2019. október 16., szerda

A Falakon Túli Fiú [Eremin] – 8. felvonás (90+ manga spoiler)

8. felvonás

„amelyben Eren végre szabad lesz”

BAMM-BAMM.

BAMM-BAMM.

Egy idő után meleg vette körül. Karmok markoltak a törzsére, kiemelték a forró nedvességből, megrázták egy kicsit a levegőben, hogy magához térjen. Mikor megtörtént, csapzottan, nyáltól cuppogva riadt fel; tetőtől talpig átázottnak érezte magát. A teste füstölgött, a végtagjai lassan nőttek csupán vissza.

A neve lüktetett az elméjében.

Eren.

A fülében visszhangzott még Mikasa sikoltása.

Kinyitotta a szemét, és Galliard torz óriásának arcába bámult.

Oh. – Csak ennyi szaladt ki a száján, aztán felköhögött, Galliard meg a saját nyálának keverékét köpte a levegőbe. Galliard. Tényleg Galliard jött el érte. Galliard… vagyis… – Porco… Köszönöm – suttogta karcos hangon. Igazából maga sem tudta megmondani, hogy mit köszönt meg. Talán azt, hogy Porco nem ölte meg azonnal, és vette el tőle az erejét. Persze, lehetségesnek tartotta, hogy Marley ezt az utasítást adta neki. A Támadó Pörölyét élve kellett megszerezni, hogy aztán egy másik kiváló harcosnak adhassák az erejét. Erenre élve volt szükségük, ezért Porco… nem falta fel. Lehet, hogy mindvégig erről volt szó, nem pedig a barátai jóindulatáról.

Ha pedig így van, akkor…

Nem jutott a gondolatmenet végére: akkor Galliard egy lendülettel kitépte magát az óriásából.

– Idióta – vigyorgott rá sötéten izzó szemével. – Akkora egy idióta vagy, Jaeger. – A vigyor keserű mosollyá torzult. Gerince gyakorlatilag eggyé vált az óriása testével – vörös volt és eleven hús, csigolyáról csigolyára nyomon lehetett követni az összekapcsolódásukat, ami mindig is elborzasztotta Erent. Barátja nyirkos, szőke hajában egy-egy szálat vörösbe vont a lemenő nap fénye. Kísértetiesen hasonlított most a bátyjára, Marcelre, akiről Eren csak fényképet látott, de akinek elvesztését Liberio titokban gyászolta meg.

Idióta?

Eren agya lassan dolgozta fel az információt.

Galliard…

Galliard nem haragszik? Galliard nem tekinti árulónak? Azért nem ölte meg, mert… még mindig…

Amire gondolt, egyenesen szürreális elképzelésnek tetszett, mégis valónak bizonyult. Galliard ráemelte a tekintetét, sütött belőle az őszinteség. Mikor megszólalt, a hangja halkan szólt, legalább annyira rekedten, mint Erennek, a szavak pedig akadozva törtek fel belőle, de nem számítottak.

– Hogy is képzeled… Hogy gondolod, hogy… meg tudnálak ölni… hidegvérrel… Miféle barátok lennénk akkor…

Barátok lennénk? – Eren mohón kérdezett, a szíve hangosan dörömbölt a mellkasában. Abbahagyta a ficánkolást Galliard szorításában, sőt az óriás keze is megdermedt a levegőben. Most tudott volna a legkönnyebben kicsusszanni, mégsem tette meg. Galliard az igazat mondta, a színtiszta igazat, nem azt, amit Marley gondosan a szájába rágott (ha egyáltalán kapott ilyen utasítást).

BAMM-BAMM.

BAMM-BAMM.

BAMM-BAMM, hallatszottak a döngő léptek, a Páncélos Óriás – benne Reinerral, a másik jómadárral – magabiztosan haladt előre; amerre csak járt, pusztítást hozott magával. Messze a távolban léghajó várt rájuk, Marley csapatai addig gőzerővel támadták a fővárost. Miféle terve volt a kormánynak? Mit akart vele tenni? Mégis miért…

Galliard felhorkant. Szemlátomást bosszantotta Eren értetlenkedése.

– Ne legyél már ennyire idióta.

Ne?

Eren alig bírta lenyelni a gombócot a torkában.

– Azok után… – motyogta. – Azok után, amiket tettem… Én…

Zeke vett rá? – Galliard hangja megremegett a haragtól, most már nem rekedtség szólt belőle. Vonásai még inkább eltorzultak, és így mintha még inkább eggyé vált volna a Marcangolóval. Ami a szemét illette, az konkrétan parázslott. Eren utoljára akkor látott benne ilyen fényt felcsillanni, amikor megtudták, hogy Reiner, Bertolt és Annie elvesztették Marcelt útközben a Mária fal felé. Akkor Galliarddal nem lehetett bírni: villámgyorsan Reinernak esett, az ingére markolt, és a magasba emelte az öklét. Ha Eren nem kapta volna el félúton a csuklóját, talán be is húzott volna a pórul járt fiúnak.

És most ugyanolyan dühös – jutott el a tudatáig. Dühös… de nem rám. Azt hiszi, hogy…

– Porco…

– Az az áruló rohadék! – szisszent fel a fiú. – Ő a felelős mindenért, igaz?

– Porco… – Eren csupán csendesen motyogott, mást nem tehetett. Mit is kellett volna válaszolnia? Ha igennel felel, végleg elvágja a lehetőséget, hogy Zeke-et visszafogadják. Nem mintha Zeke valaha is tervezett volna visszatérni az óceán másik oldalára… Azok után, amiket elárult magáról… Azok után, ahogyan valójában az életét élte. Zeke minden egyes nappal egyre közelebb került a szabadsághoz, ami után mindig is vágyott. Hogy kilépjen a szerepéből, elvágja magát az ellenségtől, és Eldia igazi újjáépítőjének nevezhesse magát büszkén és bátran, nem a háttérből munkálkodva.

De ha nemmel felelek – hajtotta le a fejét –, azzal nemcsak saját magamat, hanem a nagyszüleinket is veszélybe sodrom. Rájuk miért nem gondoltál, Zeke? Őket… miért nem hozhattuk magunkkal, ha már az ördögök lakta szigetre menekültünk? Mit gondolsz, mit tesz majd velük Marley? Azt hiszed… csak úgy elnézik az árulásunkat?

– Porco… – A fiú neve nyüszítésként tört fel belőle. – Kérlek, én…

– Ennyit arról, hogy Galliard? – Galliard mosolya végre újra őszintébb lett, kevésbé gyilkos. A fény a szeméből kihunyt, visszatért a megszokott csillogás. – Istenem, Eren, alaposan benne vagy a pácban. Mondhatni, semmi sem úgy alakult, ahogy terveztük. Mondhatni, a saját önző fejünk után mentünk, mert ennyire csípünk, te rohadék.

Oh.

Oh!

Eren levegő után kapkodott, ahogy végre-valahára megértette. Kitágult a szeme, elnyílt az ajka.

– A támadás… Marley…

– Az ellenségének tart – sóhajtotta Galliard. – Amit Zeke-kel tettetek, arra nincs bocsánat.

Aha. De akkor…

– Akkor most… elviszel, hogy megöljenek?

Galliard azonban újfent meglepetést okozott, ugyanis a fejét ingatta.

– Hova gondolsz? – szörnyülködött. – Azt hiszed, azért mentünk el ennyire messzire, hogy aztán végignézzem, amint valamelyik harcos-jelölt felfal? Milyen barátnak nézel te engem, Eren? Hát ezt a bizalmatlanságot érdemlem? – sopánkodott megjátszott felháborodással az arcán. A vigyort nem lehetett lekaparni az arcáról.

– De hát…

Galliard rábámult, most róla sütött az értetlenség.

Barátok vagyunk, nem?

Eren nyelt egyet. Nedvesnek érezte az arcát, valami áruló mód csípte a szeme sarkát. Barátok?

Igen – suttogta. – Barátok vagyunk… Porco… – mire Galliard látványosan fellélegzett; vigyora kiszélesedett. Néhány másodpercig egymást tanulmányozták, aztán Galliard megacélozta a tekintetét, sötét fény villant fel benne. A vigyorból mosoly lett, furcsa és legalább olyan sötét, mint a pillantása. Semmi jót nem ígért Paradis számára.

– Akkor szépen hagyd a barátaidnak, hogy kihúzzanak a bajból, jó?

– Porco, mégis mire készültök?

Ó, Eren. – Galliard sötéten mosolygott. – Tudod te azt jól… – És ahogy újból eggyé vált az óriásával, Eren gerince mentén jeges borzongás szaladt végig. Nem is olyan távolból különös, suhanó hang hallatszott; a levegőben felszerelést viselő, szigeti ördögök jelentek meg, egytől egyig a Felderítő Egység uniformisát viselték. Egyenesen feléjük tartottak, és Eren szíve jó pár dobbanást kihagyott, amikor kiszúrta közöttük Armint.

Ez így nagyon nem lesz jó! – ijedt meg.

– Zeke-nek van egy terve – magyarázta sietve Galliardnak. Az óriás szorítása a teste körül felerősödött; úgy szorította, mintha az élete múlt volna rajta. Eren számára megbizonyosodott, hogy semmi esetre sem fogja elereszteni, még akkor sem, ha megkísérlik erőszakkal rákényszeríteni. – Egy terv, amivel véget vethetünk az óriások korszakának. Amivel elhozhatjuk a békét… és felszabadíthatjuk a világot – hadarta. – Fogságban tartják egy helyen, amit úgy hívnak, a „hatalmas fák erdeje”. Levi hadnagy, aki a legendás Ackerman klán tagja, ő felügyeli. Azt hiszem… van köztük valami – tette hozzá sután, annyira halkan, hogy szinte már remélte, hogy Galliard nem hallotta meg. A karmok felsértették, Galliard kristálytisztán hallott minden szót. Valószínűleg most már még jobban értette Zeke árulását, és azt, hogy rá semmi esetre sem számíthat többé a kormány. Jó volt ez nekik? Így, hogy a harcosok akcióztak?
Porco… – Eren a saját hangjából is kihallotta a vegytiszta kétségbeesést. – Nem tudom, mit tegyek. Nem tudom… hol a helyem. Azt sem tudom… hogy ki vagyok valójában – szorította össze a szemét. Eren vagyok? Kruger vagyok? Támadó vagyok?

A valódi vágyaikról sosem mertek beszélni, amíg az óceán túloldalán tartózkodtak. A kormánynak mindenhol volt füle, egyetlen rossz szó is a családjuk életébe kerülhetett volna. A hallgatás azonban nem mindig jelentette azt, hogy nem sejtették egymásról, hogy mi után vágyakoznak. Zeke, aki idősebb és tapasztaltabb volt náluk, gyakran félrevonult, hagyta, hogy „a fiatalok kiéljék magukat”, ahogyan ő fogalmazott, és olyankor Eren, Galliard és Pieck szorosan egymás mellett üldögélve bámulták a csillagpettyezte égboltot, gyönyörködtek a hold fényében. Olyankor egy-egy pillantás, egy-egy érintés sok mindenről árulkodott. Pieck vágyódó sóhaja, Galliard bosszús fintora…

Eren olyankor tehetetlennek érezte magát. Tehetetlennek, amiért hiába tettek meg annyi mindent a szülőföldjükért, valójában semmit sem tettek. Az eldiaiak ugyanúgy internáló táborokban sínylődtek, ugyanúgy nem szerethettek szabadon, ugyanúgy nem élvezhették a szabadságot, mint évtizedekkel korábban. Kétezer éve tartott a rémálom, nem lehetett belőle felébredni.

– Én… Nem akarom, hogy egymás ellen harcoljatok, Porco. Nem akarom, hogy bántsátok őket… Én… mindkettőtöket egyformán akarlak. Mindketten a barátaim vagytok – fordította a fejét Armin felé. – Szeretlek titeket. És azt hiszem, nekem most már sehol sincs helyem… – mosolyodott el keserűen. – Mikasának igaza volt, amikor azt mondta, hogy sem Marley, sem Paradis nem fog visszafogadni, ha ellenük szegülök… Hova akartok vinni? Hogy tudtok akkor megmente… Ah! – A mondat fájdalmas nyögésbe fulladt, Galliard jó erősen megszorította. Konkrétan majdnem kiszorította belőle a levegőt. – Értettem, haver, értettem – köhögte. – Befogom a pofámat… Ah, basszus… Porco… Bízom benned.

Csak ennyi kellett.

A léghajó lassan siklott előre – sokkal lassabban, mint ahogy a felderítők feléjük suhantak –, Eren furcsamód nem érzett félelmet. A tekintete összefonódott Arminéval; a szőke fiú arcán eltökéltséget látott, nem elvakult dühöt. Armin megértette volna? Tudta, milyen nehéz számára meghozni ezt a döntést? Átlátott volna a harcosok tervén?

A felderítők szétváltak, minden irányból próbálták őket támadni, és Armin valamit süvöltött, talán éppen azt, hogy „A lándzsákat ne!”, amit Eren nem tudott hova tenni, majd Reiner hirtelen sprintelni kezdett, Galliard pedig… Galliard elrugaszkodott, és Erennel a markában lebuckázott Reiner hátáról. Lövések dördültek el – a távolban Pieck hatalmas óriástestét páncél borította, a Páncélos Egység tagjai elszántak tüzeltek a felderítők felé. Jóformán a teljes káosz elevenedett meg, és még alig jutottak messzire a fővárostól.

Galliard hiába védte őt, keményen csapódtak a földnek, Eren lehorzsolta mindkét karjáról a bőrét. Összeszorított foggal tűrte a fájdalmat, a szeme így is könnybe lábadt. Remegve, port köhögve és köpve fel, tapogatózott Galliard után, és amikor a fiú óriása megmozdult, hálát rebegve kapaszkodott belé.

A léghajó előremozdult, az ajtaja felnyílt, háló lógott le belőle. Apró alak bámult le, nyakában a sál fekete volt.

Eren felcsuklott, annyira meglepődött. Az asszony Kiyomi Azumabito volt, Hizuru nációjának nagykövete, és ahelyett, hogy Paradis oldalán csatlakozott volna be, segítő kezet nyújtott Erennek, tisztában vele, hogy ezzel Marley és Paradis szemében is nyílt árulást követ el. Ez volt Galliard nagy terve. Vagyis… Eren barátainak nagy terve.

Galliard kitépte magát az óriásából.

– Ejha! – füttyentett elégedetten. – A legjobbkor, Kiyomi asszonyság!

– H-hogyan? Hogy vettétek rá, hogy…

– Még kérded? – fordult felé Galliard. – Kiköpött úgy nézel ki, mint a gyerekkori haverja, az a Kruger nevű pasas! Naná, hogy segíteni akart!

– Kruger? – kerekedett el Eren szeme. Eren Kruger? – Kiyomi asszonyság és Kruger…

– Gyerekkori barátok – rántotta meg a vállát Galliard –, de ez most mindegy. Mire vársz, Eren, tapsra? Kapaszkodj már abba a hálóba, és mássz fel! Nem érünk rá naphosszat a porban ücsörögni! Ha nem vetted volna észre, alaposan magunkra haragítottunk mindenkit!

– D-de!

– Csökkent agyú, menj már! – üvöltött rá, mire Eren kinyúlt. Pokolian fájt, de nem tudhatta, mikor lesz szüksége az óriására, ezért nem foglalkozott a regenerálódással. Mielőtt Galliard újból elordíthatta volna magát, megragadta a hálót, és sikerült magát annyira talpra küzdenie, hogy elkezdjen felfelé mászni. A hátában érezte a felderítők – köztük Armin – tekintetét. Vajon mi járhatott a fejükben? Végleg árulónak könyvelték? Vajon Armin… Vajon Mikasa…

Most nem szabad rájuk gondolnom – emlékeztette magát. A trónteremben történtek után… Ezek után… Gyerünk, mássz! Porcónak igaza van, most nem érünk rá másra! Nem rágódhatok ostobaságokon! Ráérek velük… később is foglalkozni.

A hálóba kapaszkodott, felfelé lökte a testét. Golyózápor zúdult felé, tisztán hallotta Armin kétségbeesett üvöltését. Azt kiabálta teli torokból, hogy ne tüzeljenek, de a katonák rá sem hederítettek. A puskaportól terhes levegőben Eren csak felfelé vezető utat látta, Kiyomi mandulavágású szemét, a fekete sálat, amibe a vékony, csontos ujjait tűzte; a viszontlátás örömét az arcán.

– Hála az égnek! – suttogta megkönnyebbülten, mikor Eren már a léghajó padlóját érintette. A kezét nyújtotta segítségéről, arcát könnyek maszkírozták. – Ó, Eren! Végre biztonságban vagy! – és megragadta a fiú jobbját, beljebb húzta. Meglepő erő szorult piciny, gyöngének tűnő testébe, Eren nem titkolta, mennyire meglepődött rajta. A döbbenetét csak fokozta, hogy Kiyomi ezek után talpra állította, majd jó szorosan a karjába vonta. Érezte az asszony remegését, és valamiért ő maga is remegni kezdett. Mi volt ez az érzés? Mi volt ez a különös valami, ami elfogta, miközben egymásba fogóztak?

– Ms. Azumabito, én…

– Ssss, Eren – szólt az asszony. – Különben is… A nevem Kiyomi, de te ezt pontosan tudod.

Tudta volna?

Kiyomi elhúzódott tőle.

– Látom, a barátaid is érkeznek – mondta, s a fejével a testőrei felé biccentett. – Segítsék fel őket.

– De miért? Hogyan? – Eren összefüggéstelenül motyogott. – Most mi lesz?

– Hm. – Kiyomi az ajka elé emelte a kezét, elfojtott egy halk kuncogást. – Vajon mi lesz? – tűnődött félhangosan. – Szépen hazaviszlek.

– Úgy érti, hogy…

Hizurúba viszlek – jelentette ki az asszony. – Az a hely az otthonod, Eren.

– Nekem nincs otthonom – felelte erre csendesen. – Én sehová sem tartozom, Kiyomi asszonyság.

Kiyomi meglepetten vonta fel a szemöldökét. Végül mosolyra húzta az ajkát.

– Akkor mi lenne, ha keresnél egy helyet, ahová tartoznál? – kérdezte kedvesen. – Ha nincs, akkor majd lesz. Remélem, hogy Hizurúban otthon fogod magadat érezni, Eren. Egykor… ugyanúgy közénk tartoztál, ahogyan Paradis és Liberio esetében. Fogalmad sincs rá, mennyire vártunk már rád. Mennyire látni akartunk… Annyi év telt el. – Elcsuklott a hangja, reszketett. – Megfogadtuk, Eren, emlékszel?

Emlékezett volna?

Később találkozunk… Eren.

Nagyon is emlékezett.

Az ajkába harapott, utána megnedvesítette.

– Kiyomi… – suttogta, mire az asszony rámosolygott.

– Helyezd magad kényelembe! Ha szeretnéd… – Kissé tétovázott. – Akár beszélgethetünk is.

– Egy kicsit… lepihennék.

– Ó, hát hogyne, drágám, hogyne. Pihenj csak.

Galliard és Pieck éppen akkor kapaszkodtak fel a léghajóra – Kiyomi testőrei alaposan megkönnyítették a feljutásukat. Őket kisvártatva Reiner követte – megfejthetetlen volt az arca, legfőképpen a tekintete. Eren addigra úgy érezte, minden erő kiszállt a lábából. Barátai is kimerültnek tűntek, Pieck karja még mindig füstölgött egy kicsit; gubancos, sötét haja pedig még ziláltabban omlott a hátára, ingerülten fogta össze lófarokba. Kemény csatát vívtak, a Felderítő Egység csak azért nem érte utol őket, mert Kiyomi a rendelkezésükre bocsátotta a léghajót. Ha Hizuru nem nyújtott volna menedéket, valószínűleg másképp végződött volna, pláne, ha Eren arra az elszántságra gondolt, ami Armin szemében lobogott. És akkor Mikasa még csak eszébe sem jutott.

Ki fognak nyírni! – nyögött fel. Mindennek vége.

A vágy, hogy velük legyen, a vágy, hogy a régi és az új barátaival is együtt legyen, egyenesen az őrületbe kergette. A halántékára szorította a kezét, elképesztő fejfájás gyötörte. Összeszorította a szemét, és egészen addig nem nyitotta ki, amíg meg nem érezte a csuklóján Reiner erős ujjait.

Eren – hallotta a mély hangját. – Örülök, hogy nem esett komoly bajod.

– Ja – vigyorgott Galliard. – Remekül időzítettünk.

– Hála nekem – szúrta oda Pieck.

– Nos, igen – ismerte el. – Ahogy az persze tőled várható volt, drágám.

Eren szédülve nézett végig rajtuk. Valamennyi barátja szélesen mosolygott, boldognak és megkönnyebbültnek látszott. Nem tekintették árulónak, nem kiáltották ki Liberio mészárosának, nem próbálták meg erőszakkal elvenni tőle az óriását. A barátai a barátai maradtak, még azok után is, hogy ő cserbenhagyta őket. Miért?

– Srácok, én…

Reiner átvetette a karját a vállán.

– Nehogy most itasd az egereket! – szólt rá.

– De… Ti most…

Marley árulóivá váltatok miattam?

– Annyit lovagol ezen a témán! – sóhajtotta Galliard. – Majdnem otthagytuk a fogunkat, mert nem bírta felfogni, hogy ejtenie kéne!

– Mindig is ilyen volt – vonta meg a vállát Pieck. – Van, amin nem lehet segíteni.

– Pihenj le, Eren. – Ezt már Reiner mondta, a karját még mindig átvetve tartotta Eren vállán. A testvéries ölelés Zeke-et juttatta az eszébe, az aggodalom szikrája így még inkább fellobbant benne. Zeke valahol a hatalmas fák erdejében lehetett. Zeke-nek volt egy terve. Zeke-et meg kellett találni. De ha Zeke-et megtalálják, akkor Levi hadnaggyal kell szembenézniük. Paradis szigetének legerősebb katonájával. Egy legendás szörnyeteggel az Ackerman klánból.

– Srácok…

– Ami engem illet… – Pieck éles, mindentudó tekintete Erenre siklott. – Sosem bíztam a kormányban. Ezt tekinthetjük akár árulásnak is, hiszen egy ilyen kijelentésért az óceán túloldalán annyi lenne, nemcsak nekem, hanem a családom többi tagjának is. De akkor is kimondom: sosem bíztam bennük. Az óriások korszaka lehanyatlóban. Amíg a hasznukra vagyunk, addig el-eléldegélhetünk az internáló táborokban, de eljön az a nap, amikor feleslegessé fogunk válni. Amikor a létezésünk csupán egy kellemetlen nyűg. Láthattuk, hogy a Slava erődnél is már olyan fegyverekkel támadtak, amik komoly károkat tudnak okozni az óriásainkban. Páncéltörő golyók, azok az ágyúk, a vonat, gyakorlatilag mind arra lettek föltalálva, hogy végezzenek velünk. Kérdem én, mihez kezdünk akkor, ha már félre akarnak dobni minket? Hajoljunk meg előttük, legyünk tisztességes marleyi emberek, és fogadjuk el, hogy a biztos halálba küldenek minket? Vagy tegyünk valamit?

Erennek még a lélegzete is elakadt. Tágra nyílt szemmel hallgatta végig a lány monológját, a szíve hangosan dörömbölt a mellkasában. Pieck sosem beszélt még ennyire őszintén. Igazából egyikük sem beszélhetett még ennyire őszintén és nyíltan, mert Liberióban a falnak is füle volt. Akár a legjobb barátod is lehetett a legnagyobb ellenséged; a családjuk védelme érdekében az emberek bármire hajlandóak voltak. A léghajón azonban, ahol Hizuru oltalma alatt álltak valamennyien, bármit megtehettek, bármit kimondhattak. Hizuru többé semmitől sem félt. Hizuru… erőt érzett most, hogy visszakapta Erent. (És Erennel együtt szert tett Marley összes óriására.)

– Ha mind elpártolunk, a kormánynak befellegzett.

– Ha mind elpártolunk, a családjainknak annyi.

Pieck erre titokzatosan elmosolyodott.

– Ne gondold, hogy csak ölbe tett kézzel ültünk. Mindent alaposan megszerveztünk, igaz, Ms. Azumabito? – sandított hátra a keleti hölgyre. Kiyomi bólintott.

– Senkit sem hagyunk hátra – jelentette ki. – Marley megkapja a maga leckéjét.

– És mindezt azért, mert úgy érzik, most már képesek szembeszállni miattam.

– Valahogy úgy, ahogy mondod, Eren.

– Ne parázz már annyit! – vágta hátba Galliard. – Ha azt mondjuk, hogy tudjuk, mit vállaltunk, meg hogy nincs mitől aggódnod, akkor bízzál már bennünk. Minden okunk meglenne rá, hogy ne bízzunk benned… mégis megtettük. Cserébe mi is ugyanezt kérjük. Egyszer az életben ne görcsölj rá ezekre a dolgokra. Most már nem „Grisha fia” vagy. Most már csak Eren vagy. A barátunk – tette még hozzá.

Erennek elszorult a torka.

– Porco… – lehelte, mire Galliard rámosolygott.

– Most már csak Eren vagy – ismételte.

Reiner ekkor szólalt meg:

– Ó, szerintem nem is erről van szó igazán.

Galliard homloka ráncba szaladt, míg Eren és Pieck értetlenül fordultak felé.

– Hogy érted?

Reiner megszorította Eren vállát.

– Most már elérted, amit akartál, Eren – mondta neki lágyan.

– Amit akartam?

– Most már sehová sem tartozol, nem? Keresed az otthonodat, keresel valamit, amibe kapaszkodhatsz. Most már megteheted, nincs senki, aki visszafogjon. Nem kell félned, hogy Marley az apádhoz hasonlóan árulót lát benned, és attól sem kell félned, hogy Paradis nem fektet beléd kellő bizalmat. Mondhatni, hogy…

Szabad vagyok.

Eren a saját ingében találta meg a fogadkozót: az anyagba markolt, ott, ahol a szívének dobogását is érezhette. Durr-durr, szólt hangosan, durr-durr, és közben úgy érezte magát, mintha egy mázsás súly gördült volna le a válláról. Mintha minden megváltozott volna, mintha a talaj, ami mindaddig kicsúszott volna a lába alól, újra visszakerült. Hirtelen minden más lett, minden emlék tisztább és elevenebb, maga a valóság élesebb és igazibb.

Könnyek csorogtak le az arcán, de nem tűnt fel neki. Rázkódni kezdett a válla, mire Reiner bátorítóbban szorította, és valamikor ott találta magát a barátaival körülvéve, kicsivel tőle messze Kiyomi mosolygott szelíden a maga örömkönnyeivel a szemében – a léghajó pedig lassan siklott előre, haladt Hizuru felé, haladt egy új remény felé.

Végre-valahára Eren úgy érezte, tényleg szabad lett.

Megjegyzés: Szóval… Az újraírt változatban nem gyorsultak fel annyira az események, így eljutunk Hizurúba, és így az Eremin szál még csak nagyon halovány. A következő fejezetben tervezek már ezt meg azt vele kapcsolatban, illetve Zeke is előtérbe fog kerülni, mert amúgy eredetileg kevesebb szó esett volna róla is.
(Talán egyszer amúgy írok egy olyan verziót is, amiben Galliard meg Pieck nem fogadja olyan könnyedén, hogy Eren nem felejti csak úgy el Mikasát és Armint. Talán – de nem ebben a történetben lesz ilyen, az egyszer biztos.)
Folytatás remélhetőleg hamarosan.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése