2018. szeptember 10., hétfő

Kenny x Uri – „A világosságom…” [novella; soulmate AU; manga spoiler (69!)]

I.


„A világosságom…”

Párosítás: Kenny/Uri
Tartalom: Kennynek van ugyan lélektársa, de köszöni szépen, nem kér belőle.
Megjegyzés: Avagy a manga 69. fejezete buborékok helyett egy novellába öltve.Kennyt sosem foglalkoztatta komolyabban a „lélektársság”. Tudott róla, hogy a világon valahol van egy lélektársa, hiszen fekete-aranyló bizonyítéka, egy pici, aranysárga napocska tizenkét éves kora óta ott ragyogott az alkarján.

Mintegy emlékeztetően viszketett, valahányszor nem túl szépeket gondolt a kettőjük között feszülő kötelékről, amiről mindenki csak szerelmesen áradozott, de olyannyira, hogy jóformán véresre kaparta a bőrét, mire valamelyest csillapított a kellemetlen érzésen. Ez volt ő, Torokmetsző Kenny, az Ackerman családból származó Kenny, aki inkább összeszorított foggal tűrte a viszketést, mintsem másokhoz – a bolondokhoz, ahogy magában nevezte őket – hasonlóan a számára rendeltetett tökéletes társat, a lélektársát hajkurássza.

A világon majdhogynem mindenki rendelkezett valakivel, akit neki teremtettek. Kevesen voltak kivételek, és balszerencséje Kenny nem tartozott közéjük.

A lélektársakat valamiféle szimbólum kapcsolt össze, amit a bőrükön viseltek – egymást kiegészítő jelképet kellett ezalatt érteni, amiből az következett, hogy valahol a világon létezett valaki, akinek a jele Kenny napocskáját „kiegészítette”. Ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy ugyanazt a jelet, a „napot” kellett viselnie, sőt többnyire pont valamilyen másik szimbólum utalt a közöttük levő kötelékre. Egy teljesen más, mégis egymással szorosan összefüggő jelkép.

Kenny nem tudta, milyen jel egészíti ki az övét, de nem is akarta megtudni. Egyszerűen képtelennek érezte rá magát, hogy bárkivel is kapcsolatba bonyolódjon. A lélektársi kötelék értelmében: jóban és rosszban, betegségben és egészségben, mindig és minden körülmények között a lélektársa mellett kellett volna lennie. Egy egész életen átívelő köteléket jelentett, és Kenny nem az a fajta ember volt, aki ezt teljesíteni tudta volna.

Sosem kereste, és elhatározta, hogy soha nem is fogja. Elrejtette a jelet mindenki elől, és amikor a nagyapja arról faggatta, hogy mikor fog hazahozni egy hozzávaló, tisztességes lányt, a fejét ingatva, udvariasan utasította el még a puszta lehetőséget is. Inkább hagyta abban a hitben az öreget, hogy nincs lélektársa, minthogy azzal keserítse el, hogy van, de nem fogja megkeresni, mert ő nem olyan ember, aki el tudja kötelezni magát.

Jobb ez így – gondolta, mikor az öregember erőtlenül hanyatlott vissza az ágyába. Ráncos kezével Kennyére szorított, és csak picit látszott szomorúnak a tekintete. A lélektárs nélküli ember könnyedén lehetett boldog, de egy lélektárssal rendelkező ember a lélektársa nélkül aligha. Persze ez is attól függött, hogy kinek mit jelentett a boldogság.
Kenny jól döntött. Kuchel így is fájdítja eleget a szívét – lépett el a nagyapja halálos ágyától. Minek tetézzem még én is?

Mire megtalálta a húgát, az már elcseszte az életét: egy alvilági bordélyban dolgozott ringyóként, és az ostobája sikeresen hagyta magát felkoppintani. Az egyik kliense tette, de hogy melyik, azt természetesen nem tudta megmondani, mikor Kenny rákérdezett. Valamelyik a sok közül. Valamelyik, aki sosem volt és sosem lesz a lélektársa, mert a jel elhalványodott a karján, annak a szerencsétlennek a teste pedig már egy pöcegödörben rothadt. A szerelem vitte az Alvilágba, és az lett a nyomora is.

Csinos volt, mint mindig, még mindig, csinos, és szegény, mint a templom egere – annyira szegény, hogy Kenny nem tudta nem megszánni; szánalmas látványt nyújtott. Az a kevéske pénz, amit búcsúzóul a párnája alá rejtett el, elég lehetett annyira, hogy kihúzzák néhány hétig. Kenny nem tudta, mikor fogja újból látni, de azt igen, hogy Kuchel arca nem lesz ennyire pirospozsgás.

Mind elkúrjuk valahogy – vonta meg a vállát. Lehet, én is.

Kuchel esete csak megerősítette az elhatározásában: nem volt szüksége lélektársra. Minek bajlódjon velük? Nélkülük is elég baja volt, minek tegyen rá még egy lapáttal holmi jelentéktelen kapcsolattal? Egy kapcsolat felelősséggel járt, temérdek idővel és olyasmikkel, amik egyszerűen nem illettek Kennyhez.

Megvagyok én egyedül is.

Mikor minden erejével támadt, de a fiú, aki alig nőtt ki a kamaszkorból, egyetlen könnyed mozdulattal a markába zárta a testét, és olyan erővel szorította, hogy még kapálózni sem nagyon tudott, nemhogy kiszabadulni a szorításból, az járt a fejében, hogy nem létezhet ilyesmi. Egy óriással nézett szembe, egy igazi óriással, ráadásul a falakon belül. Egy erőteljes, eszméletlen óriással, akinek a törzséből egyedül csontok maradtak, a fején és azon a karján kívül pedig, amelyikkel Kennyt tartotta, mindene elfüstölgött.

A fiú a szörnyeteg nyakszirtjénél gubbasztott; köpenyt viselt, melynek kámzsája hátrabukott, mikor felrobbant az aranysárga fény, így Kenny megpillanthatta a félhosszú, szőke fürtöket. A nap fényében aranyként izzottak.

Akkor, az aranyló fürtöket látva eszébe jutott a napocska a bőrén, és talán csak egy kicsit elgondolkodóba esett, milyen is lehetett volna, ha…

Csak egy kicsit.

Sietve elfojtotta.

A fiú a jobbjával kapcsolódott össze az óriással, legyőzhetetlennek látszott, ahogy a természetfeletti erejével legyűrte Kennyt, a legendás Ackerman család Kennyjét. A szeme lilán örvénylett, az arcát mély, vörös barázdák – az óriássá változás jelei – tarkították. A bátyja is vele volt, egy rusnya kis senki, aki nagyot képzelt magáról, és büszkeségtől dagadó mellel szegezte a fegyverét Kennyre.

URI! – üvöltötte. – TARTSD OTT!

Kennyben villámgyorsan tudatosult, hogy az óriásváltó fiút hívhatták így, mivel azonnal reagált a testvére hangjára.

– Várj, Rod. Ne lőj – hangzott el az utasítás, és a hangja olyan volt, akár a folyékony méz. Kenny egyszerre érzett rémületet és döbbenetet, miközben vergődni próbált az óriás szorításában.

Rod nem lőtt ugyan, de beszélt. Ostoba, értelmetlen dolgokat fecsegett, és igyekezett meggyőzni az öccsét, Urit, hogy használja a démoni erőt, amivel annak idején a falakon belül élők emlékeit is elragadták. Rod azt állította, ezt az erőt arra is fel tudja használni Uri, hogy beszédre kényszerítse őt.

Uri nyugodt volt.

– Ez nem olyasmi, amit meg tudok tenni… – A szeme, a lilán örvénylő szeme egyenesen Kennyre fókuszált. Ősi tudás csillogott belőle, a fiú, Uri ismerte őt. Ha nem is személyesen, ha nem is névleg, de valamit tudott róla. – Ha tippelnem kellene… Azt mondanám… az Ackermanok leszármazottja. – Nem tippelte, tudta. Biztosra tudta, már csak azt az elképesztő erőt látva, amit Kenny alkalmazott ellene. – Ebben az esetben… – Uri még mindig nem fejezte be. Annyira nyugodtan beszélt, annyira szelíden, hogy Kenny nem akart hinni a fülének, nemhogy a szemének! Egy olyan fiú, akiben ilyen szörnyeteg lakozott, hogy lehet képes gyengédségre? Kenny változtatott a szabad kezében szorongatott kés fogásán. A csata még nem ért véget. Nem adta fel. Ennyivel nem!

Felkészült, hogy elhajítsa a kést, és Uri szeme nem hagyta abba a különös ragyogást. Azt mondta, Kennynek ebben az esetben nincs is szüksége egyéb okra, hogy ellene fordítsa a pengéjét. Pusztán az, hogy az Ackerman családhoz tartozik, elegendő arra, hogy ezt megtehesse.

Kenny válaszul eldobta a kést.

A penge Uri bal karjába fúródott, átszakította a csuklója alatt a húsát, és míg Rod újból a nevét kiáltotta, ezúttal rémülten – URI! –, Kenny elkeseredetten, a félelemtől halálra váltan kezdett rimánkodni az életéért. Pont olyan szánalmasan viselkedett, ahogyan azok, akiket le szokott nézni. Igazi királynak nevezte Urit, azért könyörgött, hogy engedje el, engedje el… adjon neki egy újabb esélyt.

Sosem volt még olyan helyzetben, hogy valaki erősebb legyen nála. A gondolat, hogy ez a valaki, ez az alig felnőtt, csinos arcú fiú, aki a támadáskor sem vesztette el a hidegvérét, össze tudja zúzni pusztán a markával, megrémisztette. Mindig is az erőszakot ismerte, de az életében először cserbenhagyta.

A következő, ami eljutott a tudatáig, hogy Uri eleresztette. Az óriás vaskos ujjai lassan ellazultak a teste körül, óvatosan, mintha Kenny üvegből lenne, visszahelyezte a biztonságos talajra. Ezzel nemcsak őt, hanem Rodot is megdöbbentette.

– URI! – De hiába kiáltotta meglepetten a testvére nevét, Uri addigra nemcsak eleresztette Kennyt, hanem ki is húzta az óriás testéből a kezét. Cuppanó hang hallatszott, ahogy ez megtörtént, és Uri, ahelyett, hogy ezek után a késhez nyúlt volna, inkább a csuklóját fogva a penge fölött, megindult Kenny felé. Köpenye a fűszálakat nyaldosta, a világ isteneként pillantott le a földön elterülő Kennyre.

Rod üvöltött, lőni készült, és Kenny is fegyvert rántott. Remegett a pisztoly a kezében, ahogy megértette, hogy Rod az Ackerman család különlegességét emlegette fel: rájuk nem hatott ennek a mindenható szörnyszülöttnek a démoni ereje, nem tudta megváltoztatni, elragadni az emlékeit. Nyers erővel könnyedén maga alá gyűrhette, ám az elméjét nem tudta elérni. Nem tudta őt irányítani. Mindenkit a világon irányított, mindenkit a világon becsapott, mindenkinek hazudott, de Kennynek… őt nem, őelőtte igazmondásra kényszerült. Uri. A Reiss család Urija, a kisebbik fiú, az alacsony kis kölyök, aki egyik napról a másikra nőtt fel, s vált a világ urává és magává az ördöggé.

Kenny lőni akart, ahogyan Rod is, és maga sem tudta megmondani, hogy pontosan kit: Uri Reisst vagy a fivérét, Rod Reisst. Valamelyiket.

A ravasz volt az ujja, mikor Uri letérdelt előtte. Lehajtotta a fejét, úgy ereszkedett a térdére, s aranyló, szőke haja az arcába hullott. Lesütötte a szemét, és fogta a kezét, fogta, de nem húzta ki a kést, és beszélt, halkan, suttogó hangon, szomorúan és megértően, Kenny pedig tátott szájjal, megrökönyödve hallgatta.

– De… jelenleg… – Uri felemelte a fejét, szép, kék szemében könny csillogott. Már nem lilán örvénylett, nem a régmúlt tudást tükrözte, hanem egy megtört, szomorú emberét. Egy fiúét, aki túl hamar vált felnőtté. Egy fiúét, aki öregebbnek látszott a valódi koránál, s aki napról napra jobban és jobban sorvadt. Gyorsabban, mint a mihaszna, undorító bátyja. – Nem halhatok meg – mondta csendesen. – Kérlek, bocsáss meg… – És miközben beszélt, a homlokát a földhöz érintette. Kenny szeme láttára, Kennynek hajtott fejet. Egy ilyen hatalmas erővel rendelkező király, mint amilyen ő is volt, fejet hajtott egy olyan senki előtt, mint Kenny Ackerman.

Átszúrt bal karjában még mindig ott pihent a kés, és pont ott, ahová a penge fúródott, a csuklója alatt, az alkarján Kenny mintha megpillantott volna valamit, valami apróságot. Uri Reiss lélektársi jele lehetett, amit egyenesen keresztüldöfött a fegyverével. Egy pici, sarló alakú hold, amit misztikus, hamuszínű fényszerűség egészített ki, tett egy kerek egésszé. Egy olyan „holdsarló”, ami tökéletesen illett Kenny „napja” mellé. Ami akár… azt is jelenthette, hogy ez a fiú, ez az emberiség fölé emelkedő mindenható démon, a falak ördöge valójában…

…a világosságom?

Kenny nagyot nyelt.

(Most mit csináljak?)

– Segíteni akarok – szaladt ki a száján hirtelen, mielőtt végiggondolta volna, Uri pedig bólintott.

A jelről, amit mindketten láttak, egy szót sem beszéltek.
Készült: 2018. 09. 09. – 09. 10.
Megjegyzés:
1.) Láttátok, hogy néz ki Uri az animében? Nem tudom, sírjak vagy nevessek… A mangában kb. Armin szakasztott mása, erre meg… De Florian Reiss szőke haja után már nem mondok semmit, csak élesen elkülönítem a mangát és az animét. (És megyek a saját fejem… khm, vagyis Isayama feje után.)
2.) A jelekről:
Uri neve azt jelenti, hogy „a fényem, a világosságom, a tüzem”, ezért Kenny esetében a lélektársi kapcsolat jele a „nap” lett, Urit szimbolizálja.
Kenny neve a Kenneth rövidített változata amúgy, a Kenneth pedig az angolos formája a Coinneach és a Cinnáed („jóképű”, „tűz született”).
Urinak a jele „újhold”, pontosabban az a jelenség, ami azután észlelhető: a „hamuszürke fény”, vagy más néven „holdföldfény”. Ilyenkor a teljes holdkorong szabad szemmel is látható nagyon halványan, mert a Holdat megvilágítja a Földről visszaverő napfény. Kennyt szimbolizálja.
3.) Még érkezik Kenny/Uri szösszenet, ami ehhez a gyűjteményhez tartozik. ^^

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése