D Talán ők is beköszönnek majd.
Következik: 17. fejezet – Múltadba zárva, mégpedig december 25-e körül! Az év utolsó napján pedig Epilógus! ;)
Olyan terveim is vannak még, hogy Doppelgänger Eren múltja is még idén érkezik… majd meglátjuk. Eléggé sötét és komoly hangvételű a novellacsokor, nem szívesen indítanám ilyesmivel az újévet. :D

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése