2019. október 11., péntek

Az óceán túloldalán [Ereri] – 13. fejezet (90+ manga spoiler)


13. fejezet


A mészárosok

Eren szeme nyomban kerekre tágult, amint eljutott a tudatáig a férfi kérdése.

Mikasa – zihálta. Mikasát akarják!
Hát persze, mert Ackerman! – fejtette meg egyből. Mit is reméltem… Félnek a következményektől… ezért is támadtak most… a meglepetés erejével… ahogyan mi is szerettük volna… A picsába! Nem találhatnak rá Mikasára, sem Annie-ra!

Annie-ról senki sem tudott – sem Marley, sem Eldia –, ezért nem kockáztathatták, hogy pont Paradis okozza a vesztét. A lány sorsa megpecsételődött. Ha Paradis rátalál, bárhogyan is végződik a csata, nem jöhet ki belőle nyertesen. Ha Paradis veszít, Marley végzi ki árulás vádjával, ha pedig Paradis győz, az erejét bizonyosan átörökítik valaki olyanra, akiben meggyőznek. Mindig is ez bizonyult a legalkalmasabb technikának az engedetlen vagy éppen csalódást halmozó hordozókkal kapcsolatban.

– Szóval?

Levi türelmetlenül kérdezett.

– Ha a helyedben lennék – vette át a szót Abel rideg hangon, miközben a zajok alapján közelebb húzódott hozzájuk –, gyorsan megeredne a nyelvem, különben arra eszmélnék, hogy megszabadítanának néhány kevésbé fontos végtagomtól. Elég kellemetlen lehet, ha vissza tudja őket növeszteni az ember… hogy aztán újra meg újra megcsonkolják – mosolyodott el gonoszul. – Szerintem van egy tippem is, mivel kellene kezdeni. – Eren nem látta a tekintetét, de annál inkább érezte a kezét a lába közé siklani. – Erre – fogta meg a lány a hímtagját – aligha lesz szüksége ebben a háborúban, nem gondoljátok?

– Abel – szólt figyelmeztetően Florian. – Kifutunk az időből, ne most játszadozz vele.

– Hogy véded! – fortyant fel azonnal a testvére. – Akkor beszélgess te a hülye módszereiddel! Én addig… gondoskodom róla, hogy az új Eldiai Birodalom száz éve tartó háborúja végre eldiai győzelemmel záruljon… És újra elhozhassuk a békét, amivel pontot tehetünk mindennek a végére! – A kijelentését cuppanó hang követte, meg Levi megrándulása, Eren pedig akaratlanul is hátrasandított. Abel lenézően mosolygott, Levi az arcán őrizte szenvedélyes ajkának nyomát.

Oh.

Miért is zavarta ennyire, hogy meg sem próbálták eltitkolni?

Eren megrezzent.

Nem túl messze tőlük aranysárga fény izzott fel és világította be a körzetet, amit újabb meg újabb robbanás követett. Három, számolta össze őket Eren, amiből már tudta, hogy három társa érkezett a csatatérre, hogy harcoljon. Tippelni sem kellett, anélkül is tudta, hogy kik azok. Pieck és Galliard mindig készen álltak rá, hogy harcba bocsátkozzanak, a még álló házak között pedig megpillantotta Reiner óriásának páncélos testét. Zeke Bestiáját sehol sem látta, ami azt jelentette, hogy a férfi valamiért nem vett részt. Ő máshova ment. Máshova…

Mikasához – döbbent rá Eren. Elment, hogy biztonságba helyezze őket!

Erre gondolva ideges izgalom fogta el.

Ha az ördögök követik… Elvezeti őket Mikasához!

– Nos?

Nem maradt ideje sokat töprengenie ezen, Levi elunta a várakozást. Eren azt hitte, a karddal fog lesújtani rá, ahelyett viszont puszta kézzel támadt: hátracsavarta Eren mindkét karját, majd megpenderítette fiút, és térdével gyomron rúgta. Nem elégedett meg ennyivel, közben végig gúnytól csöpögő hangon sajnálkozott a kellemetlenségért.

Így, hogy végre elkerült a faltól, és egyenesen Levi meg Florian szemébe nézhetett, vette észre azt is, hogy Abel időközben otthagyta őket. A cuppanós csók Levi arcára valószínűleg a búcsú lehetett, miközben körülöttük Liberio lassan megsemmisült. Eren felzihált a fájdalomtól, a nyelve hegyén vér fémes ízét érezte.

– Próbáltam finomkodni – forgatta a szemét Levi egy sóhaj kíséretében –, mert az öcséd a lelkemre kötötte, hogy kesztyűs kézzel bánjak veled, te nem könnyíted meg a dolgomat, kölyök. A múlt az múlt, már nem azokat az időket éljük, amikor valamennyi bajtársam feláldozza magát érted.

Hát persze, hogy nem! – köpte a szavakat Eren; a tekintete parázslott a haragtól. – Most már minden más! Minden! Kivéve… – mosolyodott el csúfondárosan. – Kivéve a drága unokahúgod rajongását irántam. Azért van, ami nem változik. Ehhez mit szólsz?

Levi arca megvonaglott.

– Gyerünk! – mordult rá. – Lódulj! – A fejével intett Floriannak. – Te is gyere! Jobb, ha rajtad tartom a szememet!

A lány felvonta a szemöldökét.

– Csak azért, mert párszor megdugtad a nővéremet, nem jogosít fel rá, hogy így beszélj velem. Még mindig a hercegnőd vagyok, ha így jobban tetszik – emlékeztette hidegen. – Ami pedig Erent illeti… – A homloka ráncba szaladt. – Hova akarod vinni? Nem hinném, hogy elvezet minket Mikasához.

Eren felzihált; nem tetszett neki, hogy úgy beszéltek róla, mintha ott sem lett volna.

– Játszadozzunk még egy keveset, jó, Levi hadnagy? Nem változom át, mert mégis hogy néznék ezek után az öcsém szemébe, de… mondjuk, eláruljátok nekem, hogy az öcsém is itt van-e, én meg talán… elmondom nektek az igazat az unokahúgodról.

– Rá se hederíts! – Levi ezt Floriannak mondta. A lány továbbra is Erent bámulta.

– Callum is itt van – árulta el, mire Levi felhorkant.

– Nem tudod befogni, mi?

Eren feljajdult.

– Hoppá! Csak nem erősebben markoltalak? Igazán nem akartam…

Florian megnedvesítette az ajkát.

– Gyerünk, Eren! – szólította fel. – Változz át! Harcolj ellenünk! – noszogatta. – Mire vársz? Azt hiszed, barátságos csevejjel kegyelmet adunk? Az megtörtént, amikor a szigeten voltál. De elmentél onnan… Ami azt jelenti, hogy elárultál minket.

– Elárultalak volna? – Eren hisztérikus nevetést hallatott. – Marleyt is elárultam, nem? Én… a magam ura vagyok! Szabad lettem… most már végérvényesen.

– Hm. Szabadság… – Florian és Levi váltottak egy pillantást. – Úgy látszik, van még valami, ami nem változott, Eren.

– De ti… sokat változtatok. – Florian puszta jelenléte is egyfajta változásra utalt. A lánynak nem lett volna szabad életben lennie, ahogyan Friedának sem lett volna szabad még az Alapító Óriás hordozójának lennie. Megtört volna a körforgás?

– Elbírok vele egyedül is. – Levi előretaszította a fiút. – Menj csak, végezd a dolgodat.

– Nálad van?

Levi bólintott.

– Tessék – mondta, és átnyújtott a lánynak valamit. – Ne felejtsd el a pontos helyet és időt. Nem szeretnénk utána kimetszeni a nyakszirtedet…

– Ne aggódj – húzta fel az orrát Florian sértetten –, tudom, mit csinálok. Végtére is, én szeretném átörökölni Frieda erejét.

– Te is – pontosított Levi. – Biztos vagyok benne, hogy ehhez Abelnek is lesz majd egy-két szava.

Florian megvonta a vállát.

– Lesz, ami lesz – jelentette ki. – Én nem adom harc nélkül.

– Akkor menj és gondoskodj a hölgyünkről. Ahogy hallottam, szívós egy példány.

Florian sötéten elmosolyodott.

– Nem lesz kihívás.

Mire eltűnt, Eren összerakta a képet. Paradis mindent eldöntő támadást indított ellenük, nem érdekelte őket a civilek, azok, akik ténylegesen ártatlanul sínylődtek az internáló tábor négy fala között, egyszerre kívánta őket megsemmisíteni Marley népével. Eldia vagy Marley, semmi sem számított, egyedül Paradis.

És az óriásainkat akarják – értette meg. A végletekig gyengítenek minket, hogy aztán… idehozzák az Alapítót, és tényleg ránk szabadítsák azokat a szörnyetegeket, akiket száz éve Fritz a falakba zárt. A világunk az enyészeté lesz. Mindent megtesznek, hogy írmagunk se maradjon… És ez, Marley jelenlegi álláspontját látva, igenis kölcsönös. Mi is pont ugyanezt akarjuk velük tenni.

Florian Lady Tybur Pörölyére pályázott, a vaknál is nyilvánvalóbb volt. Eren Levira villantotta a tekintetét, mélyen a férfi szemébe nézett, és figyelmen kívül hagyta a borzongást. Levi arcára sötét árnyékot vont a düh, és így… még inkább kitűnt íriszének kéksége.

Miért olyan ismerős?

A kérdés kimondatlanul lógott a levegőben; Eren megnedvesítette az ajkát.

– Azt hiszed, nem tudnálak legyőzni? – kérdezte tőle kihívóan. – Ha átváltozom…

– Azelőtt végzek veled, hogy átváltozhatnál – vicsorgott rá Levi. – Ha nem szeretnéd életed hátralevő részét kiláncolva tölteni, és várni a halált valamelyik társunk által, akkor jobb lenne, ha egy kicsit alkalmazkodnál hozzánk.

– Azt teszem – felelte erre Eren halkan. Komolyra fordította a szót, és ez Levinak is feltűnt, mert a szorítása meglazult. – Csak fejezzétek be… a mészárlást. Csak… hagyjátok az ártatlanokat.

– Ebben a világban mindenki egyformán bűnös és egyformán ártatlan.

– És mindannyian egyszerre vagyunk a mészárosaik is, jól sejtem?

– Igen. – Levi arckifejezése és hangja is megenyhült. – Nézd, Eren. Akár tetszik nekünk, akár nem, szükségünk van rád. Akár tetszik neked, akár nem, szükséged van ránk. Nem lenne egyszerűbb együttműködni?

Eren ajka felfelé kunkorodott.

– Együttműködni, mi? Ezek után? – intett körbe. – Ó, ne is álmodozz róla…

– Elveszítenéd Paradis támogatását?

– Támogatott valaha is?

– Próbáltunk megmenteni téged, te ostoba… de te…

Megmenteni? – vágott a szavába élesen. – Oh. Az egyetlen, amit nektek köszönhetek, hogy megismertem a családomat… és most már végleg felszabadultam. Általatok… szabad lehetek. Félreértitek mindannyian: nincs rám szükségetek, hiszen te magad mondtad az előbb, vagy legalábbis céloztál rá, hogy pótolható vagyok. És nekem sincs szükségem rátok. Nincs szükségem olyanokra, akik béklyókba akarnak verni, és falak közé akarnak kényszeríteni, akár egy kalitkába zárt madarat. Szabad vagyok. Végre-valahára, testestül-lelkestül szabad vagyok.

– Ó, igen? – emelte meg a szemöldökét Levi; a hangszíne ismét megváltozott. Nem dühös lett, sokkal inkább amolyan közömbös, Erent mégis nyugtalanította. A legendás Ackerman család. Nem hiába nem változott át óriássá, Zeke csupán egyszer küzdött meg Levijal, mégsem szeretett volna vele újra harcolni. Ha Zeke-nek nem volt ellene esélye – vagy legalábbis Levi alaposan megizzasztotta, s kis híján otthagyta a fogát Shiganshinában –, Erennek még annyi sem maradt. – Ebben az esetben – fordította Levi teljesen maga felé – merem remélni, hogy nem rondítok be nagyon a képbe, hogy jelenleg gyakorlatilag fogoly vagy.

– Szóval így állunk? Most már fogoly vagyok? A szigeten…

– Az a szigeten volt. – Levi csúfondárosan elvigyorodott. – Most már minden más, nem igaz?

Igen – gondolta Eren fájón. Most már tényleg minden… Teljes egészében minden…

Így még inkább nőtt benne a vágy. Vágyott a harapásra. Vágyott rá, hogy óriássá változzon. Még ha lehetetlen vállalkozásnak is látszott legyőzni az emberiség legerősebbjének tartott katonáját, egy Ackermant, de mélyen legbelül igenis meg akarta próbálni. A távolból ismét robbanás hallatszott, valaki felsikoltott, és Eren vele együtt kiáltott, amikor a semmiből hatalmas test zuhant eléjük.

– GALLIARD!

Galliard válaszul elbődült. Hogy ez a harag és gyűlölet keverékének egyértelmű kinyilvánítását jelentette Levi irányába, vagy inkább szórakoztatta, hogy Eren ismét zűrös helyzetbe keveredett… nos, nem lehetett megállapítani. Eren az ajkába harapott, még sosem érezte magát ennyire hálásnak. Galliard eljött! Galliard megtalálta, és igenis fel akarta venni a harcot Levijal!

Abban a pillanatban ő is döntött.

Levi szeme elkerekedett, mikor egyetlen mozdulatába minden erejét beleadta, s kitépte magát a szorításából.

– Fogoly?! – kiáltotta dühösen. – A nagy francokat, Ackerman! – És mielőtt Levi bármit tehetett volna, a szájához emelte a kezét, és olyan mélyen harapott a bőrébe, hogy a vére lecsordult a kézfejéről. Aranysárga fény villant fel, és az átváltozás ereje a levegőbe lökte fel Levi testét is. A Támadó Óriás a magasba emelkedett, Galliard pedig nem habozott többet, előrelendült, Eren meg követte.

Bűnösök.

Ártatlanok.

Mészárosok.

Eren elvicsorodott.

Nem vagyunk különbek egymástól – gondolta. Éppen ezért… nem teszek rosszat a világgal, ha megszabadítom tőled.

** * **

Galliard Marcangolója eltörpült Eren Támadója mellett, de a csatában mindig is remekül kiegészítették egymást. Miután hátramaradtak és nem vettek részt az Alapító Óriás erejének visszaszerzésében, gyakorlatilag megtanulták, hogyan olvassanak egymás gondolataiból, cselekedeteiből. Egyszerre, összehangoltan mozogtak, a detonáció nyert számukra némi időt a hírhedt Levi hadnaggyal szemben. Egyszerűbb lett volna kereket oldani, és talán Galliard azért is sietett a segítségére, hogy ezt megtegye, az ütközet azonban így is eldurvult – Paradis ártatlanok vérét ontotta ki, Liberio körzet szinte teljesen megsemmisült.

Vajon jól vannak? – jutottak eszébe a nagyszülei. Kérlek, Zeke, mondd, hogy rájuk is gondoltál!

A félelem belopta magát a szívébe, még inkább duzzasztotta a gyűlöletet Paradis iránt. Aztán az eszébe villant az is, amit Florian mondott: valahol a csatában az öccse, Callum is ott harcolt. A büszke felderítő… tizenöt éves kiskölyök, talpig felfegyverkezve.

Eren szíve megtelt iszonyattal.

A másodpercek elteltek, a levegőben füst terjengett, Levi hadnagy egyetlen suhintással vágta ketté a kardjával. Több helyen is megsérült, mégis tántoríthatatlannak látszott, valóságos szörnyetegnek, ahogy belevetette magát a küzdelembe, és Eren nem érezte magát kellően gyorsnak. Zeke is így érezhetett, mikor első ízben kapott kóstolót az Ackermanok erejéből. Levi felszántotta az óriása bőrét, és amikor Galliard megpróbálta elkapni a karjával, gondja volt rá, hogy levágja a Marcangoló egyik ujját.

A rohadék…! – mire Levi (szinte vörösen izzó) tekintete rásiklott. A tartalék pengéjét használta, Eren pedig nem mozdult elég gyorsan. Pokoli fájdalom töltötte el, minden idegszála felsikoltott tőle, és a Támadó Óriás is kínnal teli bődülést hallatott. Sötétség nehezedett az egyik szemhéjára, az égvilágon semmit sem látott.

Ezt nem hiszem el! – őrjöngött. – Az a rohadék…!

Megvakította!

Levi egyszerűen megvakította, legalábbis fél szemére biztosan!

Galliard válaszul ellökte magát az egyik ház faláról, rávetődött a férfira, és valószínűleg fel akarta szántani a fogával, de mire a markában tarthatta volna, az Ackerman teljesen felszívódott, mintha soha ott sem lett volna.

Eren a vérző szemére szorította a kezét, a regenerálódásra koncentrált. Egy szeme még megmaradt, azt nem vette el tőle a férfi… Bajosabb lett volna, ha egyszerre mindkét szemét megvakítja, akkor nehezebben tudott volna regenerálódni. Így csak egy kicsit kell odafigyelni, a teste máris füstölögni kezdett, és mire tágra nyitotta a szemét, és nekilátott, hogy keresse – „Hol vagy, hol vagy, hol vagy, te szörnyeteg?” –, hirtelen meg is találta.

– GALLIARD! – süvöltötte, és saját magát is meglepte vele, milyen furcsa hang tört fel az óriása torkából. A Támadó Óriás nem beszélt. Soha, egyetlen egyszer sem szólalt meg, amióta átörökölte az erőt, azt sem tudta, hogy egyáltalán képes-e rá. Zeke Bestiája nyugodtan magyarázott, kommunikált másokkal a csata során, de Zeke… különleges volt. Ő volt a Csodafiú, mégpedig a királyi vére miatt.

Eren nem.

Eren csak Eren volt, Grisha undorító árulása.

Tágra nyílt szemmel nézte végig, mint jelent meg Levi apró alakja a levegőben, mégpedig Galliard nyakszirtje fölött. Hogy mit akart tenni, nos, Eren ezúttal nem találgatott. Mindketten elunták az édes játszadozást, Levinak nem volt érdeke életben hagyni Galliardot… vagy legalábbis nem felfalatni valamelyik bajtársával.

Eren szíve kihagyott egy dobbanást. A Támadó felbődült, mindkét, most már ép szeme Levira fókuszált, és mielőtt a férfi lecsaphatott volna Galliardra, a Marcangoló odébb vetődött, Eren pedig előrelendült, hogy a puszta kezével végezzen.

A távolban aranysárga robbanás rázta meg Liberiót, egy ismeretlen óriás emelkedett a levegőbe. Csakis a Háború Pörölye lehetett, de hogy éppen barát vagy ellenség bújt meg a bőre alatt, azt senki sem tudta. Hogy Florian elérte-e Lady Tyburt… hogy megölte-e… Eren nem tudta eldönteni, hogy a korábban látott villanások – mert imitt-amott fel-feltűnt az aranysárga fény – mit jelenthettek.

Vagy Marley vág vissza úgy, hogy sorra változtatja át az internáló tábor lakóit – férkőzött az elméjébe a gondolat –, vagy Florian magába fecskendezte a szérumot, és felfalta Lady Tyburt. Ha valóban ez történt – borzongott meg –, akkor a marleyi kormánynak valóban befellegzett. De nekünk is… Az óceán túloldalán élők… úgy fognak eltaposni bennünket, hogy még a létezésünk nyoma sem marad majd hátra. Tulajdonképpen saját népük mészárosai lesznek… Ahogyan mi is azok vagyunk…

Ütött, mert ütnie kellett, mire Levi vicsorogva tért ki, hogy aztán a Támadó kinyújtott jobbját használja kapaszkodóul, hogy feljusson hozzá. Közvetlenül előtte jelent meg a levegőben, egymás szemébe bámultak, majd Levi teketóriázás nélkül belédöfte és megforgatta a kardját, hogy kivájja a bal szemét.

Eren üvöltött a fájdalomtól. A levegőbe ütött, Levi azonban ismét kitért. Szédületes tempóban mozgott, átvágta a lábát, majd gyorsítva végigsiklott Eren egész testén – ahol csak érte, belévágott. Mire végzett, Eren megtántorodott, teste több milliónyi pontból vérzett és füstölgött, ráadásul az egyik alkalommal, amikor Galliard a segítségére sietett, Levi helyett a vállába harapott. Nem véletlenül hívták Marcangolónak, Eren óriásának válláról messziből kirítt a kiharapott rész – az gyógyult a leglassabban.

De igazából esélye sem maradt a regenerálódásra, Galliardnak meg a támadásra. Miután a Támadó a fenekére zuttyant, Levi még mindig nem állt le: a kard kezében megpördült, ő maga pedig a levegőben fordult meg, hogy aztán szélsebesen, talán a kelleténél több üzemanyagot is használva kilőjön, Galliard mögé kerüljön, és…

Kimetszette a fiút az óriása testéből, és ugyanazzal a pengével villámgyorsan torkon döfte.

Eren Porcóval együtt sikoltott, a neve a fiú ajkára forrott.

Nem, nem, nem!

NEM!

Ez nem történhetett meg! Nem tehette! Az a rohadék nem tehette!

Nem és nem!

GALLIARD!

A sokktól nem tudott többé józanul gondolkodni. Levi mélyre nyomta a pengét Galliard torkában, teljesen átszúrta azt, a hegye kiállt a fiú nyakából hátul. Vészesen közel került a nyakszirtjéhez, de Levi szándékosan vagy véletlenül, kissé felfelé döfött, így azt nem sértette meg. Egyelőre.

A messzi távolból a Háború Pörölye egyre közelebb került hozzájuk; fején mintha egy második bőr képződött volna. Szörnyeteg volt a szörnyetegek között – ahogy Zeke is kitűnt a Bestiája szőrösségével, úgy a Pöröly is ezzel a másik rétegével. Apró foltok táncoltak körülötte – háromdimenziós felszereléssel Paradis ördögei próbáltak ellene harcolni –, ami azt jelentette, hogy Lady Tybur még velük volt. Erennek akkor sem tetszettek az aranysárga villanások. Talán Pieck változott át? Vagy Annie összekuporodott, és úgy alakult át óriássá, hogy ne emelkedjen annyira? Mi történt? Vagy valaki más? Valóban Marley vette fel a harcot úgy, hogy szemrebbenés nélkül eszüket vesztett óriásokat hozott létre?

Ágyúdörrenések hallatszottak, a körzet füstben és lángokban úszott. A nyílt utcákat vér és a detonáció által megcsonkított emberek teteme borította be; néhány áldozat még élt, még kétségbeesetten lélegzett, míg az odasuhanó ördögkatonák le nem lőtték őket hidegvérrel.

Eren eddig bírta tovább. Hiába kereste a tekintetével az öccsét, sehol sem találta, és a levegőben szárnyaló ellenség között viszont így is ismerős fejeket szúrt ki. A nevükre is emlékezett – mintha ezer meg ezer év telt volna el azóta, hogy utoljára látta volna őket: Jean, Sasha, Connie, Floch, meg persze még sokan mások. Mintha ugyanaz az álom – vagyis a korábbi valóság – valósult volna meg, amiben Paradis támadott, mégpedig akkor Eren kérésére. Akkor is mészárlásba torkollt a csata, rengeteg áldozatot szedtek.

Ugyanaz a történet, ugyanazok a hibák.

Hibák, amiket előbb vagy utóbb el fognak követni.

Eren nehezen lélegzett, fojtogatta az idegesség.

Minden megváltozott és közben mégsem változott semmi. A lelki szeme előtt megjelent Sasha alakja, amint a léghajó padlóján haldoklott, az újonc felderítő, Louise, aki mindent megtett, hogy elállítsa a vérzését… Jean, aki kis híján végzett Falcóval, Floch, aki arra ment rá, hogy még több eldiaival végezzen.

Ugyanazok a hibák.

Galliard akkor is szembenézett a halállal és most is.

Marley akkor is veszített és most is.

Sasha rászegezte a puskáját egy eldiai asszonyra, akiben jóformán alig maradt élet, mondott neki valamit – talán éppen bocsánatot kért –, majd kegyelmet adott: meghúzta a ravaszt. Eren ismerte az asszonyt.

Nem bírom! – kiáltotta. Nem bírom tovább!

Felkavarodott a gyomra a látottaktól, hasogató fájdalom nyilallt a fejébe.

Galliard.

Ne…

Kiszakította magát a saját óriásából – arcát az átváltozás mély barázdái tarkították, a sokktól elhaló hangon nyöszörgött.

– Miért… Porco… Ne…

Galliard hörgött valamit, miközben sápadt, véres ujjait a torkára fonta, ahonnét a penge állt ki. Kihúzni nem tudta, nem maradt benne annyi erő; arcára félelem és döbbenet keveréke ült ki. Erennek még a lélegzete is elállt a pániktól.

Gyűlöllek, gyűlöllek, gyűlöllek, te rohadék!

Te…!

– Csiga… vér…

Mozdulatlanná merevedett. Galliard hangja reszelős volt, hörgő, érthetetlen valami, Eren mégis minden szavát értette. Soha nem érzett még így. Soha. Ez igazi félelem volt, igazi megrendültség, ami a földhöz béklyózta, ami lehetetlenné tette, hogy józanul gondolkodjon, hogy ne vakítsa el teljesen a harag.

– Érted… – hörögte Galliard. – Érted… megéri…

Eren felüvöltött.

Te…!

Te.
Te.
Te.

Összeszorította a szemét, könnyek csípték a sarkát.

Galliard, az egyik legjobb barátja a saját vérétől fuldoklott, semmit sem tehetett érte. Semmit sem, mert a fiú élete szó szerint Levi kezében pihent. Levi rendelkezett a sorsa felől, és nem éppen úgy tűnt, hogy kegyelmet kíván neki adni.

– Ne… Kérlek, ne…

De Levi kirántotta a fiú torkából a pengét, majd ugyanazzal a mozdulattal a hasába szúrta. Még mindig kerülte a nyakszirtjét, ami arra engedett következtetni, hogy nem kívánta őt egyből megölni. Az erejére szükségük volt, tehát várt, amíg valaki… az a valaki, akit a következő Marcangolónak szántak, meg nem érkezik a csatatérre.

– Még egyszer utoljára kérdezem, Eren – szólt a fiúhoz hátrasandítva. – Hol van az unokahúgom?

Eren elvicsorodott.

– Az unokahúgod… Te rohadék…

– Az unokahúgod kellene? – csendült fel egy nagyon ismerős hang. Döngő léptek követték, a Bestia Óriás tohonya alakja lassan mozdult előre. Karját ezúttal nem lóbálta, mindkét keze telis-tele volt méretes kövekkel. A dobálózás Zeke specialitása volt a harcok során. Eren sosem örült még ennyire a bátyjának.

– Te… – Levi szeme összeszűkült. – Hát te is itt vagy.

– Hé, Levi. – Zeke hangján tisztán hallatszott, hogy mosolyog. Ledobta a köveket a lába elé, majd kettőt kiemelt közülük, azokkal akarta kezdeni a dobálózást. Eren lélegzet-visszafojtva figyelte. – Mit szólnál, ha azt mondanám, hoztam neked egy kis meglepetést? Nem is akárkit, kapaszkodj meg: az unokahúgodat.

– Hogyan?

Eren nagyot nyelt.

Mire készülsz, Zeke? Komolyan idehoztad…

Zeke megpaskolta a vállát.

– Gyerünk, kedvesem – mondta. – Mutasd meg, mire képes egy igazi Ackerman. – Azzal rásegített, hogy az addig az óriása szőrébe kapaszkodó apró kis alak előrelendüljön. A háromdimenziós felszerelés kilőtt, a lány pedig egyenesen Levira vetette magát, finom vonásait harag torzította el.

Eren szeme döbbenten kerekedett el, de nemcsak az övé, hanem Galliardé és Levié is.

A lány nem Mikasa volt.

Hanem Pieck.

Megjegyzés: Részletes magyarázat majd a 14. fejezet végén érkezik, addig is elöljáróban: egyetlen fejezetben sem esett még említés arról, hogy egy Ackerman ne lehetne óriás. Eren semmi ilyesmit nem mondott a 112. fejezetben, a 108. fejezetben pedig még azt tudjuk, hogy NEM TUDJUK, mi történik akkor, ha megkapja a szérumot. Szóval…
És ez egy kitalált történet. A képzeletnek semmi sem szab határt.

Folytatás 2 hét múlva.

Beharangozó:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése