2019. október 1., kedd

Az aletiométer – 1. és 2. felvonás [crossover; novella; spoiler (?)]


Az aletiométer

Tartalom: A tizenkét éves kollégiumi árva, Eren Jaeger a daimónja társaságában egy nap besurran a kollégium tiltott helyiségébe, ahol szemtanúja lesz, hogy a kollégium mestere valamiféle port csempész a Lordnak szánt borba.
Megjegyzés:
1.) Akik rendszeresen látogatják az oldalt, azok tudják, hogy sajnos egész nyáron igen komolyan gyengélkedtem, többször is volt alkalmam heteket tölteni a kórházban. Otthoni lábadozásom alatt pedig nemigen volt erőm bármivel foglalkozni, úgyhogy mondhatni, egész nap csak feküdtem, aludtam, tévéztem. Hát, miután zsinórban hatszor leadták Az arany iránytűt egy héten belül – célszerű lett volna csatornát váltani, tudom xD –, egyszerűen írnom kellett egy rövidke történetet Erenről és a daimónjáról. :D
2.) Rövid – egyelőre 2 felvonásos – novella; a Shingeki karakterek Philip Pullman könyvének megfilmesített világában. Figyelem, a történet 3. évad spoilert tartalmaz, még ha javarészt kimondatlanul is.
3.) Lehet, hogy nincs semmi értelme a történetnek? (Lehet.) (Akkor is megírom.)


I.

Por a kupában

– Ez egy borzalmas ötlet.

Eren figyelmen kívül hagyta a daimónja nyüszítését, és óvatosan résnyire nyitotta a szekrényt. Csak egy talárra lett volna szüksége, de micsoda kalandokba csöppent! Alig surrant be a tiltott a helyiségbe, jóformán arra sem maradt ideje, hogy egy kicsit feltérképezze magának, mikor nyílt az ajtó, és a Mester lépett be rajta a komornyik kíséretében. Látogatót vártak, reggel óta ettől visszhangzott az egész kollégium. A titokzatos látogató nem akárki volt, mint maga a Lord, akiről soha sem lehetett tudni, éppen merre sodorta az élet. Titokzatos expedíciókra, különösebbnél különösebb vidékeken járt, és valami rendkívül titkosat és veszélyeset tanulmányozhatott, mert Eren nem egyszer fültanúja volt, hogy a Mester helyteleníti ezeket az utazásokat.

– Ez határozottan egy borzalmas ötlet, Eren! – Karmok mélyedtek a vállába, ahogy daimónja óvatosan fölkapaszkodott a testén; érezte a kisállat remegését. – Sürgősen el kell tűnnünk innen, mielőtt még visszajönnek! Hagyd a csudába a talárt meg a kalandot, javaslom, hogy spulnizzunk, és soha többé ne járjunk tilosban!

– Pszt, Armin. – Eren a szemét forgatta, bár Armin azt a sötétben nem láthatta. – Miattad fogunk lebukni! Különben is, ha a lelkem testen kívüli megtestesülése vagy, hogy lehetsz ennyire gyáva?

– Minden gyávaságodat én örököltem! – cincogta a nyuszt, majd egy apró, pele alakját vette fel inkább, hogy kényelmesebben elhelyezkedhessen Eren vállán. Mivel Eren gyermek volt még, a daimónja még nem állapodott meg egy végleges alaknál. Ez nagyban megkönnyítette az ilyesfajta besurranásokat. Ha Eren nem is tudott olyan jól elbújni a Mester elől – bár minden trükköt bevetett, hogy sikerüljön! –, Arminnak legalább sokkal több lehetősége akadt.

– Hát azt vettem észre – felelt a pelének. – Nincs ok az aggodalomra. Szépen megvárjuk, amíg lecseng ez az egész, és… Ó, a francba! – Az ajtó újra kinyílt, ám ezúttal nem a Mester tért vissza. Személyesen a Lord lépett be!

– Most aztán benne vagyunk a kulimászban – hallatszott még Armin riadt motyogása, ám Eren addigra már rá sem hederített. A szekrény mélyéről, a résnyire nyitott ajtón keresztül rálátást nyerhetett a szobában történtekre, különösen a Mester korábbi ténykedésére. Ha nem lett volna gyanús az a mozdulat, amikor valamiféle port kevert a Lord kedvenc itókájába, valószínűleg egyetértett volna Arminnal, és gyorsan kereket oldott volna, amint a komornyik mögött becsukódott a szobaajtó. De a mozdulat gyanús volt. Az a por, amit beletett… nem lehetett más, mint…

– Szerinted is méreg? – kérdezte suttogva Armintól. A pele bőszen bólogatott, meg sem mert szólalni, annyira félt. Eren érezte piciny testének remegését, és már majdnem elfogta a bűntudat, amiért belerángatta ebbe a daimónját – ám akkor a Lord töltött magának a borból, s a szájához emelte a kupáját. A következő pillanatban felkiáltott, mert Eren gyakorlatilag kirontott a szekrényből.

Olyan gyorsan verte ki a kezéből a kupát, hogy feleszmélni sem maradhatott ideje; a bor a földre loccsant, a Lord biztonságba került. Eren gyorsan megragadta az üveget is, és figyelmen kívül hagyta, hogy a férfi dühösen rárivallt.

– Méreg! – zihálta végül. – Méreg van benne! Láttam, amikor a Mester beletett valami port! Az csak méreg lehetett, igaz?

– Port? – A Lord arcán zavartság futott át. A keze, amely megindult Eren felé, hogy vagy megszorongassa egy kicsit, vagy erőszakkal visszavegye tőle a borosüveget, félúton megállt kettőjük között. Amikor ismét megszólalt, a harag eltűnt az arcáról, sőt a hangszíne is teljesen megváltozott. – Egészen biztos vagy benne? – kérdezte. Összevonta a szemöldökét, a szigor nem tűnt el a tekintetéből.

– A saját szememmel láttam! – húzta ki magát Eren; sértődött éllel a hangjában kiáltott fel. – Persze, hogy biztos vagyok benne, uram! Por volt az, méreg! – hangsúlyozta. – Armin szerint is! – sandított féloldalt a vállán gubbasztó állatkára, aki addigra felöltötte nyuszt alakját, és kényelmesen belecsimpaszkodott a ruhájába.

– Tényleg így történt! – bizonygatta Armin is. – Mi más lehetett volna, ha nem méreg? Megmentettük az életét, uram! Kérem, ne haragudjon Erenre, amiért engedély nélkül betört ide… és rám sem, amiért megint vele tartottam! – váltott át bűnbánó cincogásra. – Ha nem tettük volna… Tudja, hogy milyen… Hajtja a kíváncsiság! Sosem hallgat rám! – tette hozzá aztán panaszolva.

A Lord erre felemelte a jobbját. Magas, széles vállú férfi volt; szőke haja a világításban aranylónak látszott. Szeme kéken és komolyan csillant meg a lencséje mögül. Eren véleménye szerint a lehető legocsmányabb szemüveget választotta magának, amikor az optikushoz került, de nem mindenkinek lehetett jó ízlése. Ha Lord Zeke-nek az tetszett meg, akkor az tetszett meg. Az expedíciókon úgyis az számított, hogy jól lásson vele, nem az, hogy hogy nézett ki.

Erenen eluralkodott az izgalom.

– Miért akart a Mester megmérgezni? Mit csináltál? Hol jártál? Hogyhogy visszatértél? – sorolta a kérdéseit. – Hogy lehet, hogy…

Kopogtak.

– A portás lesz – mondta Lord Zeke. – Nyomás vissza a szekrénybe, Eren, és ezúttal maradj is ott! – Azzal a szekrény felé lökte az egyre izgatottabb fiút. – Á, remek! – csapta össze a tenyerét, mikor a portás belépett. Eren sietve bebújt a szekrénybe, onnan a kulcslyukon próbált leskelődni kifelé. – Igen, azt oda, azt pedig oda. Ej, de ügyetlen, nem néz a lába elé? – csattant fel hirtelen. Csörömpölés hallatszott – amennyire Eren ki tudta venni, a Lord úgy intézte, hogy azt a látszatot keltsék, a portás leverte a borral teli üveget. Hát így hiúsította meg a Mester aljas tervét!

– Lord Zeke nem semmi! – ámult el Armin teljesen.

– Mondtam én, hogy megússzuk, Armin! – vigyorgott Eren. – Lord Zeke zseniális! – lelkendezett.

– Ha ilyen hangerővel beszélsz, akkor aligha ússzuk meg…

– Jó-jó, befogtam.

– Figyeljünk inkább – suttogott vissza Armin. – Valami történni fog.

Odakintről lenyomták a kilincset, mire Lord Zeke az ajtó felé fordult. Elegáns, mindenre elszánt úriemberként készen állt rá, hogy szembenézzen a vendégekkel. Eren nem látott mindent jól, de azt, hogy az elsőként belépő férfi döbbenten hőkölt hátra, sikerült elcsípnie. Lord Zeke háttal volt neki, így az ő arcát nem láthatta. Ezt az egyet nagyon bánta. Vajon a Lord mennyire tudott kifejezéstelen arcot vágni? Vendégének ugyanis nem jött össze.

– Ó, Mester. – Lord Zeke hangján érződött, hogy mosolyog. – Csak nem meglepődött, hogy itt talál? Igen, visszajöttem. De nem is ez a lényeg! Kérem, fáradjon be a vendégeivel együtt! Szeretnék önöknek mutatni valami rendkívül érdekeset. Biztos vagyok benne, hogy legalább akkora meglepetést okozok majd vele, mint az ittlétemmel.

II.

Por a messzi északi vidéken

Lord Zeke kivetítette az első képet: egy férfit ábrázolt a hóban, szőrmébe bugyolálva, a telihold fénye mindent körbevont. Középen fakunyhó látszott, mellette megannyi filozófiai műszer. A csuklya mögé rejtőző férfi mellett egy kisebb alak volt.

– Ez a fotogram – magyarázta – ezüst-nitrát emulzióval készült. Most pedig engedjék meg, hogy megmutassam a következő képet is, ami néhány perccel később, egy speciálisan készített új emulzióval készült.

Ha ez valami új dolog, akkor elég béna – gondolta Eren, miközben megnézte magának a felvételt. Az egész kép megváltozott: a furcsa műszerek sötétbe burkolóztak, mintha a telihold sötét felhők mögé rejtőzött volna, és így nem tudta volna már megvilágítani, a férfi azonban mintha megfürdött volna a fényében. Kezéből, amit üdvözölésre emelt, villogó valamik áradtak.

– Fénynek hiszik, igaz? – Lord Zeke elégedetten nézett végig az egybegyűlteken. Amikor bólogatást kapott válaszul, elmosolyodott. Feljebb tolta a szemüvegét az orrán, majd így szólt: – Nos, akkor tévednek. Ez nem fény, hanem Por.

Nyomban kitört a hangzavar.

– Mi az a Por? – súgta oda Eren Arminnak.

– Gőzöm sincs – súgott vissza a nyuszt. – De tutira nem az a fajta por, amire mi gondolunk.

– Mi az, hogy nem tudod? – sziszegte. – Neked tudnod kéne! Te mindent tudsz!

– Per pillanat azt tudom, hogyha nem fogjuk be, akkor…

– Hogy te milyen ünneprontó vagy – zsörtölődött Eren, idegesen legyintve egyet. – Jó-jó, ne nézz így rám, befogtam.

– A lemezen fénynek látszik – magyarázta eközben Lord Zeke –, valójában azonban nem az. Kérem, nézzék meg a másik alakot is mellette. Azt hihetnék, hogy a daimónja, igaz? Nos, tévednek. A daimónja a kép készültekor ott pihen kígyó formájában a nyakában. – A vetítővászonra bökött, már nehezen titkolta az elégedettségét. – Látják? Ahogyan azt is, hogy ez az alak viszont nagyon homályos.

– Egy gyermek? – kérdezte valaki.

Egész gyermek – hangsúlyozta Lord Zeke. – Most pedig hadd mutassak önöknek még egy képet!

Amit ekkor mutatott, az mindenen túltett. Csodálatos volt. Fénynyalábok, fátylak csüngtek magason, láthatatlan karnisra akasztva, mintha csak egy függönyt alkotnának, amibe be-belekapott a szél. Északi fénynek nevezték a vendégek, és Lord Zeke állítása szerint színek kavalkádját lehetett élőben látni, csupán nem maradt ideje, hogy színesbe tárja vendégei elé a felvételt.

A következő képet ismét az új emulzióval készítette, és ahogy a férfi és a gyermek esetében, úgy itt is változást figyelhettek meg: a függönyök, a sivár táj elmosódott, és mintha egy városnak a körvonala rajzolódott volna az égre… és minden láthatatlan talajon állt, lógott a levegőben, ahogyan korábban függöny módjára a fénynyaláb.

– Egy város… egy másik világban? – horkant valaki gúnyosan. – Hiszem, ha látom.

– Pedig épp azt látjuk – lehelte Armin. – Ez elképesztő, Eren!

– Tudom! – suttogott vissza a fiú csillogó szemmel. – Csak tudnám, miről beszélnek! – Lord Zeke különböző nevű expedíciókat emlegetett, ügyeket, megoldatlan rejtélyeket, az izgalom pedig, a parányi helyiségben, ahogy beszélt, egyre csak fokozódott. Néhányan bosszúsan sutyorogtak, és amennyire Eren kiértette, Lord Zeke pénzt gyűjtött egy újabb küldetésre. Sikerülhetett elég támogatót nyernie magának, mert a Mester végén dühtől tajtékozva vonult ki, igaz, Erent csupán az ajtó csattanása térítette magához. A vendégek összeszólalkoztak – érvek csaptak össze, olyan szavakkal dobálóztak, amiket Eren nem ismert, így hamar elunta a beszélgetést. Valamikor a közepén elszunyókált, Armin pele formájában pihent meg a tenyerében, élvezte a kezének melegét.

Lord Zeke behajolt a szekrénybe; finoman megrázta a vállánál fogva, hogy felkeltse. Fáradtnak látszott ugyan, a tekintetéből azonban kiveszett a szigor – már-már atyai jóindulattal nézett Erenre. Gyengéd volt az érintése, és amikor Eren összerezzent, elnyomott egy mosolyt.

– Csendesen – figyelmeztette. – Elmentek, de néhány szolga még a közelben van. Mars vissza a szobádba, és innentől kezdve ne indulj felfedezőútra. Mi lett volna, ha nem én találok rád?

– Mi lett volna, ha nem rejtőzöm el? – vágott vissza Eren, majd rögtön meg is válaszolta a kérdését: – A Mester örömtáncot járt volna a holttested felett, az történt volna! Megmentettem az életedet! Igazán hálás lehetnél!

– Hálás akkor lehetnék, ha végre sikerülne értelmet verni beléd ebben a kócerájban – csóválta a fejét Lord Zeke, ám nem tűnt bosszúsnak. Szeme vidáman csillogott a lencse mögül, így Eren megnyugodott. A szabályszegés ellenére pártfogója nem haragudott meg rá, sőt… a lelke mélyén talán tényleg hálás volt, amiért Eren felfedezte a Mester ármánykodását. Végül is, valóban az életébe került volna az a kevéske itóka, amit a pohárba öntött magának.

– Nem megy az olyan könnyedén! – Eren az ajkába harapott. – Tanulgatok.

– És ott hágod át a szabályokat, ahol csak tudod.

– Ez… elképzelhető, hogy helytálló – ismerte el kelletlenül –, de nem fedi le a valóságot.

– Hát hogyne. – Lord Zeke megeresztett egy halk kuncogást. – Halljam, hogy kerültél ide?

– Csak egy talárra volt szükségem! – védekezett. – Meg akartam tréfálni Yvonne néni fiát!

– És te támogattad őt ebben, Armin? – pillantott le Lord Zeke a nyusztra. Eren daimónja nyöszörgő hangot hallatott.

– Dehogyis, uram! – sipította. – De egyszerűen nem hallgat rám! Tudja, milyen!

Lord Zeke felsóhajtott.

– Éppolyan bajkeverő, mint amilyen az apja volt.

Ezzel, ha berekeszteni szerette volna a beszélgetésüket, nagyon mellélőtt. Eren szeme, mint mindig, valahányszor a családja került szóba, felcsillant.

– Milyen ember volt az apám, Lord Zeke? – csapott le a lehetőségre, hogy faggatózzon egy kicsit.

Gyakorlatilag beleszületett a kollégiumi életbe – semmit sem tudott a szüleiről, a születése körülményeiről. A Mester is csak annyit mondott neki, mikor rákérdezett, hogy egy levél kíséretében a kollégiumra bízták, hogy megfelelő oktatásban részesítsék. Azóta tizenkét év telt el, de a Mester éppolyan titokzatos maradt, mint az első években.

Ami Lord Zeke-et illette, a befolyásos férfi, aki a húszas éveinek elejében járt, négy évvel ezelőtt bukkant fel váratlanul a kollégium életében. Nyomban a pártfogásába vette Erent, és onnantól kezdve a tanárok még többet vártak el tőle. Onnantól kezdve Eren kollégiumbeli élete, ahogy arra előszeretettel panaszkodott Arminnak – valóságos pokollá vált, amin vajmi keveset enyhítettek Lord Zeke kalandos útjai (meg persze maga a tény, hogy a környékbeli gyerekek mind irigyelték, amiért egy ilyen magas rangú kalandort nevezhetett pártfogójának). És persze Lord Zeke a Mesterhez hasonlóan semmit sem volt hajlandó elárulni Eren családjáról! Mint mindig, most is ugyanazt mondta:

– Éppolyan kíváncsi, mint te, elégedj meg ennyivel. – A kusza, barna tincsek közé simította az ujjait, még jobban összeborzolta Eren haját. A fiú felkuncogott, majd a férfi keze után nyúlt. Lord Zeke ellágyultan nézett le rá. – Ha majd idősebb leszel, elmesélem, amit tudok. Addig pedig tanulj és tartsd be a szabályokat! Most az egyszer segítettem rajtad, de legközelebb nem állok jót magamért, ha ismét kihágáson kaplak! – fenyegette meg játékosan. Ezt persze Eren nem vette félvállról. A fenyegetés az fenyegetés volt, Lord Zeke mindig állta a szavát.

– Visszamész északra? – kíváncsiskodott. – Hogy a Port kutasd? Meg azt a világot? Tényleg van egy város egy másik világban? Miféle hely ez? Mintha valami emberfejet is emlegettettek volna, amit találtatok, és…

Eren – szólt rá Lord Zeke szigorúan. – Elég legyen.

– Olyan unalmas ez a hely! – panaszolta.

– Nem inkább az a baj, hogy Armin az egyetlen barátod?

– Ez nem igaz – fonta karba a kezét. – Nem ő az egyetlen!

– Áh, tényleg-tényleg. – Lord Zeke bocsánatkérően mosolygott. – Mindig megfeledkezem arról a lányról.

– Neve is van – morogta Eren.

– Tudod, az ilyen viselkedés miatt nincsenek barátaid, fiatalember.

– Ha tudnak viselkedni, akkor talán lehetnek a barátaim.

Lord Zeke nagyot sóhajtott.

– Ez nem így működik, Eren – ingatta a fejét. – Szükséged van barátokra.

– Majd összebarátkozom a Mesterrel – húzta el a száját Eren. – Kitűnően sakkozik, biztos remekül kijövünk majd.

– Hogy felvágták a nyelvét – mormogta erre Lord Zeke.

Eren az ajkába harapott.

Már megint itt tartunk – gondolta. El kell terelnem a témát. Vagyis vissza kell terelnem ahhoz, ami engem a legjobban érdekel. A Por! Vajon mi lehet ez a Por? És hol van ez a világ? Miféle dolgok ezek? Ezekről miért nem tanítanak? Ah, bár többet tudhatnék!

Milyen módon is tudhatott meg mindent?

– Veled mehetek északra? – született meg benne hirtelen az ötlet. Izgatottan kapaszkodott bele Lord Zeke karjába, széles vigyorral, könyörgő tekintettel nézett fel rá. – Annyira szeretnék többet tudni! Mi ez a Por? Miért háborodott fel mindenki annyira? Ha északra mész, akkor látni fog medvéket is, igaz? Én is szeretnék világot látni! Annyira unom az életet itt, a kollégiumban! Ez… a falak börtöne – intett körbe. – Elveszik tőlem a szabadságomat, pedig az… a legfontosabb. Születésünktől fogva – magyarázta elkomolyodva Lord Zeke-nek – szabadok vagyunk. Akik ezt el akarják venni tőlünk, legyenek bármilyen erősek, engem nem érdekel. A lángoló víz, a jeges tájak… egyik sem érdekel!

– Az előbb még nem azt mondtad, hogy látni akarod őket? – szólt közbe Lord Zeke halvány mosollyal az ajkán. A mosoly végül eltűnt, mikor találkozott a tekintetük. Eren erősebben markolta meg a karját, és őszintén, a szívét kitárva nézett föl rá. Hogy milyen volt a tekintete, nem tudta. Vajon mit láthatott benne Lord Zeke? Mit láthatott, ami ennyire megrendítette? Mit láthatott, amitől szabályosan bennakadt a levegője?

– Gyerek vagyok még – mondta csendesen –, de annyit tudok, hogy az lehet a legszabadabb ember a világon, aki látta mindezeket. Ezért kell küzdenünk, uram. Ez valami olyasmi, amiért az életemet is adnám.

– Az életedet? – csipogta rémülten Armin. – Legyen eszed, Eren, az én életem is a tét, nemcsak a tiéd! Meg akarsz ölni minket?

– A világ odakint félelmetes hely – jelentette ki Lord Zeke. – A kollégium azonban…

– Nem számít! – emelte meg a hangját Eren; sosem érezte magát még ennyire határozottnak. – Talán kegyetlen hely, az sem számít. Küzdeni fogok. Amíg élek… Amíg meghalok… Azután is, hogy meghaltam. Kortól függetlenül mindig a szabadságot kutatva fogok előretörni. Ez minden, amit remélhetek.

Lord Zeke sokáig hallgatott.

– Értem – felelte végül egészen halkan. – Ezért akarsz kimenni a falakon túlra?

– Igen. – Eren felszegte a fejét. – Ha most nem is kapok rá engedélyt, akkor sem adom fel.

Lord Zeke felsóhajtott. Levette a szemüvegét, majd megdörzsölte az orrnyergét. Mintha habozott volna, ami halvány reményt ébresztett Erenben. Lehetséges, hogy a Lord magával fogja vinni az expedícióra?

De nem így történt. A Lord végül az inge alá nyúlt, és aranyló láncon csüngő valamit húzott elő, aminek a létezéséről Eren mindeddig mit sem tudott.

– Tudod, mi ez? – kérdezte tőle.

– Öhm… egy zsebóra? – tippelt, majd jobban megnézte magának. – Ez egy… iránytű – javította ki magát.

– Aletiométer, igazságmérő. – Elmosolyodott, gyengéden Eren izzadt kezébe csúsztatta. – Megmondja az igazat, ha a használója tudja, hogyan kell használni. Erre magadtól kell rájönnöd. Tekints rá úgy, mint az igazság kulcsára.

– Igazság kulcsa… – ismételte Eren kásás hangon. Megforgatta a kezében a különös szerkezetet, felpattintotta a fedelét, kíváncsian nézte meg. – Olyan, akár egy arany iránytű – suttogta áhítatosan hangon. – Miért adod ezt nekem?

– Nagyon fontos, hogy titokban tartsd, Eren – kötötte a lelkére Lord Zeke. – Senkinek egy szót se, megértetted? Ez legyen a kettőnk titka.

– Köze van északhoz? Miféle igazságot árul majd el?

– Amit csak megkérdezel tőle – felelte erre a Lord titokzatosan. Finoman rákulcsolta Eren ujjait az iránytűre, bebugyolálta velük az aranyló szerkezetet, a láncot pedig a fiú nyakába akasztotta. – Azt ígértem, hogyha nagyobb leszel, mesélek a családodról. Ez az iránytű édesapád öröksége. Vigyázz rá, és soha ne mutasd meg illetéktelen személynek. Mindössze hat darab készült belőle. Jobb, ha olyan helyen tartod, ahol nem látják meg, rendben?

– Az apámé…

– Gyerünk! – sürgette a Lord. – Gyorsan tedd el!

Eren sebtében a ruhája alá rejtette. Lord Zeke ezzel is megelégedett. Még egyszer utoljára összekócolta a fiú haját, majd az ujjai hosszan elidőztek az arcán, körbejárták az arcélét. Olybá’ tűnt, mintha minden egyes vonását mélyen az emlékezetébe szerette volna vésni, mielőtt elbúcsúzott volna.

– Vigyázz magadra, Eren – mondta végül; aztán elhúzódott, Eren pedig ellépett tőle.

– Jó utat, Lord Zeke. Vigyázz magadra.

A Lord hátat fordított neki, és megindult a folyosó vége felé. Eren és Armin sokáig bámultak utána. A kis nyuszt izgatottan szaglászott a levegőbe.

– Neked is rossz érzésed van? – pillantott le rá Eren. Armin nem válaszolt, inkább tovább szimatolt.

Eren sóhajtva nézte azt a helyet, ahol korábban a Lord állt.

Vajon látjuk még egymást valaha? – tűnődött el.

Valamiért a nyugtalanító érzés, amit Lord Zeke távozásának tulajdonított, nem akart elmúlni. Az arany iránytű hűvösen simult a bőréhez, mégis furcsamód melegnek érezte tőle a testét. Az apja ajándékát hordozta a szívénél, még ha Lord Zeke nem is adott válaszokat. Lord Zeke mindig is ilyen volt, titkok tudója, semminek sem a felfedője.

Egyszer – gondolta. Egyszer megkapom azokat a válaszokat.

Mélyet sóhajtott, majd gyengéden megcirógatta Armint.

– Gyere, Armin, menjünk. Sok dolgunk van még.

Daimónja elkínzottan nyögött fel.

– Ugye nem akarsz talár után kutakodni egy másik szobában, hogy megtréfáld vele Yvonne néni fiát? Az a szegény gyerek nem ezt érdemli, Eren!

– A barátomért teszem, Armin. Ez becsületbeli dolog.

– Mekkora ostobaság már ez a Titánok-játék…

– Jaj, ne nyafogj már annyit, gyere!

– Ezért még csúnyán kikapunk…

– Viseld el férfiasan!

– De hát én egy nyuszt vagyok, Eren!

– Annyit nyafogsz! – Eren nevetve indult meg hirtelen. – Gyere már, Armin! – hívta vidáman. – Hosszú még az éjszaka! Várnak ránk a Titánok!

– Ó, Eren, miért kell neked mindig ilyen szörnyűségeket mondanod?

De Eren füléhez már nem jutott el a sopánkodás. Nevetésének hangja visszhangot vert a folyosón, és természetesen Arminnak, mint mindig, most is igaza lett: csúnyán kikaptak, és cseppet sem tudták elviselni férfiasan (legalábbis nem mindketten).

Megjegyzés: Valószínűleg írok majd neki egy folytatást, mert néhány jelenetet végül nem tettem bele, így megmaradtak, pluszban így olyan lezáratlan is lenne a történet. :-) És nem, Eren ebben a történetben a crossover ellenére véletlenül sem Zeke fia, de Armin tényleg a daimónja. :D

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése