2019. október 21., hétfő

Attack on Ghoul – 4. felvonás (crossover)


4. felvonás

– Nem értem, őt mi a francért kellett magunkkal hoznunk. – Eren Levi mellett sétált, de a távolság ellenére is úgy hallotta Oluo hangját, mintha a fülébe ordította volna a megjegyzését. Levi különleges osztagába tartozott – Elddel, Guntherrel meg Petrával egyetemben –, és jóformán azóta morgolódott fennhangon, hogy kitették a lábukat a Felderítő Egység főhadiszállásról, ahol átmenetileg Eren is szállást kapott magának. (Vagy legalábbis addig, amíg nem alkalmazott a ghoulok életéhez.)

Erről természetesen Eren édesanyja, Carla is tudott, ugyanis Erwin szíveskedett még az első estén felhívni őt, hogy megnyugtassa, Erennek nem esett komoly baja, a mértéktelen evőt megölték, és lehullt a lepel mindenről, amit eddig titkolt a fia előtt. Eren is beszélt vele telefonon, rövidre fogta, kimérten válaszolgatott az anyja türelmetlen faggatózására. Amikor szóba került a majdnem két évtizedes hazugság, az anyja szokatlanul csendessé vált. Bocsánatot kért, hallatszott a hangján, hogy a könnyével küszködik.

Eren elszégyellte magát, és az ajkát harapdálva hallgatózott. A vonal túlsó végén beállt a kínos csend, Carla már nem szipogott többé. Mikor elbúcsúztak egymástól, úgy adta vissza a telefont Erwin parancsnoknak, mint akiből kiveszett az élet. Az ölébe ejtette a kezét, egész éjszaka szótlanul meredt maga elé. Néha kortyolt egyet a kávéjából, néha felfigyelt a kintről beszűrődő hangokra; próbálta kitalálni, hogyan legyen tovább. Próbálta kitalálni, mi történhetett Arminnal.

Hogyan tovább, hogyan tovább?

Egyszerűen nem tudta.

Fogalma sem volt, mit kezdjen magával.

Amikor három nappal később Levi hadnagy megelégelte az önsajnálatát, és gyakorlatilag feltépve a szobája ajtaját, kiparancsolta őt, hogy derítsék ki, mi lett azzal a kölyökkel. Állítása szerint így is túl sokat vártak rá, hogy méltóztasson velük jönni, Eren pedig nem tiltakozott; a friss levegő jót tett, és előtte annyi kávét tuszkolt magába, hogy az emberillat sem zavarta annyira. A gyomra inkább émelygett, mintsem az ennivalóért könyörgött volna, és amikor megemlítette ezt Levinak, a férfi nem reagált rá. Ellenben Oluo azonnal ráripakodott, mintha kötelességének érezte volna, hogy Levi helyett is leteremtse:

– Nem érünk rá egész nap! Szedd a lábad! Különben is, nem értem, minek kell velünk jönnöd, csak hátráltatsz minket a fontos munkánk… Áú!

– Látod? – zárkózott fel Eren mellé Petra. – Így jár az – mutatott Oluóra –, aki feleslegesen jártatja a száját. Remélem, leharapta a nyelvét.

– Na de Phetra! – háborodott fel az említett. A nyelvét markolta, Erent nem különösebben izgatta a vér látványa. Jóllakottnak érezte magát, a kávé megtette a hatását. (Meg az a korábbi zacskó, amit egy alacsony, szőke lány hozott be, és vágott oda hozzá. Hideg volt a tekintete, jeges-kék, mégis érdeklődés villant benne fel, mikor Eren mohón nekiesett az ételnek. Bármennyire nem akart emberhúst enni, bármennyire is tiltakozott ellene zsigeréből, többé mintha képtelen lett volna uralkodni az állatias ösztönein: rávetette magát, a szájába tömte, ami meg nem fért bele, az az ölébe potyogott. Onnan is felszedte. – Hogy mondhatsz ilyet, szerelmem?

– Ne is törődj vele. – Petra megrántotta a vállát, a szeme sem rebbent Oluo vallomásától. Úgy festett, mint aki teljességgel hozzászokott volna már a ghoul efféle megnyilvánulásaihoz. Ahogy Eren körbepillantott, rájött, hogy valóban így volt. Eld a fejét csóválta, Gunther a kuncogásával küszködött, Levi hadnagy meg kifejezetten unott arcot vágott.

Tehát ez köztük tényleg mindennapos dolog – gondolta. Idővel talán nekem sem lesz annyira furcsa.

Aztán persze rögtön fejbe kólintotta magát!

Idővel?

Nem akart a Felderítő Egységgel maradni. Nem akart ghoulként élni.

A régi életére vágyott, az anyjára és a legjobb barátjára, Arminra.

Semmi más nem kell! – szorította ökölbe a kezét. Csak őket akarom épen és egészségesen! Senki és semmi nem számít! Egyedül ők… Kérlek, add, hogy Armin… Hogy megtaláljuk… és hogy ne essen baja! Jól kell lennie – kezdte el győzködni magát. Tudom, hogy jól van. Ő nagyon okos. Biztos vagyok benne, hogy ki tudott jutni… Valahol bujkál. Lehet, hogy segítettek rajta is a ghoulok. Lehet, hogy… csak arra vár, hogy rátaláljak.

Nyelt egyet, kiszáradt a torka.

Éhség?

Ugyan.

Amit érzett, azt nem lehetett az éhséggel azonosítani, bár kellőképpen intenzívnek bizonyult.

– Eren? – villant rá Levi tekintete. Véletlenül sem vegyült aggodalom a hangjába – közömbösnek látszott, amilyen az egész lénye is volt.

Ezt semmi sem érdekli? – fintorgott Eren.

Nemet intett.

– Minden rendben – suttogta rekedten. – Jól vagyok.

– Ha szeretnéd, visszafordulhatunk – ajánlotta rögtön Petra. – Ugye, hadnagy?

– Ha már idáig eljöttünk… – Levi összevonta a szemöldökét, félúton meggondolta magát. Felhümmögött, tetőtől talpig végigmérte a fiút, majd lassan bólintott egyet. – Igen – mormolta. – Visszafordulhatunk.

Eren a fejét rázta.

– Nem kell – mondta. – Jól vagyok. Tényleg! – bizonygatta, mikor négy kérdő tekintet szegeződött rá. A ghoulok nem hittek neki, de nem próbálták meghazudtolni a szavait. Ha azt mondta, hogy kibírja, akkor kibírja. Ezt Eren kimondottan tisztelte bennük.

– Akkor próbáljuk minél előbb megtalálni a barátodat – mosolygott rá Eld biztatóan. – Remélem, nem aggódsz miatta túlságosan.

– Ha a környéken van – toldotta meg Gunther –, akkor biztosan megtaláljuk.

– Ha köze van hozzánk, akkor pláne – jelentette ki Petra is. – Megvannak a kapcsolataink, hogy kiderítsük, ki mit hallott a mértéktelen evőről. Akár hiszed, akár nem, a mi világunkban is megvolt a maga hírneve, ezért is figyelt fel rá a Felderítő Egység. Hatalmas hibát követett el, amikor megszegte a szabályainkat, és nekilátott a mészárlásnak. – Megigazította az álarcát, nem keltette egy félelmetes ghoul látványát. Valamennyi ghoul közül Eren őt kedvelte meg a legjobban. Pontosan őt zárta egyből a szívébe, és tőle tartott a legkevésbé. Meg „Burgonyalánytól”, mert ő tényleg csak az emberi ételekről faggatta, és egy cseppet sem érdekelte, hogy nem tudja megemészteni őket.

Talán tévedtem… Talán mégis vannak… normális ghoulok?

Emberinek aligha nevezhette őket, viszont a „normális” jelző is olyan furcsán jött ki. Voltak ghoulok – és akkor próbált nagyon erősen nem arra gondolni, hogy most már ő is közéjük tartozott –, akiknek a létezését valamennyire el tudta fogadni, mert azon kívül, hogy megtisztították a világot azoktól, akik szégyent hoztak a társadalmukra, az égadta világon semmit sem ártottak az emberiségnek. A Felderítő Egység tagjai szemlátomást ilyenek voltak. Minden egyes nap megküzdöttek azzal, hogy beilleszkedjenek – hogy az emberek számára látszólag elvegyüljenek a világban, s hogy soha senki ne jöjjön rá, hogy miféle szörnyetegek is valójában. Ők „normális” életet éltek, dolgoztak vagy éppen iskolába jártak, a plázákban vásároltak, a játékboltokat fosztogatták a PC-kért.

Lehetek én is ilyen? – tűnődött el Eren. Lehetek újra… a régi Eren?

Armin nélkül biztosan nem.

Az ajkába harapott, elmosolyodott a vigasztalást hallgatva.

– Armin jól van – mondta végül hangosan, mire Eld megveregette a vállát.

– Ez a beszéd, Eren – vigyorogta. – Így kell hozzáállni a dolgokhoz.

– Tartson ki a lelkesedésed – bólogatott Gunther.

Végigbeszélgették az utat. Levi hallgatott, Oluo pedig csupán gúnyos megjegyzéseket tett rá, vagy éppenséggel Levi hadnagyot utánozta nagy elégedettséggel, Petra, Gunther meg Eld viszont annyira kedvesen és annyira érdeklődően csevegtek vele, hogy Eren észre sem vette, hogy időközben megérkeztek az Arlert család háza elé. Mikor erre ráeszmélt, mintha kiszipolyoztak volna belőle mindent. Nem kapott a levegőt, s a testén érezte a mértéktelen evő nyálát, a leheletét, a csápjait… Sokkba esett, és csak akkor tudott kikerülni, mikor váratlanul egy kéz simult a vállára.

Felkiáltott.

Halálra rémült, de csak Levi hadnagy volt.

Az érintés ott maradt, erős volt és határozott, nem hagyta, hogy Eren ismét magába zuhanjon.

– Készen állsz, Eren? – kérdezte tőle meglepően szelíden.

Eren persze nem állt készen. Hogyan is állhatott volna?

– Igen – felelte mégis hangosan. – Menjünk.

– Ó? – Levi megemelte a szemöldökét, elismerően nézett rá. Elismerés ide vagy oda, Eren nem törődött vele; leküzdötte a torkát összeszorító rossz érzést, még a kezét sem kellett többé a gyomorszájára szorítania. A kapu reccsent egyet, ahogy kinyitották; mindannyian – Erennel az élén – megindultak az Arlert család házának bejárata felé.

Persze a ház romokban volt – a rendőrség szalagokkal kerítette körbe, elszántan nyomozott. A mértéktelen evő halála megnyugtatta Shiganshina körzetet, ám nem annyira, hogy az emberek csak úgy hozzászokjanak a ghoulok gondolatához. Még mindig gyűlölték őket, ki akarták irtani a fajukat. (És a hírek valamiért egyáltalán nem szóltak Arminról, mintha soha nem is élt volna a nagyapjával egy fedél alatt.)

– Ott feküdt Mr. Arlert – suttogta, mikor beléptek a csatatérre. – Armin… Ő akkor már nem volt sehol.

– De amikor telefonált, már bajban volt – ráncolta a homlokát Levi. – Jól mondom?

– Igen. A mértéktelen evő… – borzongott meg Eren. – Akkor már biztosan itt volt.

– Hm.

Levi körbenézett. A szoba többet változott, mint azt Eren gondolta volna: lerítt róla, hogy brutális harcot vívtak, a mértéktelen evő nem adta magát egykönnyen. Az, hogy Levi és Mikasa mégis győztek ellene… Mindketten kivívták Eren elismerését.

– A ghoulok legerősebbje – súgta a fülébe Petra, aki elkapta a pillantását. – Levi hadnagy. Így hívja a társadalmunk. A ghoulok legerősebb katonája. Mit gondolsz, illik rá? – jelent meg egy mosoly a szája szegletében.

– Nem kérdés – dünnyögte Eren válaszul. – És akkor Mikasa lenne a második legerősebb?

– Harmadik – javította ki Gunther somolyogva. – Még nem találkoztál Mikével.

– Mike? – pislogott nagyot Eren. – Ő is… felderítő? – Ő is egy újabb ghoul, akivel meg kell ismerkednem, ha azt akarom, hogy elfogadjanak, erről szólt igazából a kérdés.

– Kevés ghoul van, aki kiérdemelte Erwin parancsnok bizalmát – magyarázta Eld. – Levi hadnagy úgymond a jobbja, de mielőtt összeszedte volna, ezt a pozíciót úgymond Mike töltötte be. Ő egy… nagyon különleges ghoul. Hihetetlen a szaglása, ez teszi kiemelkedővé. Az eső elnyomja a szagokat, de Mike orrát nem tudja megtéveszteni.

– Ő mindenkiről szimatot vesz először, mielőtt jobban összeismerkednének – kuncogta el magát Petra. – Különcnek mondanám, de ő egyszerűen ennyire különleges. Ha majd találkozol vele, biztos vagyok benne, hogy egy-kettőre megkedvelitek egymást.

– Aha, hogyne.

– Ne lógasd ennyire az orrodat! – veregette meg a hátát Gunther. – Ghoulnak lenni nem a világvége. Ha megtanulsz együtt élni vele, azzal, hogy te ghoul is meg ember is vagy, sokkal könnyebb lesz. Ha pedig megtanulod a szabályokat, kiismered az életmódunkat… és alkalmazkodsz hozzánk, gyerekjáték lesz a boldogulás az emberek világában.

– Úgy van – értett egyet Eld bólintva. – Nem kell remeteként leélned az életedet, Eren. Kimehetsz és szabadon mozoghatsz a nagyvilágban, csak tudnod kell, mire kell odafigyelned. Iskolába járhatsz, dolgozhatsz, családot alapíthatsz. Mindent, amit emberként megtehetnél, megtehetsz ghoulként is.

– Aha, hogyne – motyogott újból. Nem hangzott valami meggyőzőnek, szerencsére azonban a többiek nem folytatták a bátorítást. Levi, aki mindeddig szemöldökráncolva vizsgálódott, váratlanul lehajolt a felborított kanapé mellett, és benyúlt a nehéz bútor alá. Oluo, Gunther és Eld egy pillanat alatt az oldala mellett termettek, megemelték a kanapét.

Valami felfénylett, majd nyomban elsötétült.

Valami…

Egy telefon!

Eren hangosan felzihált; azonnal felismerte.

– Az Armin telefonja! – kiáltotta; a hangja visszhangot vert a néma helyiségben. Levi hátrasandított a válla fölött, majd szó nélkül átnyújtotta a készüléket. – Le van merülve – állapította meg Eren csalódottan. – A francba! Töltőt… Gyorsan, töltőt – nézelődött körbe. – Valakinek…

– A bázison feltöltjük – mondta erre Petra lágyan. – De legalább Armin telefonja megvan.

– Legalább… – Eren szíve őrült iramban dobogott a mellkasában. – Legalább ez megvan… – motyogta, és maga sem értette, minek örült meg ennyire. Mit számított egy vacak telefon? Armin… Egyedül ő számított.

Átkutatták az egész házat, azonban néhány karmolászáson és megannyi törmeléken kívül nem találtak semmit. Egészen addig, míg Levi elő nem hozakodott vele, Erennek eszébe sem jutott, hogy vajon a rendőrség hogyhogy nem találta meg Armin telefonját. Nem ellenőrizték le a kanapét? Ennyire nem tudtak Armin létezéséről? Hogy lehetett az? Hogy szívódhatott fel valaki Shiganshina körzetben? Hogy volt az egyáltalán lehetséges, hogy valaki úgy élt együtt a nagyapjáról, mintha soha nem is létezett volna?

– Ez már messziről bűzlik – húzta el a száját Levi. – Az a kölyök pontosan kicsoda?

– Armin szülei a ghoulok után nyomoztak – mesélte el végül Eren, miután már visszatértek a főhadiszállásra, és Petra mindenki elé lehelyezett egy kávéscsészét. A feketekávé keserű volt, mégis jóízű, Eren gyomra remegett az izgatottságtól, ahogy végre belekortyolhatott. – Nem tudni pontosan, mi történt, egyszer csak eltűntek. Armin nagyon kicsi volt… Gyakorlatilag a nagyapja nevezte el, annyira kicsi. A legkülönösebb az egészben az volt… hogy anya állítása szerint a rendőrség semmit sem nyomozott. A ghoulok, ennyit mondtak a környékbeliek, bizonyára azok intézték el őket, és aztán megsemmisítettek minden nyomot. Nem tudom, mi után kutattak… De a ghoulok társadalmával volt kapcsolatos… És valami fontos lehetett, ha egyik napról a másikra mindkettőjükkel végeztek – borzongott meg. – De nem hiszem… – emelte meg aztán a hangját, mikor mindenki ránézett. – Nem hiszem, hogy a mértéktelen evő emiatt választotta őket… Armin… Ő nem csinált semmi ilyesmit. Ő… átlagos ember volt. Kíváncsi természetű, igen, a nagyapjának viszont csak ő maradt… Nem vitte volna a vásárra a bőrét ilyen ostobaságért… Ő… Mindig tudta, mi a kötelessége.

Tudja – javította ki Mikasa. – Még él. – Vigasztalásnak szánta, az ajkán nagyon halvány, egészen kedves mosoly tűnt fel, és ahogy Eren ránézett, és ezt megértette, a remény újra feléledt benne. Visszanyelte a könnyeit; a szemét dörgölte, bólintott egyet.

– Igen… Él. – A tekintete a telefonra siklott, amit éppen töltöttek. A Felderítő Egység főhadiszállásáról nem lehetett volna megmondani, hogy egy főhadiszállás. Egy cseppet sem látszott katonai alakulatnak, sem valamilyen rendőrségi szervnek – egy átlagos ember számára egy átlagos kávézó volt, ahol finom kávékat készítettek a pultosok, varázslatosan mosolyogtak mindenkire, s rendkívül türelemmel hallgatták végig az emberiség kevésbé intelligens példányainak bunkó beszédét.

– Állj vissza a pultba – dörmögte oda Mikasának Levi. – Sasha mindent felfal, amit csak talál.

– Hallani akarom, amiről beszélgettek. Különben is, zárva vagyunk, nem igaz?

– Ez nem jelenti azt, hogy nem érkezhetnek váratlan vendégek – sötétült el Levi arca. Undorral piszkálta a kávéját, végül pedig jó messze eltolta magától. – Remek – horkantotta. – Remek.

– Tehát váratlan vendégeink lesznek? – vonta föl a szemöldökét Mikasa. – Mégis kicsodák?

– Ha én azt tudnám… Kérdezd Erwint, most meg menj a pultba! – intett Sasha felé. – Most nézd, mit csinál! Megpróbálja megenni, amit az embereknek árulunk sütiket! – Az említett szája tele volt, így alig lehetett érteni a visszavágását.

„Holnap már nem finom, úgyis frisset kapnak!” – hámozta ki nagy nehezen Eren. Jean a fejét ingatta, Connie a kávéjába vigyorgott, a velük egykorú fiatalok közül pedig szemlátomást mindenki roppant jól szórakozott. Eren őket is egytől egyig végigmérte. Jeant két oldalról két magas fiú fogta közre, az egyikük egy barna hajú, a másik egy szőke volt. Eren a nevüket is elcsípte – Bertolt és Reiner. A szőke lány pedig, akivel már korábban találkozott, az Annie névre hallgatott.

Nem lesz ez olyan nehéz – gondolta. A Felderítő Egység viszonylag kevés felderítőből állt, olyasfajta ghoulok csatlakoztak, akik az asszimilálódás után vágyakoztak, ahelyett, hogy az emberek ellen fordultak volna. Eren szívesen memorizálta a nevüket, és még véletlenül sem kezdett megbarátkozni a helyzettel.

Ezek a ghoulok… rendesek voltak a maguk csipkelődős stílusuk ellenére is.

– Tehát akkor – köszörülte meg a torkát Jean. – Ez az Armin… lehet, hogy valaki? Mármint – magyarázkodott, mikor rávillantak a tekintetek –, úgy értem, hogy valamilyen köze van hozzánk. Talán a szülei ráakadtak valamire… Talán valami olyasmibe ütötték bele az orrukat, amiről még mi sem tudunk, és most úgy döntöttek, nem hagynak túlélőket. Talán az öreg, a nagyapa tudott valamit, és…

– Armin nagyapjának voltak feljegyzései – szakította félbe Eren tágra nyílt szemmel. – Nagyon sok információt gyűjtött össze az évek folyamán a társadalmatokról. Lehet, hogy… Igen – motyogta. – Lehet, hogy valami ilyesmi. – Megnedvesítette az ajkát, próbált visszaemlékezni, miket mondott Armin. – A falakon túli világ – motyogott tovább. – A 11. körzet… Azt hiszem, a neve valami…

– 11. körzet? – ismételték kórusban a ghoulok.

11. körzet? – visszhangozta Levi hadnagy is. – Mit tudsz a 11. körzetről?

– Nem sokat – ingatta a fejét Eren.

– Ennél rosszabb már csak az lenne, ha megemlítené…

– De hallottam a 24. körzetről is.

– Istenem – szusszantott fel Jean. – Pont ez az. Kár volt rágondolnom.

– A legjobb lesz, ha valaki sürgősen felvilágosítja a dolgainkról – dőlt hátra végül Levi. – Mikasa, remélem, ezt rád bízhatom.

– Persze.

– Nagyszerű. – Levi fáradtan dörgölte meg az orrnyergét. – Kár, hogy az öreg már nem él. De mindenképpen megemlítem Erwinnek, ha visszatér, hátha ő többet tudott. Az anyáddal is beszélni kellene. Ha jól tudom, ő ismerte a kis barátod szüleit is, nem?

– Ja – préselte ki magából nehezen Eren. Az anyja. Beszélni az anyjával. Beszélni úgy, hogy nem arra gondol, hogy egész életében átverte. Aha. Persze, nagyon könnyű lesz. Meg tudja tenni… Végül is… Carla az anyja volt, és szerette őt. Nem gyűlölte meg, csupán neheztelt rá egy kicsit.

– Akkor ez pedig a te feladatod lesz, kölyök. – Levi felhörpintette a maradék kávéját. Hátratolta a székét, felállt, és ahogy mozdult, Eren meglátta rajta a fáradtságot. Egész nap talpon állt, és Petra állítása szerint nem is aludt sokat. Nem szokott, nem volt rá szüksége. És persze mások nyűgjeit is végig kellett hallgatnia. Eren nem csodálta, hogy belefáradt.

A telefon csipogott egyet, teljesen feltelt.

Eren abban a pillanatban nekiesett. Ezerszer látta, amikor Armin beírta a PIN kódját, azt is, hogyan oldotta fel a jelkódot. A híváslistára ment, és elakadt a lélegzete. Közvetlenül azután, hogy Armin felhívta, valaki mást is tárcsázott. Valakit, akivel utána… többször is beszélgetett. A szívverése azonnal felgyorsult.

Mielőtt bárki megakadályozhatta volna, tárcsázta az ismeretlen számot.

– Halló? – Ismeretlen hang szólt bele, Eren nem bírta tovább türtőztetni magát.

– ARMIN! – kiáltotta. – HOL VAN A BARÁTOM? KI VAGY? MIT TETTETEK VELE?

A vonal túloldaláról néma csend hallatszott.

– Armin! – Eren felcsuklott. – Armin… Kérem… Hol van… Látni akarom… Én csak…

– Eren… – Levi a vállára tette a kezét, a másikkal a készülékért nyújtózott. Eren kihangosította. Úgy dobogott a szíve, hogy azt hitte, nem fogja túlélni.

Percek teltek el… Hosszú, fájdalmas percek.

És akkor…

– Eren?

Armin hangja volt.

ARMIN. HANGJA. VOLT.

Istenem…

Eren lerázta magáról Levi jobbját – úgy kapott a telefon után, mint aki az eszét vesztette.

– Armin! Hol vagy? Jól vagy? Mi történt? Istenem, Armin, én… – Elcsuklott a hangja, rázni kezdte a zokogás. – Hagyd a francba a ghoulokat, már nem érdekel! – kiáltotta a készülékbe, miközben letörölte a könnyét. – Csak látni akarlak…! Kérlek, Armin… Kérlek… Csak látni akarlak… Látni… most azonnal…

De Armin nem válaszolt többet. Hallatszott a kapkodó légzése – mintha őt magát is a sírás fojtogatta volna –, és aztán…

A vonalat bontották.

Eren az öklével az asztalra vágott, a kávé kifröccsent.

– Miért…

Miért?

Nem tehetett róla. Nem érdekelte, hogy mindenki bámulja, nem érdekelte, mennyire szánalmasnak tűnt a remegő látványa.

Felzokogott.

Készült: 2019. 05. 06. – 05. 11.
Megjegyzés: Az igazán szemfülesek szerintem rájöttek, mi ihlette Eren kétségbeesett vallomását Arminnak. ;) (Akik kevésbé, azok a 3. évad alapján rájöhetnek.)
Újra kéne néznem a Tokyo Ghoult – bár tény, hogy a saját világomat szeretném felépíteni a két alap alapján. Ez-az eltérő lesz, az biztos (pedig én azt tényleg szeretem, ha valami kiszámítható).
Armin tehát él és virul, na de a kérdés változatlan: HOL A POKOLBAN VAN?!
Folytatás hamarosan.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése