2020. február 28., péntek

Az aletiométer – 5. és 6. felvonás [crossover, manga spoiler (!)]


V.


A hölgy, aki kalandra hívta fel

Eren mindig is ferde szemmel nézett az olyan tudósfélékre, akik a dohszagú pincéjükbe zárkózva kotyvasztottak mindenfélét, amiben az emberiség legújabb gyógyszerét látták, ám Lady Jaegert egy csapásra a szívébe zárta – és még véletlenül sem azért, mert a Mester az összeismertetést követően hozzáfűzte, hogy Lord Zeke feleségéhez van szerencséjük. Onnantól kezdve nem tudta nem bámulni pofátlanul a gyönyörű fiatalasszonyt.

A kollégiumban töltött évek unalmasak voltak; a napok egybefolytak, nyolc éven át Eren saját magával játszott, vagy amikor nem a környékbeli gyerekekkel verekedett össze, akkor Armint fárasztotta a vágyálmaival. A Mester szavaival élve „vademberként” élt, és ha Lord Zeke nem vette volna pártfogásába, bizonyosan elkallódott volna. Színt az életébe Historia betoppanása hozott, illetve nagy ritkán Lord Zeke, amikor meglátogatta, és nemcsak arról csevegtek, hogy mi mindent tanult meg azóta, hogy nem találkoztak, hanem elejtett egy-egy sejtelmes félmondatot a felfedezéseivel kapcsolatban. Olyankor Eren szeme felcsillant, és már nem lehetett terelni a témát, addig-addig faggatózott, míg Lord Zeke egy sóhaj kíséretében meg nem adta magát a kérdésáradatnak. Nem avatta be a nagy titkaiba, de mesélt a páncélos jegesmedvékről, a magasban repülő boszorkányokról, olyasfajta gyönyörűségekről, amiket Eren lángoló víznek, jeges tájaknak hívott, és amiknek mindig elfelejtette az igazi nevét, de így sokkal izgalmasabban is hangzottak. És ennek a nagyszerű tudós-kutató kalandornak volt a felesége Lady Jaeger.

Vagyis Frieda – helyesbített Eren magában azonnal. Azt kérte, hívjam Friedának.

Azt sem tudta, hogy Lord Zeke házasember. Valahogy a házasság nem illett egy kalandorhoz, így meg sem fordult a fejében, hogy megérdeklődje a férfitól, nem is lett volna illendő a Mester szerint. Ha már mindenáron feleséget kellett képzelnie, egyáltalán nem egy ilyen hölgyet álmodott volna Lord Zeke oldalára. Nem mintha problémája lett volna Friedával – éppen ellenkezőleg, tényleg egyből megkedvelte! –, ám nem tudta elképzelni ott a térdig élő hóban, amint a titokzatos Port tanulmányozza. Egy ilyen finom, előkelő hölgy nem volt Északra való. A hölgyek nem éltek át kalandokat, legalábbis a Mester szerint. A hölgyek otthon töltötték az idejüket, gyermekeket hoztak a világra, a társalgóban teáztak más gazdag asszonyokkal, esténként pedig hazavárták férjuraikat.

Kész csoda, hogy nem vagyok lány – gondolta Eren. A végén még hölgyet próbálnának faragni belőlem. Még a gondolat is elborzasztotta. Kezet csókolt Friedának, és aztán esetlenül helyet foglalt mellette a Mester jóváhagyásával. Öt perc sem telt el, minden apró titkába beavatta a fiatalasszonyt. Mesélt neki a szabályszegéseiről, a verekedéseiről, hogy az a Brice mennyire utálatos egy kölyök, de hát mit is vár az ember Yvonne néni fiától – amilyen az anyja, olyan a fia. Elmondta, miket csináltak Historiával, hogy még a kollégium földalatti részeit is alaposan körbejárták, pedig tiltott, és csak akkor kapott észbe, hogy a Mester is jelen van, mikor a férfi az egyik ilyen történetnél majdnem belefulladt a kupa borába. Akkor elszégyellte magát, és remélte, hogy sikerült kellőképpen bűnbánó arcot vágnia, hogy kiengesztelje mesterét. Nem hiányzott egy újabb büntetés.

Szerencsére Lady Frieda csupán jót nevetett ezeken a históriákon, egyáltalán nem botránkozott meg. (Nem úgy, mint előkelő hölgytársai. Azok elborzadva meresztették a szemüket, miféle barbár gyerekkel kell a Mesternek nap mint nap megbirkóznia.)

– Nem barbár ő – vette a védelmébe Frieda –, csupán kalandor, akárcsak a pártfogója.

– Amondó vagyok, nem könnyű az élete, Lady Jaeger – jegyezte Lord Nile. Felesége, Lady Marie bólogatva fejezte ki egyetértését, majd együtt érzően simította apró kezét Frieda kesztyűs jobbjára.

– Kedvesem, hogy bírod? Férjed állandóan úton van, ráadásul… – itt lehalkította a hangját, arcáról sütött a felháborodás –, megmondom őszintén, azt pletykálják, hogy olykor téged is magával visz. Azt hallottam, jártál a páncélos medvéknél is!

– A páncélos medvéknél? – döbbent le Eren. – Lord Zeke magával vitte Északra?

Frieda kuncogott.

– Ó, igen – válaszolta. – De ami ezt illeti, én nem csinálok belőle ekkora ügyet, Marie drágám. Szívesen utazom. Az ember nem ülhet tétlenül mindig a négy fal között! Néha ki kell mozdulnia, különben mit sem fog tudni a világról, amiben él. – És ekkor belefogott egy hosszú monológba, amiben a világ szépségeiről beszélt, meg arról, hogy tényleg mi mindent nem tudnak a világról azok, akik egész életüket otthon, a falak között töltik. Eren mindvégig bőszen bólogatott, és dühösen fintorgott, mikor látta Lady Marie és Lord Nile arcára fagyott, udvariasnak szánt mosolyát. Meghökkenni mindketten meghökkentek, ám cseppet sem fogta el őket a vad szenvedély Friedát hallgatva. Bezzeg Erent!

A fiú vére a monológ végére vadul buzgott; egész testében érezte az izgalmat. Remegett, lábával türelmetlenül dobolt az asztal alatt. A Mester persze kiszúrta, a fejét ingatva intette nyugalomra. Ezzel aligha sikerült megfékeznie, de annyit elért, hogy Eren így még erősebben koncentrált, hogy ne okozzon galibát.

Frieda ezek után felé fordult; ajkán ragyogó mosoly tűnt fel.

– Nagyon sokat hallottam rólad, Eren – mondta neki kedvesen. – A férjem nem véletlen döntött melletted, mikor fiatalembert keresett, hogy pártfogásába vegyen. Mesélt neked a kutatásairól, jól sejtem?

– Hébe-hóba említett ezt-azt – felelte Eren az igazsághoz híven. – Szeret titokzatoskodni. Az életem – vallotta be a hölgynek – telis-tele van titkokkal. – És rögvest elmesélte a származásának sejtelmes körülményeit. – Valószínűnek tartom – tette hozzá –, hogy valamiféle előkelő család sarja vagyok, lehet, éppolyan fattyú, mint a barátom, Historia, és így akarnak félretenni az útból.

– Előkelő – horkant a Mester. – Eren, ne beszélj sületlenségeket, és ne gyárts mindenféle eszement teóriát, mert nem véletlenül hallgattam el előled, hogy ki is vagy valójában. Még gyerek vagy, nem értheted. Ha nagyobb leszel, meg fogom mutatni a levelet, amit melletted találtam. Amíg nem állsz rá készen… addig jobb, ha magamnál tartom.

Eren a szemét forgatta.

– Már oda sem figyelek rá – súgta Friedának. – Folyton ezzel jön. Szerintem beletaláltam az egyik teóriámmal, azért ennyire ingerült, ha meghallja, miket fecsegek. De Lord Zeke ismerte az apámat, ennyit elmondott. Azt mondta, olyan vagyok, mint az apám.

– Hm, ezt mondta volna? – lepődött meg Frieda. – Én inkább édesanyádat látom benned.

– Édesanyámat? – Eren ajka elnyílt. Lord Zeke soha, egyetlen szóval sem említette az anyját! Ha nagy ritkán szóba is hozta valamelyik szülőjét, az mindig az apja volt. – Ismerte az anyukámat? – dőlt előre mohón. Abban a pillanatban valami apró darabokra tört. Shadis mester kiejtette a kezéből a csészéjét. A féltve őrzött ezüstkészlet egyik gyönyörű darabja semmisült meg egyetlen rossz mozdulatnak köszönhetően.

– Lady Jaeger, ha megkérhetném… – Csak ennyit motyogott, azt is furcsán zaklatottan. A torkát köszörülte, de nem tudott elég szigorú lenni.

Frieda megértően bólintott.

– Ha majd elmegyünk innen – mondta Erennek –, akkor ígérem, mesélek neked egy kicsit édesanyádról. Természetesen – pillantott a Mesterre –, az ön kérését is tiszteletben fogom tartani. De ha egy-két dolgot megtud, például azt, hogy mennyire hasonlít az anyukájára, nem hiszem, hogy olyan nagyot ártunk vele.

– Az emlékek – dünnyögte erre Shadis. – Az emlékek a legfájdalmasabbak, Lady Jaeger.

– Elmegyünk innen? – Eren fennakadt ezen a megjegyzésen. – Úgy érti, maga meg én?

– Úgy, bizony – mosolygott Frieda. – Ezért is jöttem ide. Érted jöttem, Eren.

– Lord Zeke küldött? – kerekedett el a szeme. – Hogy Északra vigyen?

– Északra viszlek. – Frieda megpaskolta a kezét. – De saját akaratomból. Lord Zeke nem tud róla. Akadnak híresztelések a férjemmel kapcsolatban, és ez alkalommal nem tartottam vele az útjára… Mondjuk úgy, aggódom érte, és szeretnék utánamenni, hogy meggyőződjek a biztonsága felől.

Eren tekintete a Mesterre siklott.

A por – gondolta. A Mester mérget kevert a borába! Meg akarta ölni!

– Miféle híresztelések? – Száraz volt a torka, a nyelve lassan forgott a szájában. Hidegzuhanyként érte a felismerés, hogy Lord Zeke élete, bárhol is legyen éppenséggel, veszélyben forgott. És a veszélynek köze van a Mesterhez, nézett a fészkelődő férfira. – Úgy érti, történt valami Lord Zeke-kel?

– Reméljük, semmi komoly – felelte Frieda.

– Szüksége van a segítségemre?

– Már miért lenne szüksége Lord Zeke-nek egy hozzád hasonló kölyökre? – szólt közbe a Mester, majd Friedához fordult. – Lady Jaeger, ami a gyereket illeti…

Elviszem. – Frieda hangja határozottan csengett, kemény él hallatszott ki belőle, ellentmondást nem tűrő. – Köszönjük, hogy gondját viselte, de Eren nem élhet tovább ilyen körülmények között. Szép és dicséretre méltó, amit eddig tettek érte. Tanítgatták erre-arra, a világ azonban nem áll meg a kollégiumnál, sőt… a falakon túl, ott kezdődik csak igazán. Erennek meg kell ismerni a valóságot, tanulnia kell jobb iskolákban… Hamarosan felnő. Nem maradhat ezen a helyen, ha lenni akar valaki.

– Természetesen nem vonom kétségbe, hogy a kölyöknek jobb helye lenne…

– Akkor ne fussunk tovább a felesleges köröket. – Frieda felállt, a kezét nyújtotta Eren felé. – Azért jöttem, hogy magamhoz vegyelek tanoncomnak. A legjobb iskolákba foglak járatni, és megismertetem veled a világot.

– A falakon túli világot? – suttogta Eren áhítatosan; hirtelen nem is tudta, mit mondjon. Mellette Armin furcsán nyugtalannak látszott, mintha tükrözte volna a Mester hangulatát. Frieda Jaeger kékes szeme mintha lilán örvénylett volna, a mennyezetről lelógó kristálycsillár fénye különös játékot űzött vele.

– Igen. Lenne kedved velem tartani egy kalandra?

– És többé… nem jönni ide vissza?

– Együtt járnánk a világot – bólintott Frieda. – Velünk laknál, velem meg a férjemmel. Északra mennénk, jegesmedvéket látnák, boszorkányokat figyelnék… Olyan dolgokat tanulmányoznánk, amikről még mit sem tudsz, de amiket ha megtudsz, és megértesz, te magad is csinálni akarod majd. Izgalmasan hangzik, ugye?

– Igen!

– Akkor? Mi a válaszod?

Lila volt a szeme, örvénylő és vonzó. Másban félelmet keltő, Erenben azonban csak még inkább felkorbácsolódott a szenvedély. A vágy, hogy szabaduljon, a vágy, hogy megismerje a világot, elszakadjon a kollégium börtönétől.

– Hogy mi a válaszom? – kiáltotta. – IGEN! Ezredszer is IGEN! – mire Frieda lusta, elégedett mosolyra húzta az ajkát. Vörös volt, akár a mérgezett bor, amit Lord Zeke-nek kínáltak. Vörös, mint a frissen kiontott, ártatlan gyermekek vére.

Armin hátán felborzolódott a szőre.

VI.


Fogadalom a kikötőben

Historia nem búcsúzott el tőle. Ami a kollégium mesterét illette, ő nehéz szívvel engedte őket útjára. Eren nem értette az okát, mert az élete merőben megváltozott Lady Jaeger oltalma alatt. Mindig is arra vágytak Arminnal, hogy láthassák az óceánt, és ez a vágyuk teljesült, mikor Frieda bejelentette, hogy hajón kelnek majd útra. A kikötőben sós, tengeri levegő és a piacról odáig áradó halszag terjengett. Míg Armin egy kicsit húzta az orrát, addig Eren egyenesen imádta. Armin mindenen húzta az orrát, amióta Frieda a sarkára állt a Mesterrel szemben. Mikor Eren rákérdezett, hogy miért, a kicsi nyuszt inkább csak összegömbölyödött az ölében, és eljátszotta, hogy elálmosodik; nem árulta el, pontosan mi is okozta a nyugtalanságát.

– Legyünk óvatosak – súgta oda neki, mikor a felszállásra vártak. – Ez a nő nem tetszik nekem.

– Neked sok mindenki nem tetszik, és nagyon sok mindenki tetszik, aki nekem nem. – Eren igyekezett diplomatikusan válaszolni, de még így is látta a daimónján, hogy nem adott kielégítő választ. – Ne csináld már, Armin! – cirógatta meg a kisállatot. – Hát nem látod, miféle kalandokat köszönhetünk majd Lady Jaegernek? Ahelyett, hogy morogsz, igazán hálás lehetnél, amiért ennyire nagylelkű!

– De, látom – forgatta a szemét Armin. – Én mindent látok, csak te vagy az, aki nem látja a nyilvánvalót… – motyogta, és ismételten mély hallgatásba burkolózott. Eren nagyot sóhajtott, majd megrázta a fejét. A távolból hirtelen kiabálás hallatszott, a fülsüketítően éles hangban Eren azonnal felismerte Brice anyját, Yvonne nénit.

– Na, már megint mi a baja annak a némbernek? – tűnődött el. Egy egyenruhás rendőrt rángatott éppen, úgy nézett ki, mint egy felbőszült anyatigris. Háttal állt Erennek, de a fiú úgy képzelte, még a nyála is fröcsögött a szájából.

– Há’ te nem tudod? – szólalt meg mellette egy lány erős akcentussal, aki az apjával várta, hogy felengedjék őket a hajóra. Egykorúak lehettek, unalmában éppen burgonyával tömte magát. – Azt mondják, elvittek néhány kölköt a körzetből. Tudod, a Titánok. Elvitték őket megnyúzni, hogy felfalhassák. Annak az asszonynak is a kölkét.

– Te gyiptus vagy? – ráncolta a homlokát Eren.

– Aha. Te meg úrfi.

– Nem vagyok úrfi! – förmedt rá azonnal.

– Nekem mindegy. – A lány nagyot harapott a burgonyából. – Nem az én dolgom.

– Kiket vittek el?

– Gyiptus kölköket például. Árvákat, szolgákat. Még a kollégiumból is!

– A kollégiumból? – Eren elsápadt. – Hogy érted, hogy… A kollégiumból nem vihettek! Onnan jöttem! A kollégiumban nincsenek gyerekek! – A hangja egyre élesebben csengett, elfogta a félelem. – A kollégiumban… – remegett meg. – A kollégiumban csak mi voltunk. Historia meg én. És engem… nem vittek el a Titánok.

– Hát akkor biztos azt a másikat vitték el.

Eren szíve kihagyott egy dobbanást.

Nem! Az lehetetlen!

Armin felemelte a fejét, szeméből sütött a szomorúság.

– Látod, Eren? – pillantott rá bánatosan. – Ezért mondtam, hogy legyél óvatos…

– Kit érdekel, mit miért mondtál! – dörrent rá Eren. – Historia! A Titánok… Istenem, a Titánok elvitték Historiát?! Tényleg elvitték?! Mikor történt ez?! Én miért nem tudok róla?!

Hát ezért! – gondolta zaklatottan. Ezért nem jött el búcsúzni! Nem azért, mert megsértődött, amiért egyedül hagyom… Azért nem jött, mert a Titánok… Istenem, miért nem jöttem rá? A Titánok… A harangok! De miért nem mondták? Senki sem mondta! Senkit sem érdekel… Mert Historia… csak egy szolga…

– Nincs mit tenni. – A burgonyás lány tovább folytatta a rágcsálást. – Akit egyszer elvisznek, az sosem kerül elő. Nincs is, aki keresse őket. Nem foglalkoznak velük. Csak olyan gyerekeket visznek el, akik senkinek sem fognak hiányozni, ha eltűnnek.

De ez nem is igaz! Nekem hiányozni fog!

Eren a lány mosolyára gondolt, a véres szájára, miután Ms. Lenz a földre lökte. Arra, hogy mennyire szorgosan dolgozott, meg arra, hogy mennyire vágyott rá, hogy barátai legyenek. A hálára a szemében, amikor Eren először nevezte a barátjának.

A Titánok tévedtek, amikor azt hitték, nincs senki, aki ezeket a gyerekeket keresse.

Lady Jaeger bejárja a világot – sandított a hölgy irányába. Lord Zeke folyton kalandozik. Ha mellettük maradok, kitárul elém a világ… és megismerem a valóságot, ahogyan Lady Jaeger is fogalmazott. Ha pedig így lesz…

Ha így lesz, akkor Historiát is meg fogja találni.

– Tudom, hogy haragszol rám – vette a karjába Armint –, de óvatosság ide vagy oda, egyvalamiből nem engedek.

Armin kíváncsian pillantott fel rá. Nem kérdezett, de legalább figyelt.

Eren elmosolyodott, a szemében harcias tűz izzott.

– Vissza fogom hozni – fogadkozott. – Meg fogom ölni őket. A Titánokat. – Ökölbe szorította a kezét, Lady Jaeger megindult feléjük.

A hölgy tekintete mintha megint lilában játszott volna, és ezt már nem lehetett a fényekre fogni. Daimónja, az erdei macska, akit Karlként mutatott be Erennek és Arminnak, büszkén lépdelt mellette; az ő tekintete is ugyanazt tükrözte. Armin nem is bírta sokáig állni.

Eren érezte a kicsi nyuszt remegését. Érezte, de nem értette. Mit láthatott Armin? Mitől ijedt meg ennyire? Mi az a nyilvánvaló, amit Armin észrevett, de ő még nem?

Ezekre még nem tudta a választ. Csak egy valamit tudott, abban azonban száz százalékban biztos volt.

Egyetlen egyet sem hagyok belőlük életben.


Megjegyzés: Érkeznek majd egy-két felvonás múlva a gyiptusok. :D

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése