2018. március 9., péntek

„Nem az ellenségem…” (egyperces) [manga spoiler]


„NEM AZ ELLENSÉGEM…”

ELŐSZÖR IS MANGA SPOILER, mégpedig a 103. FEJEZETRE nézve!!!Másodszor: jelenleg az egyik legnépszerűbb teória, miszerint Zeke nem halt meg, hanem mindvégig összejátszott Erenékkel. A hivatalos angol fordítás kevésbé erősen utal rá, mint az azt megelőző, de én így is látok benne logikát (és nagyon-nagyon remélem, hogy igaz is lesz!) Éppen ezért nem bírtam magammal és gyorsan megírtam ezt a kis szösszenet, ami Pieck szemszögéből mutatja be a 103. fejezetben történteket. Pieck a teória részét képezi, hiszen jól láthatóan szokatlan kifejezés ült ki az arcára, amikor megpillantotta Zeke-et, másrészt azért is ő kapja a főszerepet, mert nagyon megkedveltem.

Jó olvasást kívánok! ^^A katona, aki „Magath hadnagyhoz” vezette őket, máshova küldte Zeke-et. Pieck azóta gyanakodott, amióta először megpillantotta a férfit; nem látott belőle sokat, de az a kevés is túlontúl ismerősnek tűnt ahhoz, hogy elültesse benne a kétely magvait. Amikor megnyílt alattuk a föld, a férfi pedig kimutatta a foga fehérjét, valamennyi kétsége beigazolódni látszott: átverték őket, csapdába csalták őket! Paradis állt mögötte, csak ő lehetett! Valahogy… azok a rohadt démonok megtalálták az útjukat az otthonukba!

De én ezt… én ezt nem értem, ráncolta a homlokát, miközben mindannyian az utolsó megmérettetésre készülődtek. A Páncélos Egység felfegyverkezett, a barátai, bajtársai felkészültek rá, hogy átváltozzon a Hordár Óriássá. De hol van Zeke? Ő… miért nincs velünk? Miért nem… zárták ide hozzánk?

Aztán nem maradt ideje többet töprengeni, tőlük nem messze javában folyt a mindent eldöntő csata, a bitorló Eren Jaeger bármelyik pillanatban felfalhatta a Háború Pörölyének Óriását! Piecknek és Galliardnak meg kellett védenie – bármi áron.

Szinte az utolsó másodpercben érkeztek, Galliard rávetette magát Eren Jaegerre, s onnantól kezdve elkezdődött az igazi küzdelem. Pieck elfelejtett Zeke-re gondolni, a rossz érzés azonban nem múlt el. Mikor izgatott-ideges kiáltások ütötték meg a fejét, és a távolban Zeke Bestiájának alakja tűnt fel, Pieck – Galliarddal ellentétben, aki sosem használta az eszét – nem tudta eldönteni, hogy mit kell éreznie. Nem tudott őszintén örülni a férfinak, aki mindig támaszt és vigaszt nyújtott nekik. Aki azt mondta, ne bánkódjanak Annie miatt, mert erős lány, tud magára vigyázni. Aki azt is mondta, hogy bár hátrahagyták Bertoltot, biztosan kitalált valamit. Még akkor is, ha a következő szavával azt feltételezte, hogy Paradis a Kolosszális Óriás erejét is használja, akkor is törődött Pieck és Galliard lelkével.

Zeke?

Pieck ajka elnyílt.

Lehetséges lenne, hogy… De mielőtt végiggondolhatta volna, elvetette. Nem! Az nem lehet! Zeke soha… Zeke… Ő… mindenkinél jobban elkötelezett híve a küldetésünknek. Ő… soha nem tenne ilyet! Még akkor is ebben bízott, mikor az emlékezetébe villant egy rejtett jelenet, amiben Zeke már-már meghatottan beszélt Erenhez. Pieck hajlamos volt megfeledkezni róla, hogy Zeke nemcsak a bitorlót látta Eren Jaegerben, hanem az öccsét is. Megígérte neki, hogy egy nap visszajön érte és megmenteni, és hirtelen… Pieck háta mentén jeges borzongás szaladt végig.

Zeke nem adta jelét, hogy az ellenség oldalára állt volna. A parancs a szájából hidegen és könyörtelenül hangzott: nem hagyhatták a szigeti démonokat elmenekülni, meg kellett őket semmisíteni. Többen voltak, ismerős és kevésbé ismerős fegyverekkel, megváltozott külsővel. Négy év telt el azóta, hogy Pieck utoljára látta őket, mégis örökre emlékezetébe égett az a nap, amikor elveszítették Shiganshinát és vele együtt a Mária falat. Alig nyerték vissza az ellenségtől, azok ismét meg tudták kaparintani! Pieck a fogát vicsorgatta.

– Eren Jaeger nem az ellenségem – hangzott el Zeke szájából. Piecknek a lélegzete is elakadt. Nem ellenség? Pont most? Zeke-nek félre kellett volna tennie a vérségi köteléket! El kellett volna fogniuk Eren Jaegert! Ha nem is halva, akkor élve, hogy Zeke is boldog legyen! Zeke azonban rá sem hederített. Ő valaki mást akart, ha egyáltalán akart is valakit. – Levi, gyere elő! Fogytán az idő, tudod?!

De milyen idő?, tűnődött Pieck. Nem számított.
Meg kell védenünk Zeke-et, gondolta. Az az Ackerman… Porco?!

A Marcangoló Óriás megiramodott, Piecknek megállítani sem maradt ideje. Porco nem akárkivel nézett farkasszemet, egy másik olyan szörnyeteggel – egy újabb valakivel, aki a legendás Ackerman családból származott. Pieck próbált nem megijedni, nem aggódni túlságosan is a barátjáért, miközben Zeke felé fordulva közölte, hogy újabb támadás közeledik.

De ekkor… A csapás, amit Levi Ackerman mért Zeke-re, a Bestia nyakszirtjét érte. Vér fröccsent a levegőbe, Pieck szeme pedig tágra nyílt, ahogy megpillantotta a nyakszirtben megbújó Zeke alakját. Levi Ackerman elég mélyre vágott ahhoz, hogy ki tudja szabadítani Zeke-et az óriás testéből, és ez… semmi esetre sem jelentett jót.

Zeke hatalmas teste eldőlt, odavágódott a földhöz, és a magasból Pieck mindent kristálytisztán látott. Látta az emberiség legerősebbjének kikiáltott katonáját, amint lepillant a kezében tartott csomagra, ami… Látta a Bestiát körülvevő füstöt, Zeke alakját a nyakszirtben, amint kitépi magát az óriásából. Pieck mindent látott, s még a vér is meghűlt az ereiben. Aztán Levi Ackerman felrobbantotta Zeke nyakszirtjét, és Pieck nem akart többé hinni a saját szemének: Zeke teste nem szakadt darabokra, nem repült a levegőbe végtag, semmi. Nem repülhetett semmi, mert nem volt, ami repülhetett volna. A nyakszirt tátongott az ürességtől, Zeke eltűnt onnan, mintha soha nem is lett volna ott. Levi Ackerman a semmit robbantotta fel, nem Zeke-et.

Ekkor Pieck mindent megértett. A katonát, aki csapdába csalta őket, az utasítást, aminek keretében Zeke-nek sürgősen máshová kellett távoznia, a Bestia Óriás szokatlan viselkedését, a szomorú megjegyzést, amellyel úgymond sajnálatát fejezte ki, hogy el kell árulnia őket. Az „időt”. Zeke mindvégig átverte őket, összejátszott a sziget démonjaival!

De… miért?

– Zeke? – suttogta megrendülten.

Ő is kifutott az időből. A Páncélos Egység tüzelni kezdett, amíg csak tudott, és Paradis démonjai is tüzeltek, Carlót pedig valamelyik rohadék fejbe lőtte. Pieck arcát eltorzította a harag.

– Hogy merészeled…?!

Az alak hirtelen került elé, telibe kapták a golyókat. A Páncélos Egység valamennyi tagját megölték, s Pieck érezte, amint a Hordár Óriását is szétlövik. A golyók áthatoltak az óriásának bőrén, elérték az emberi testét is.

Pieck sikított.

Sikított, amíg csak tudott.

Készült: 2018. 03. 09.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése