2018. június 26., kedd

A Szabadság Szárnyai – 8. felvonás [Jean x Armin]


Szabadság Szárnyai 

8. felvonás

Tartalom: Erent és Historiát elrabolták! Levi és Ymir idegesek, Mikasa védelmező üzemmódba kapcsolt, Armin pedig… nos, Armin megpróbál kitalálni valamit ebben a zűrzavarban – és ki másra számíthat, ha nem Jeanra?
Páros: Jean/Armin
Mellékszálon: Levi/Eren, Historia/Ymir, Mikasa/Annie
Megjegyzés:
1.) Sosem azt írom, amit kellene, és sosem úgy alakítom a történetet, ahogy kellene. :D
2.) A következő felvonás főszereplői ismét Levi és Eren lesznek. ;)

Jó olvasást kívánok! ^^
– Most komolyan, mire várunk? – Jean a szemét forgatta, miközben helyet foglalt az asztalnál. – Hívjuk a rendőrséget! – Mindannyian a Szabadság Szárnyaiban gyűltek össze, miután Rod Reiss drasztikus módon lecsapta a telefont, és lassan több mint fél órája azon tanakodtak, hogy mit tegyenek. A csapat azon része, akit nem vakított el a harag, azt szorgalmazta, hogy mihamarabb lépjenek kapcsolatba a rendőrséggel, nem pedig tétlenül üldögélni és azt várni, hogy Krista apja mikor fogja őket ismét felhívni. Ezzel szemben a másik fele… nos, Armin szerint a kevésbé logikusabb megoldást kívánta követni.
– Nem hívhatjuk a rendőrséget! – csattant fel Ymir, aki a legelszántabban adott hangot a véleményének. – Nem teszem kockára Krista életét! – Hiába próbálták rábeszélni, nem tudták meggyőzni, hogy talán éppen a hallgatással kockáztatja Kristának nem is az életét, hanem az épségét.
– Ugyan már, Ymir! – horkant fel Annie. – Ez az alak Krista apja. – Tulajdonképpen ő mondta ki mindazt, ami Armin fejében is megfogalmazódott: nem sokat tudtak Rod Reissről, de azt a keveset igen, hogy ő volt Krista apja, és nem állt szándékában bántani őt. Nem egy hidegvérű sorozatgyilkossal kellett farkasszemet nézniük, aki elmetszette áldozatai torkát, hanem egy trehány házasságtörővel. A kettő mégsem volt ugyanaz, ám Ymir hajthatatlannak bizonyult.
– Te nem ismered őt… – mondta síri hangon, mire Armin összevonta a szemöldökét. Nem tűnt valószínűnek, hogy Ymir többet hallott volna Rod Reissről, ugyanakkor tagadhatatlanul más körökben mozgott, mint ők. Nem lehetetlen, jutott Armin a végső következtetésre. Ymir mindig is szeretett veszélyesen élni. Lehetséges, hogy…
– De te sem – mutatott rá eközben Annie, aki mint mindig, ezúttal is megőrizte legendás hidegvérét. Ha nem is tetszett neki valami, nem lehetett kihozni a sodrából. – Nem tudhatjuk, miféle alak, de mégiscsak az apja. Megmondta a telefonban is, nem igaz, Armin? – fordult a fiú felé, aki továbbra is meredten bámulta Ymirt. A végén már nem is konkrétan a lányt vizslatta annyira, hanem csak így töprengett. Lázasan kereste a megoldást, hogy mit tehetnének, s tudta, hogy olyankor – pláne, ha ennyire elbambult! – hajlamos ijesztő arcokat vágni. – Azt mondta, csak beszélgetni akar velük.
– De ez emberrablás! – háborgott Ymir. – Krista… Az én Kristám…
Jól van – vetett véget a vitának Jean szigorúan. – Ymir, nézd, mindannyian aggódunk érted, hiszen a barátaink, de azzal, hogy kismilliószor kifejezzük a sajnálatunkat és azon agyalunk, vajon mi lehet vele, nem segítünk rajta.
– Nem akarok várni, lóarcú seggfej!
– Akkor nem várunk – bólintott Armin. – Valamit tenni fogunk. Jó lesz ez így, Ymir?
– Nem akarom a rendőrséget – makacskodott.
– Márpedig én hívni fogom. – Mielőtt bárki is megállíthatta volna, Jean előhalászta a telefonját, majd tárcsázta a rendőrséget.
– Ezt nem hiszem el! – suttogta erre Ymir, dühtől eltorzult arccal. – Ezt a gyökeret… egyszer meg fogom fojtani.
– Csitt! – piszegte le Armin. – Maradj csendben!
– Ymir – mondta Mikasa is –, most jobb lenne, ha megvárnád, mi lesz.
Mindannyian feszülten hallgatták a csipogást, a második csengésre felvették. Jean úgy szólt bele, mint akinek másból sem állt az élete, csak a rendőrség hívogatásából. A hangja nyugodtan csengett, és Armin meglepetten figyelte, hogyan erőltet nyugalmat az egész testére. Kihúzta magát ültében, és úgy beszélt, hogy a vonal túlsó végéről nem kellett bátorítani, sem ösztönözni, hogy információkat szedjenek ki belőle. Higgadtan ismertette a helyzetüket, majd a segítséget kérte.
Ymir ezalatt a tenyerébe temette az arcát. Reiner, aki titokban mindig is szerelmes volt Kristába, magába roskadva ült a székében. Vigasztalhatatlannak látszott, pedig Bertolt néha végigsimított a hátán hatalmas tenyerével, hogy lelket öntsön belé.
– Ez egy seggfej – tette le végül a telefont Jean. – Valami Freudenberg. Szerintem nemrégiben csatlakozhatott a rendőrséghez, igazi buzgómócsing vesztes. Megígérte, hogy utánajár az ügynek.
– Krista nemcsak egy ügy!
Jean megvonta a vállát, de közben azért fintorgott.
– Lelkes tűnt.
– Nem érdekel, Kirstein! – csattant fel Ymir. Ha az életkedve nem is jött vissza, a haragja legalább újfent növekedett. – Engem csak…
– Krista érdekel, tudjuk. Unalmas.
– Jean! – pirított rá Armin, mikor a fiú egy legyintéssel spékelte meg a szavait. – Ne beszélj így! Természetes, hogy nagyon aggódik a barátnőjéért! Mindannyian aggódunk, de Ymir ráadásul… – Nem kellett kimondania ahhoz, hogy tudják, Ymir komolyan és náluk sokkal másabb módon szerette Kristát. Erről mindenki tudott, ahogy Mikasáról és Annie-ról is, és lassan Levi és Eren kapcsolata is legalább ennyire nyilvánvalóvá vált a barátok előtt. Úgy tűnt, egyelőre senki sem talált benne kivetnivalót, mindannyian kivétel nélkül elfogadták. Jean talán Mikasát és Annie-t is megrágta magában egy kicsit, mert teljesen nyugodtan ücsörgött a lányok társaságában.
Apropó, Mikasa… – siklott Armin tekintete a lányra. Mikasa csendes volt. Túl csendes, ahogyan Levi is. Ha ezek titokban valami őrültségre készülnek… Nem érdekel, hogy Mikasa amúgy is költözik, kidobom a lakásból, Levit meg soha többé nem engedem be! – fogadkozott. A magánakciókat ki nem állhatta. Nem kellettek hősök, a zsigereiben érezte, hogy Rod Reiss nem fog a tettek mezejére lépni, csak elbeszélgetni a két barátjukkal. Ő egy gyáva alak – húzta el a száját megvetően –, nem mer ujjat húzni a rendőrséggel.
Felsóhajtott, majd fáradtan masszírozta meg az orrnyergét. A sok gondolkodásba egészen belesajdult a feje. Apró mozdulat volt ugyan, fel sem tűnhetett, mert a veszekedés minden figyelmet magára vont, Jean mégis felé fordította a fejét. Látni lehetett az arcán, hogy észrevette.
Armin elmosolyodott, és igyekezett úgy tenni, mintha minden rendben volna. Mint mindig, ez alkalommal is csúfondárosan elbukott. Jean odahajolt hozzá, és gyengéden a combjára simította a kezét.
Ha ezzel azt akarta elérni, hogy Armin megnyugodjon, akkor a lehető legrosszabbul tette. Hirtelen minden elevenebbé vált. Armin az ajkába harapott, hogy teljesen elnyomja a nyögésszerű kishangot, ami fel akart törni belőle, és közben érezte, hogy mélyen elvörösödött. Jean érintése forró volt, kellemes és bizsergető; a legrosszabb helyen, túl fent a combján, túl közel az ágyékához támadta meg a fiút. Ártatlannak indult, és Jean szemében talán az is volt, Armin azonban úgy élte meg, mintha lángra lobbantották volna az egész testét. Képtelen lett, hogy bármi másra is gondoljon a fiú szelíd kezén kívül.
A fenébe a tinédzserhormonokkal! – szitkozódott. Azt hittem, már rég kinőttem ebből!
Jeanra nézett, kicsit elszörnyedve, de a barátja szerencsére nem értette.
– Jól vagy? – kérdezte nagy komolyan. – Nagyon vörös az arcod.
– P-persze! H-hogyne… Remekül vagyok.
A helyzeten vajmi keveset javított, hogy Reiner elvigyorodott, Levi pedig felhorkant, amikor kiszúrta őket. Armin kezdte úgy érezni, hogy sehogy sem tudja kimagyarázni magát Jean előtt. A megmentő végül egy telefoncsörgés kíséretében érkezett; a hívóazonosító hiányából könnyedén ki lehetett következtetni, hogy a rendőrség hívta vissza Jeant. A fiú azonnal felvette, majd eltátogta, hogy az a lelkes Freudenberg az, nem egy másik alak.
– Hát tényleg lelkes – ismerte el Armin. – A végén még…
– Az ilyen alakok sosem tudnak segíteni, Armin – szólalt meg Mikasa is. – Csak magunk oldhatjuk meg a problémát.
– Kezdtem aggódni, hogy elvesztettünk.
– Dehogyis. – Mikasa szeme hidegen fénylett. – Csupán gondolkodtam.
– És jutottál valamire?
– Nem érdekel, hol bujkál… Tudom, hogy meg tudom őt találni, Armin.
– Nem tetszik ez a terv…
– De az sem, amit ott hallok – intett Annie a fejével a telefonáló Jean felé. – Ez a Freudenberg egy idióta. Rosszul vette fel Eren adatait, és ahogy értem, összetévesztette őt valami Kruger nevű pasassal, aki ráadásul kétszer annyi idős, mint Eren. Ehhez igazán tehetség kell, nem gondoljátok? Idióta.
– Magunkra maradtunk – ismételte Mikasa. – Levi… – A férfi felé fordult, aki mindaddig szintén a gondolataiba temetkezve ült, és csupán fél füllel hallgatta a beszélgetésüket. – Számíthatok rád ebben, ugye?
– Ez nem is kérdés… – morogta a férfi sötéten. – Az az alak… és Kenny is… ha valami bajuk esik… vagy anélkül is… meg fognak fizetni érte.
– Ez a beszéd – veregette meg a hátát Annie. – Tudtam, hogy jóban leszünk!
Levi rábámult, Armin pedig majdnem elnevette magát, amikor meglátta az arckifejezését: a teljes sokk, amiért Annie megütögette.
Ha nem lenne a helyzet ennyire komoly, most remekül szórakoznék – gondolta. De a legjobb barátom és egy másik kedves barátom eltűnt… Nem tudok nem aggódni.
Újra sóhajtott egyet; Jean éppen akkor tette le a telefont másodjára. Freudenberg tényleg intézkedett – vagyis próbált intézkedni –, de nem értett hozzá, mert még zöldfülű volt. Magában egyetértett Mikasával: tényleg csak magukra számíthattak, senki másra, és Armin ezt elkeserítőnek találta, főleg, hogy Mikasáék teljesen más úton kívántak járni.
Ha ez így folytatódik – szorult össze a torka –, akkor ketté fogunk válni, és ki-ki a maga terve szerint fog haladni. Mikasa mindig is elismerte a terveimet, de… most túlságosan is aggódik Erenért, hogy józanul tudjon gondolkodni. Nem várhatom azt, hogy hallgatni fog rám… Ha így alakul minden, akkor csak Jeanra számíthatok ebben az őrületben – sandított óvatosan a fiúra. Egyedül Jean őrizte meg az ép eszét, mindenki más ostobábbnál ostobább ötlettel rukkolt elő.
Ő az egyetlen – jutott el még egyszer ugyanarra a következtetésre, miután körbenézett. Levi és Mikasa kivételesen összefogtak, Annie meg végül, bármennyire is tiltakozott az elején, kelletlenül támogatta őket. (Armin valószínűnek tartotta, hogy nem akart összeszólalkozni újfent Mikasával, mivel ismerte már annyira, hogy tudja, ha egyszer a lány valamit a fejébe vett, nehezen lehetett tőle eltántorítani.) A helyzeten tovább rontott, hogy Reiner – és Bertolt is, bár ő igencsak kelletlenül – csatlakozott hozzájuk, Ymir meg teljesen beleélte magát a zseniális terv szövögetésébe. Farlan és Isabel elbizonytalanodtak, de Annie-hoz hasonlóan ők is a könnyebb utat választották és egyetértettek Levijal, hiába bízott Armin Farlan ítélőképességében! Sasha és Connie idióták voltak – Armin ezen meg sem lepődött –, Marco pedig úgy tűnt, belefáradt, hogy érvekkel hozakodjon elő, mert felemelte a kezét és hatalmasat sóhajtott.
Armin feltápászkodott, majd intett a fejével a barátjának, hogy kövesse. Menet közben előhúzta a telefonját, és csak annyit mondott Mikasának, hogy sürgősen fel kell hívnia valakit, azt követően pedig meg sem várta a lány válaszát, kilépett a teázóból. Odakint egyből megcsapta őt a szél és a borzongás; dideregve húzta összébb magán a dzsekijét, és nagyot sóhajtott, amikor megszólalt a szélcsengő, jelezve, hogy Jean követte őt. Az utóbbi időben egyre többször szándékosan fájdította a szívét azzal, hogy kettesben maradt a fiúval, még akkor is, ha egy kicsit úgy tűnt, az lassan elfogadta Mikasa és Annie kapcsolatát.
Óráknak tűnő percek telhettek el; Armin torka porszáraz volt. A kérdés a nyelve hegyére csúszott, de valahogy nem tudta feltenni; Jeanra sem tudott nézni. Álltak egymás mellett, a Szabadság Szárnyai előtt, hátuk mögött a ZÁRVA felirattal, és várták, hogy valamelyikük megszólaljon. Jean, még ha sokszor össze is balhézott Erennel, ugyanúgy aggódott érte, mint Armin, és ugyanez vonatkozott Kristára is – a lányt mindenki nagyon szerette.
A csendet végül Jean törte meg:
– Freudenberg egy idióta – állapította meg halkan. – Rá tényleg nem számíthatunk, de nem szeretem a gondolatát, hogy Mikasa magánakciózik. Az… nem biztos, hogy most a legokosabb megoldás. Annie-val értek egyet abban, hogy ez a Rod Reiss mégiscsak az apja, és nem hinném, hogy bármi olyasmit tenne, amivel ártana a saját lányának. Szerintem csak el fognak beszélgetni, és…
– Te akartad belevonni a rendőrséget – emlékeztette Armin.
– Azt hittem, tudnak segíteni!
– Hát… Freudenberg próbálkozik…
– Idióta – legyintett Jean; még a száját is elhúzta. – Mindenki idióta abból a bagázsból.
Armin elfojtott egy kuncogást.
– Örülök, hogy ebben egyetértünk – mondta nevetős mosollyal, mire Jean rápillantott.
– Másvalamiben is. – A hangja halk volt, a tekintete komoly. – Nem bízhatjuk a többiekre a barátaink előkerítését.
– Felhívom újra Erent. Legutóbb… Krista apja legutóbb felvette.
– Okos ötlet – biccentett Jean. – Az lenne a legjobb, ha meg tudnánk beszélni. A telefonban azt mondta, hogy épségben fogjuk őket visszakapni, nem? Lehet, hogy nem kéne bizalmat szavaznunk neki, de… úgy érzem, ebben nem hazudott. Lehet, tényleg csak beszélgetni akart velük valamiről. Még akkor is, ha ezt nem így kéne elintézni – forgatta meg a szemét. – Ez… kimeríti az emberrablás fogalmát, nem?
Armin válasz helyett tárcsázott. Eren a harmadik csengésre vette fel.
– A-Armin?
Nem Rod vagy Kenny szólt bele, a hang egyértelműen Eren szájából származott. Armin elkerekedett szemmel szorította a füléhez a mobilját.
– Eren! – kiáltotta. – Tényleg te vagy az? Ugye jól vagy? Krista veled van? Ugye ő is jól van? Nem bántott senki, ugye? Mit akarnak tőletek? Mikor engednek el? Jaj, annyira aggódunk értetek! – zúdította rá a kérdések hadát. Eren mindent duplán kapott, ugyanis amint felvette, Jean odaugrott Armin mellé, hogy hozzá hasonlóan őrülten kérdezősködjön.
A két fiú zihálva és enyhén remegve nézett egymásra. Jean arcán sosem látott pánik jelent meg.
– Mit mond? – kérdezte sürgetően. – Jól van?
Eren még mindig nem válaszolt.
– Nem tudom – suttogta Armin, majd újra kérdezett: – Eren! Jól vagy?
– Armin… – Hatásszünet, Armin még lélegezni is elfelejtett. – Már otthon vagyok.
A bejelentést csend követte. Armin Jeanra bámult, Jean meg vissza rá. Aztán hirtelen tudatosult bennük, hogy mi hangzott el, és a döbbenet egyszerre tört fel belőlük:
– MICSODA?!
– Mi az, hogy otthon vagy?! – fortyant fel Jean. – Már a rendőrséget is hívtuk, te idióta! Mondd meg neki, Armin, különben… te jó ég, csak találkozzak vele szemtől szembe, én esküszöm, hogy a szart is kiverem belőle!
– Jean, csillapodj. – Armin nyelt egyet. – Biztos van rá értelmes magyarázata. Krista is otthon van?
Nálunk van… – Eren hangja furcsamód alig volt több puszta suttogásnál. Armin a homlokát ráncolta, egyszerűen nem tetszett neki ez a szokatlan csendesség. Eren nem ilyen volt. Nagyon nem.
– Eren…
Armin, ne mondd meg senkinek, hogy otthon vagyok, jó? – Eren olyan gyorsan vágott a szavába, hogy Armin meglepetten hallgatott el. Jeanra nézett, és Eren mintha megérezte volna ezt, így folytatta: – Jean, kérlek, te se. Mikasa és Levi… nem tudhatják még meg, jó? Minden rendben… A-azt hiszem… Csak egy kicsit össze vagyok zavarodva.
– Eren…
– Tényleg minden rendben. – Eren hangja elvékonyodott. – Armin… Haza tudnál jönni?
– Azonnal indulok! – kiáltotta a fiú. – Ne mozduljatok! Jean majd… Jean tartja a frontot, ugye?
– É-én? – lepődött meg az említett. – Öhm… Hát hogyne. – A tarkóját vakarta, majd kínosan elvigyorodott. – Armin, izé, biztos vagy benne…
– Ha azt szeretné, hogy ne mondjuk el nekik, akkor nem mondjuk el, Jean.
– Ymir ki fog nyírni. És Levi is. És Mikasa is. Hárman egyszerre.
Armin már nem figyelt rá.
– Minden rendben lesz, Eren – mondta lágyan. – Tudom, hogy minden rendben lesz.
Igen… – hallatszott a halk motyogás. – Én csak… össze vagyok zavarodva.
Armin nyelt egyet. Kattant a vonal, Eren anélkül tette le, hogy elbúcsúzott volna. Armin sietve zsebre vágta a telefonját, majd hatalmasat sóhajtott. Határozottan nem így tervezte ezt az egészet, és azt végképp nem értette, hogy Eren és Krista hogy kerültek haza. Ezek szerint Rod nem bántotta őket.
Hála az égnek! – gondolta egy újabb sóhaj kíséretében. De mit mondhatott nekik, ami ennyire felzaklatta Erent? Miért pont most bukkant fel?
Ahogy magában tanakodott, a homlokát ráncolhatta, mert a következő pillanatban arra eszmélt, hogy Jean nekinyomta a mutatóujját a mély barázdának. Észre sem vette, mikor került elé. Olyan közel álltak egymáshoz, hogy tisztán érezte a fiú testének melegét, a bőrén a szuszogását. Jean nemcsak megérintette, neki is hajolt. Egymáshoz préselte a testüket, és Armin hirtelen a Szabadság Szárnyai ajtajának simulva találta magát; a kilincs beleállt a hátába, s biztosra vette, hogy a borzongás, ami végigszaladt rajta, nem a hideg miatt történt.
– Ne aggódj! – suttogta a fiú. – Hallottad ezt az idiótát… Csak össze van zavarodva. Ez nem jelenthet annyira rosszat, nem igaz?
– J-Jean? É-én… – Nem is tudom?
Jean nem húzódott el.
– Bagoly – mormolta. – Egy álmos bagoly… – mire Armin szeme kerekre tágult.
– H-hogyan?
– Ne ráncold a homlokodat, Armin. Olyan vagy, mint egy álmos bagoly.
– Idióta…
Jean elmosolyodott.
– Megnyugodtál? – kérdezte szelíden. – Tudom, hogy nagyon felzaklatott a telefonbeszélgetés Erennel. Ő mindig is… egy forrófejű idióta volt, akit állandóan nektek kellett kirángatni a bajból. Ezért folyton aggódnotok kell miatta. Ez azután sem változott, úgy látszik, hogy kilépett a nagybetűs életbe.
– Azt hinnéd, hogy benőtt a feje lágya… – adott igazat Armin. – De rá kell jönnöd, hogy szeret magánakciózni. Ha jól sejtem, egy ideje tudhatott valamit Kennyről meg talán Krista apját is sejthette… De jellemzően soha nem mond semmit. Alig várom már, hogy Levi is mindent megtudjon, biztos nem hagyja ennyiben.
– Meg kell tanítani ennek az idiótának, hogy vannak helyzetek, amiket komolyan kell venni.
Jean végre ellépett tőle.
Armin nem tudta megállapítani, hogy mit érzett: megkönnyebbülést vagy inkább csalódottságot? Néhány pillanat erejéig esküdni mert, hogy Jean pillantása az ajkára siklott. De hát nyilvánvalóan képzelődött, nem? Jean soha, semmilyen körülmények között nem gondolt volna rá úgy… Pláne annak tudatában, hogy mennyire szerelmes volt Mikasába.
Szánalmas vagyok.
Armin nyelt egyet és mosolyt erőltetett az arcára.
– Kérlek, ments ki minket egy darabig, jó? Hamarosan kiderítem, mi a francba keveredett már megint!
– Húzz be egyet neki a nevemben.
– A-azt inkább… nem próbálom meg. A végén még eltöröm a karomat.
Jean a fejét csóválta.
– Edzened kéne, Armin.
– Hogyisne! Örülök, hogy a tornaóráktól megszabadultam! – Látványosan megborzongott, és ahogy ellépett, majdnem megbotlott a saját lábában, amikor meghallotta Jean nevetését. Sosem érzett még ehhez hasonlót.
Mindent szeretett a fiúban, a mosolyát, a nevetését, az arrogáns stílusát, azt is, hogy nem félt visszaszólni Erennek vagy konkrétan hülyének nevezni őt. Úgy szerette, ahogyan volt, és mégis… egy mély szakadék választotta el őket egymástól. Amennyire szerette, annyira fájt is neki, hogy szerette.
Mindegy is – gondolta. Erenhez kell mennem.
Búcsúzott, Jean meg mintha nem akarta volna elengedni.
– Ha bármi gond van… – szólt utána. – Hívj, jó?
Armin elmosolyodott.
– Köszönöm, Jean. Úgy lesz – ígérte. – Hívni foglak.

** * **

Mikor Armin hazaért, Krista frissen zuhanyozva, Mikasa pizsamájában gubbasztott a fotelben; éppen egy bögre forró csokoládét iszogatott, amit valószínűleg Eren készíthetett neki. Úgy nézett ki, mint akiben egy világ omlott össze. Eren a kanapé helyett a földön terpeszkedett, szendvicset majszolt, de olyan lassan evett, hogy Armin egyből tudta, hogy a gondolataiban messze jár. Egy szót sem beszéltek, sőt az elején észre sem vették, hogy Armin megérkezett. Csak akkor kapták fel a fejüket, amikor a fiú megköszörülte a torkát.
– Valaki… – szólalt meg szemöldökráncolva. – Elárulná nekem, hogy mi folyik itt? Eren, Krista… jól vagytok?!
– Historia. – Krista hangja rekedten csengett. Felemelte a fejét, és amikor Arminra nézett, a fiú megijedt a tekintetétől. – A nevem Historia. Ne hívj többet Kristának. – Csak ennyit mondott, semmi többet. Utána nagyot kortyolt a csokoládéjából, és több figyelmet nem is szentelt Arminnak.
Armin Eren felé fordult.
– Magyarázatot! – követelte. – Most azonnal!
– Ez egy nagyon hosszú történet, Armin.
– Rengeteg időnk van, Eren. Hallgatlak. Mi a francot akart tőletek Rod Reiss?
Eren kérdéssel felelt a kérdésre:
– Hallottál már valaha Uri Reissről? Vagy inkább így kérdezem… Mit tudsz a Reiss családról?
– Azon kívül, hogy állítólag Krista apja? Semmit!
– Mondjuk úgy, hogy gazdagok… Mocskosul gazdagok. – Eren a homlokát dörzsölte. – És mondjuk úgy, hogy nekem is közöm van hozzájuk.
– Rokonok vagytok? – döbbent le Armin. – A-az mégis…
– Nem vagyunk azok! – Eren hatalmasat sóhajtott. – De apának köze volt hozzájuk… Még a halála előtt. Apának… nagyon sok titka volt a múltban. Sokkal több, mint amire számítottam.
Armin eddig bírta; kifakadt:
– Egy szavadat sem értem, Eren! Mi a franc folyik itt?!
Sem Eren, sem Krista nem válaszolt. Minden ugyanúgy folytatódott, ahogyan eddig: Eren a szendvicsét ette, Krista a forró csokiját itta, és Armin tisztán hallotta az ingaóra kattogását, ahogy teltek és múltak a percek. Néma csend uralkodott a lakásban, a kérdésre nem érkezett válasz. Egyszer sem.
Remek!
Armin ingerülten rogyott le a kanapéra.
Most már tényleg csak Jeanra számíthatok – gondolta. Remélem, tud legalább egy kicsit színészkedni. Nem szívesen magyarázkodnék most bármelyik hősszerelmesnek.
Eren szabad kezébe simította a sajátját, mert ennyit a barátjaként meg kellett tennie, és azt követően csak fogta, érintette és nem is szorította – nem kellett szorítás ahhoz, hogy Eren tudja, bármikor számíthat rá a jövőben. Legjobb barátok voltak, és ezen semmi sem változtatott. A titkok sem, Grisha Jaeger sem.
– A nehézségeket… – mondta halkan. – Együtt legyűrjük, Eren.
Eren szomorúan elmosolyodott.
– Köszönöm, hogy vagy nekem, Armin – suttogta végül, mire Armin szája széle is halvány mosolyra görbült.
Én köszönöm, Eren.

Készült: 2018. 03. 29. – 06. 26.       

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése