2019. június 26., szerda

Kenny x Uri – Hazug [soulmate AU; novella; manga spoiler (69!)]


Hazug

Soulmate AU, canon era
Párosítás: Kenny/Uri
Tartalom: A lélektársság egy érzés is, nemcsak betűk az ember alkarján – éppen ezért Uri tudta. A kezdettől fogva tudta.
Korhatár: +18
Figyelmeztetés: erotikus tartalom
Megjegyzés:
1.) Valamikor 829-830 körül játszódik.
2.) Az összefüggő lélektárs AU szösszenetcsokorhoz tartozó novella – a lélektársak a bőrükön keresztül kommunikálnak egymással –, fontosság szempontjából pedig Az utolsó órák című szösszenet UTÁN (!) olvasandó, még ha előtte is játszódik.
3.) Kenny és Uri lélektársak, de Kenny sosem mondta el Urinak.


Uri alkarja viszketett. Sosem jelentek meg rajta betűk, de amióta ismerte Kennyt, nem is annyira vágyott rá. Vagyis… jobban mondva elfogadta, hogy a lélektársát egy cseppet sem érdekelte, él-e egyáltalán, mert Kenny mindvégig mellette volt; szerette őt forrón, a maga ostoba módján, és még Rod acsarkodását is egyenes háttal, büszkén viselte. De a viszketés így sem csillapodott; valahányszor Kenny közelében tartózkodott, a vágy, hogy betűket írjon a karjára, csak erősödött és erősödött. Zsongott a feje, esténként szédelegve dőlt az ágyába. Néhány percen belül már olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt fel, amikor Kenny visszatért a munkája elvégzése után.

– Te csak ne törődj az ilyesfajta ostobaságokkal – legyintett Rod, mikor egyik alkalommal megemlítette neki a szokatlan érzést. – Te a falak uralkodója vagy, Uri. Isten, ha úgy tetszik. Te vagy az egyetlen, aki felszabadíthat minket.

És az egyetlen, aki soha sem teheti ezt meg – gondolta keserűen. Azért Rod előtt mosolyt erőltetett az arcára.

A világon majdnem mindenki rendelkezett valakivel, akit gyakorlatilag neki teremtettek. Ezt a személyt lélektársnak hívták, és a bőrökön keresztül kommunikálhattak egymással, amennyiben a lélektárs is úgy akarta. Akadt olyanok, akik rendelkeztek lélektárssal, mégsem lehettek benne egészen biztosan. Ezek az emberek számtalan üzenetet írtak a saját lélektársuknak, ám egyre sem kaptak választ. Ha a lélektárs nem válaszolt, ez igazából jelenthette azt is, hogy nem volt neki, csak tévedett, de jelenthette azt is, hogy volt, csak nagyban bagózott rá. Uri, amilyen szerencsésnek mondhatta magát, az utóbbiak körét gazdagította. Az ő lélektársa – mert az érzés alapján teljességgel biztos volt benne, hogy a világon valahol létezett valaki, aki azért született, hogy az övé lehessen – nagyban szart rá, élte a maga kis életét, és önző módon megfosztotta Urit is a lehetőségtől, hogy teljesen boldog legyen. Kenny oldalán mégis valahogy boldognak érezte magát. Nem is kicsit boldognak. Úgy érezte, mintha kiteljesedett volna. Mintha Kenny mellett egy kerek egésszé tudott válni. És persze Rod sokkoltan meredt rá ezután.

– Kerek egész? – ismételte színtelen hangon. Feleségül vett egy rusnya asszonyt, mert azt hitte, a világ olyan hatalmas, hogy soha sem fog rátalálni a lélektársára, aztán amikor a cselédjük, az az Alma nevű nő egyik nap megjelent a kúriájuknál, hogy az állásra jelentkezett, akkorát koppant az álla, hogy Uri egészen megsajnálta. Hogy onnantól kezdve ostoba viszonyba kezdtek Lady Reiss háta mögött, nos, Uri nem mondhatott semmit. Rod felnőtt férfi volt, kétgyermekes családapa, meg tudta hozni a maga döntéseit; Uri ebben nem parancsolgathatott neki. Mind lehetett a falak uralkodója, Rodnak nem adhatott egyéb utasítást, minthogy szaporodjon és szaporodjon, nemzzen egyre több királyvérű gyermeket a világra, hogy aztán amikor eljön az idő, a szörnyeteg erejét megfelelő kézbe adhassák át.

– Igen – felelte neki szorongva. – Mintha a lelkem… rátalált volna a Másik Felére. Amikor vele vagyok, hirtelen elfog a nyugalom, és tudom, nem érhet bántódás, mert ha valaki nekem is támadna, ő meg fog védeni.

– Mert Ackerman! – süvöltötte Rod liluló arccal; halántékán kidagadtak az erek. – Rohadt, szörnyszülött kutya, semmi több! Arra teremtetett, hogy minket szolgáljon! Ez a klánjuk dolga, azok a nyavalyás patkányok pedig elárultak bennünket! Cserbenhagytak a legfontosabb időkben! – Uri már megbánta, hogy olykor-olykor elkotyogott ezt-azt neki. A falak történelméről mélyen hallgatott, ám amikor ő sem vonta vissza az Ackerman valamint a keleti családok üldözését – igaz, addigra alig maradtak, úgy kiirtották –, kénytelen volt egy óvatos magyarázatfélét adni Rodnak. Rod majd’ megveszett azért, hogy minél többet tudjon.

– De ez nem ilyesmi – próbálta vele megértetni. – Én… A lelkem…

– Össze vagy zavarodva. – Rod viszonylag higgadtan felelt. – Összetéveszted az érzéseket a lélektárssággal. Hidd el nekem, drága öcsém, ez nem lélektársi kapcsolat. Csak nem azt képzeled, hogy Kennyvel összetartoztok? – A fejét ingatta, a szája szegletébe elnéző mosoly költözött. Oh, értette meg hirtelen Uri. Tehát megint én vagyok a buta, naiv kistestvér, akinek fel kell nyitni a szemét. Értem. Vajon mikor fogja elunni, hogy bátyként állandóan hosszas monológokat mondjon? – Ne legyél nevetséges, Uri – folytatta Rod kíméletlenül. – Nézz már rá, aztán nézz saját magadra. Ti nem tartoztok össze. Az az ember nem méltó hozzád. A lélektársság… Egyszerűen tudod, hogy ti egymásé vagytok. Csak akkor teljesedhetsz ki, hogyha ő megérint, megcsókol. Ha vele lehetsz életed végéig… És olyankor a leghajmeresztőbb lépésekre is hajlandó lennél elszánni magadat. Bűnbe esni, hűtlenné válni. – Rod most már saját magáról beszélt, Urinak egyből leesett. Nagyot sóhajtott, türelmesen várta, hogy Rod befejezze. Ez már rég nem róla szólt, hanem Rod és Alma szenvedélyes kapcsolatáról. Lady Reisst a háttérbe tuszkolták, a fénye megkopott, a bőrén ráncok jelentek meg, korábban feszes hasa árnyéka sem volt önmagának. Alma tündökölt, a fiatalság és a szépség jegyeiben élvezte, hogy Rod lélektársa és szeretője is lehetett, és egy életre elnyomta Lady Reisst.

– De Rod… – Uri hangja suttogó vált, miután bátyja kifulladt, s sarkon fordulva Alma után masírozott, aki a folyosó végéből hajtotta meg a fejét udvariasan előttük. A nevét kiáltotta, kihallatszott a hangjából, hogy a karjában szerette volna tartani, és félrevonulni egy gyors légyottra valamelyik vendégszobában. – Én pont ezt érzem Kenny iránt… Nem kevesebbet… Csak többet és többet.

Soha többé nem hozakodott elő a lehetőséggel, hogy Kenny a lélektársa lehetett. Bizonyosságot sosem tudott úgy nyerni, hogy betűk jelentek meg a bőrén. Ha Kenny is volt a lélektársa, nagyon titkolta, ám szavak helyett érintésekkel mutatta ki a szerelmét. Abban az egyben, a köztük levő kapcsolat különlegességében egyszerűen nem lehetett kételkedni. Kenny őhozzá tartozott, ő pedig Kennyhez, így lehettek kerek egész.

– Megint mi jár a fejedben? – Összerezzent, mikor Kenny belépett a szobájukba. Vagyis a szobájába, javította ki magát. Rod megölne, ha közösen gondolnék rá. – Nagyon elgondolkodtál, Uri. Igaz, ez rád vall. Túl nagy terhet vettél a válladra. Lehet, hogy… el kéne engedned magadat egy kicsit. – Hatalmas keze Uri vállára simult; finoman megszorította, az ujjai gyengéden masszírozták a csomókat. Uri felsóhajtott, a fejét enyhén előredöntötte, hogy Kenny a tarkóját is megérintse. Borzongott, ahogy az ujjak végigtáncoltak a bőrén, a testének egyik legérzékenyebb pontján. Az óriások és az emberek gyengepontja végtére is mindig a tarkóban rejlett.

Ó-ó. Oh. – Felnyöszörgött, Kenny különös óvatossággal simogatta és masszírozta. Fél kezével eleresztette a vállát, Uri szőke tincsei után kapott, és ügyelve rá, hogy ne okozzon fájdalmat, hátrahúzta a fejét, hogy megcsókolja. A karjában tartotta, és amikor Uri megfordult, hogy felmosolyogjon rá, Kenny az alkarjára csókolt, a bőrének azon pontjára, ahol a betűknek kellett volna felsejleni. Kenny mindig is előszeretettel csókolta ott, mindig féltőn, mindig amolyan bocsánatkérően, és olyankor Uri… nem tudott nem arra gondolni, hogy azért, mert valójában a bocsánatáért esedezett, amiért sosem válaszolt neki. Édes kis remény volt rá, az egyetlen ésszerű magyarázat rá, hogy miért érzett úgy Kenny iránt, ahogyan a lélektársa iránt kellett volna. Miért érezte ezt a feltétlen ragaszkodást a semmiért… hacsak nem… ha Kenny tényleg nem a…

– Látom, nagyon élvezed magad.

– Látom, te is – súgott vissza Uri. Kenny állán serkenő szőrszálak csiklandozták az alkarját. A kérdés a nyelve hegyére tódult, a szíve olyan hangosan kalapált a mellkasában, hogy már a fülében érezte a lüktetést. Nem hallott tisztán, nem gondolkodott tisztán. Te vagy a lélektársam?, kérdezte tőle a tekintetével. Ragyogott a szeme, elnyílt az ajka. Kérlek, mondd, hogy te vagy! Tudom, hogy te vagy… Nem lehet más… Ez az érzés… A lélektársság nemcsak a betűkről szól, Kenny. Érzem és tudom, hogy te vagy. Érzem, hogy szeretsz, és te érzed, hogy szeretlek.

– Hé-hé. – Kenny elhúzódott tőle, a homlokát ráncolta. – Te most… sírsz? – kérdezte döbbenten. – Mégis… miért? – Mikor Uri nem felelt azonnal, mintha pánik költözött volna a hangjába. Szokatlan érzés volt hallani. – Esetleg… fájdalmat okoztam? Vagy… valami más? Uri, te…

Akarlak – vágott a szavába Uri. – Gyere velem, kérlek – húzta az ágy felé. – Csókolj meg. – Akaratos volt, király, aki bárkinek parancsolhatott, király, akinek engedelmeskedni kellett. Egyedül Kenny mondhatott neki nemet. Egyedül Kenny, aki mégsem nagyon ellenkezett; a ránc nem tűnt el a homlokáról, de akkora szenvedéllyel esett Urinak, hogy igazából bezuhantak az ágyba. Uri mohón csókolt vissza, ölelt és szorított. Ringott a csípője, magába fojtotta a könnyeit.

Az érintése… A lélektársság egy érzés.

Kenny… Én érezlek.

– Ne mozdulj – utasította, mikor fölé kerekedett. Kenny ingét addigra valamelyikük már kigombolta, fedetlen mellkasa föl-le emelkedett; szaporán lélegzett. Uri a mellkasára simította a tenyerét, arra a pontra, ahol a szíve dobogott. A lélektársság több volt néhány kósza betűnél, érzéssé vált, s ahogy Kenny szíve vert, úgy lüktetett az övé is. Ugyanolyan tempóban, ugyanarra az ütemre. Durr-durr.

– Hé, Uri, fogsz is csinálni valamit a bámészkodáson kívül? – Kenny keze a csípőjére siklott, gyengéd erővel szorította. A farka keményen és izgatottan rángott, Uri pedig lehunyta a szemét, mikor fél kézzel megragadta. Végigsiklottak az ujjai, elkente az előnedvet, és közben legalább annyira sűrűn kapkodta a levegőt, mint Kenny. Hátravetett fejjel zihált, és amikor kieresztette a szorításából a férfit, nyögve nyúlt hátra, érintette meg a bejáratát.

Volt valami szégyentelen az egészben. A hálójukban, a legnagyobb titokban szeretkeztek, miközben a titok nem is minősült titoknak, hiszen a gyerekeken kívül mindenki tudott a kapcsolatuk valódi természetéről, s Rod minden alkalommal gusztustalan megjegyzéseket tett rájuk; undorította a gondolat is, hogy Kenny egy olyasfajta istenséghez érhetett hozzá, mint amilyennek Urit tartották az emberek. A pozíció is illetlen volt, valami olyasmi, amit a falak uralkodója nem engedhetett volna meg magának, mégis amikor Uri fittyet hányt a száz éves esküre, az első király akaratának, boldogan és felszabadultan tett meg. Kenny mellett nem volt uralkodó. Kenny mellett csak egy közönséges ember volt, aki szabadon szeretett volna szeretni, büszkén felvállalni azt, hogy élete hátralevő éveit Kenny oldalán kívánja eltölteni. Kennyvel élni, Kennyt szeretni, az emberiségért meghalni. Valami ilyesmire vágyott.

– Majd én – szólt rá a férfira, amikor megérezte annak ujjait. – Most mindent… én csinálok. – Most nem engedem, hogy úgy szeress, ahogyan te akarsz. Most megbizonyosodok afelől, hogy a lélektársam vagy. Tudom, hogy tudni fogom. Tudom, hogy az vagy. Tudom, mert érzem.

Felnyögött, a kényelmetlen érzés sosem múlt el teljesen. Combjával körülölelte Kenny csípőjét, a férfiassága pulzált, az ujjai mélyebbre furakodtak a testében. Fennakadt a szeme, amikor sikerült rátalálnia a prosztatájára.

– Jól van – dünnyögte magának. – Jól van. – A kapkodó légvételt tettek követték. Kenny szemébe nézett, Kenny fénylő, különös színű szemébe, és mintha a férfi lelkébe látott volna, mintha a saját lelkének egy részét pillantotta volna meg a tekintetben. Egymást nézték, elnyílt az ajkuk, Uri nyála kicsordult. – Látlak téged – mondta neki halkan, s Kenny félreérthette, vagy csak nem akarta megérteni. Az alkarját csókolta, puhán simult rá a szája, cirógatta a helyeket, ahol a betűk sosem jelentek meg, aztán Uri előremozdult, Kenny beléhatolt, és a két lélek összekapcsolódott. Kerek egész lettek, testben és lélekben, mindenhogyan. – Te is… te is látsz engem? Kenny! – zihálta a nevét.

Kenny egyszer sem felelt. Nézte őt, nézte a szemét, simogatta a karját, csókolta az ajkát. A végén Uri legördült mellé, úgy érezte, mintha a belső faltól elfutott volna a Máriáig, a peremvidékig, ahol valószínűleg Kenny rokonai rejtőztek.

Biztos vagyok benne – mosolyodott el fanyarul. Fájdalom, öröm, szomorúság és gyönyör, sok mindent érzett egyszerre, szétfeszítette a mellkasát. Szerette Kennyt, és igazából gyűlölte is, amiért hallgatott, amiért valószínűleg örökké hallgatni fog. Szerette és gyűlölte, és ez így volt tökéletes, mert a szerelem erősebbnek bizonyult a gyűlöletnél, és bár fájt, nagyon fájt, hogy Kenny nem vállalta fel őket, élt még benne a remény is, hogy egy nap megteszi. Még jó pár év maradt hátra az átöröklésig. Azokat az éveket, azokat a szép, boldog éveket együtt fogják megélni. Kenny most már mellette marad, sosem hagyja el. Ha nem is lehet a lélektársa mások szemében, az érintéseivel azzá válhatott. Azzá is vált.

A lélektársság egy érzés is, nemcsak betűk az ember alkarján – éppen ezért Uri tudta.

A kezdettől fogva tudta.

Készült: 2019. 05. 24. – 05. 25.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése