2018. július 24., kedd

Bertolt x Eren – „Sajnálom…” (egyperces) [manga spoiler 90+]


Megjegyzés: Öhm… nemrég találtam, és rájöttem, hogy még nem töltöttem fel. Nem tudom az okát, miért írtam… Szeretem a ritka (és lehetetlen) párosokat, és remélem, hogy másokat is megfertőzök velük? :D
Ne kövezzetek meg. :D

Bertolt/Eren

„Sajnálom…”

Bertolt számtalanszor újraálmodja azt a napot, amikor visszahódították a Mária falat a bitorló falakon belüliektől. Büszkeséget kellene éreznie, diadalmámort – a hosszú, fáradságos munka, megannyi élet, amit feláldoztak a siker érdekében, meghozták végre az eredményét. A szerettei, akiket hátrahagyott, biztosan ünnepelték a győzelmüket: a tizenkét éves gyermek a kolosszális méretű óriás testébe zárva a pusztulás rettenthetetlen isteneként csapott le Shiganshina körzetében élőkre, és elég volt egyetlen, szinte lusta mozdulat, s valamennyi szigeti démon sorsa megpecsételődött.
A fal túlsó oldalán a végtelenségbe nyúló óceán pihen, és az óceán túloldalán, Bertolt szülőföldje ujjongott, büszkélkedett és ünnepelt. Ők így élték meg azt a napot, amikor hadüzenetet nyilvánítottak Paradis lakói ellen. Ezek ők, Bertolt azonban még most, évek távlatából sem tud így gondolni arra a napra. Ha a gigantikus, vérszomjas óriások, akikről tudod jól, hogy egykor emberek voltak – talán éppen a családod ismerősei, akiket megbüntettek árulás vádjával –, a szemed láttára falnak fel olyanokat, akik semmit sem követtek el ellened, csupán nem tudták lemosni magukról felmenőik bűneit, nem tudsz örömöt lelni a tettedben. Bertoltnak sem sikerül, hiába keresi kétségbeesetten a boldogság szikráját. Ha lehunyja a szemét, ismét átéli azokat a szörnyűségeket. A fülében visszhangoznak a kétségbeesett sikolyok – halálsikolyok! –, az emberek egymást taposva próbáltak menekülni, de a tucatjával benyomuló óriások elsöpörték az ottani emberiséget, Ymir népének gyáván megfutamodott tagjait.
Sajnálom.
A bűntudat a torkát kaparja, fojtogató gombócként nehezedik rá. Gyakran riad fel az éjszaka közepén a saját verejtékében úszva és még gyakrabban ébresztik fel lehetetlen pozíciókból, amikor ahhoz a szegény férfihoz hasonlóan ő is felakasztja magát. A falakon belül élők egytől egyig ostobák, sejtelmük sincs, mit jelent, ha valaki így alszik. Hogy mennyire kívánja azt ő is, hogy bárcsak egy lenne azok közül, akiket kínok között elvesztettek. Még Armin sem sejti, pedig ő okos fiú. Egyedül Reiner tudja, mert ő azóta sem hagyta el az oldalát, hogy Bertolt a kezét nyújtva felsegítette a földről. Egykor ő adott támasztékot Reinernak, most Reiner adja neki. Bertoltban túlcsordul a hála; a bűntudathoz könnyek is társulnak, a testét megfeszítve nyitja tágra a szemét, nehogy véletlenül kipislogja őket.
Sajnálom.
A szigeti démonok – a száznegyedik egység – változatos, sokszínű csapatot alkotnak. Mártírok, éhenkórászok, ostobák, védelmező szörnyetegek hatalmas névvel, tudálékos senkik, annyira választékos csapat. És köztük van az a fiú, akinek Bertolt alig tudja állni a tekintetét. Nem annak a különös színe, a zöld és a kék legmeglepőbb elegye az, ami zavarja, hanem a bűn, amit elkövetett a fiú ellen.
A fiút Erennek hívják, és Bertolt tótágast álló gyomorral, leizzadva hallgatja végig a történetét. Shiganshinából érkezett, tehát mindent látott. Látta Bertoltot is, sőt, legalábbis állítása szerint belenézett a szemébe. Bertolt persze nem emlékszik, hogy ilyesmi történt volna – hogyan is emlékezhetne?, próbált nem törődni a hangyának tűnő, kővé dermedt emberekkel –, mégis ösztönösen hisz neki. De mivel nem emlékszik, a bűntudat még jobban gyötri. Egyszerűen sosem lesz vége.
Eren részletesen beszámol róla, mit élt át aznap. Amikor nem tódul köréjük boldog-boldogtalan, elcsukló hangon, remegve azt elmeséli, hogyan falta fel az anyját az egyik óriás. Az arca rémisztő mosolyba torzult, miközben a magasba emelte kapálózó áldozatát. Eren azt is kifejti, hogy nem tudta kihúzni a törmelékek alól. Nem is tudtak volna elfutni, mert a törmelékek összezúzták az anyja lábát.
– De a lába mégis mozgott – suttogja, s Bertolt torka elszorul, ahogy megértette: Eren anyja nem engedhette, hogy több időt vesztegeljenek a mentésére, inkább hazudott az állapotáról. Eren így sem akarta otthagyni. Ha nem lett volna az a férfi – Hannes, nevezi meg Eren – a Helyőrségből, ő is odaveszett volna Shiganshinában. – Gigantikus szörnyetegek hatalmas erővel – magyarázza Eren, és ahogy ökölbe szorítja apró kezét, a harag fellobban abban a különleges szempárban, amiben Bertolt annyira szeret gyönyörködni. Bertolt persze szótlanul hallgatja. Mit is mondhatna? A végén mindent kitálal. A végén… a bocsánatkéréséért fog könyörögni, és Erenrájön, milyen ember is ő valójában. Ezt akarta a legkevésbé.
Eren megnehezíti a dolgát, nem úgy viselkedik, mint a többi szigeti démon. Bertolt látja, észleli és tudja, hogy Eren más, mint a többiek – különlegesebb. Nem az teszi különlegessé, hogy valahogyan megszerezte az óriáserőt, a különlegesség benne lakozik, amióta megszületett. Amióta az eszét tudja, a szabadság után vágyakozik. A szabadságért bármire hajlandó, és ez a gondolat egy pillanatra megijeszti Bertoltot.
– Eren… A falak védelmet nyújtanak a kinti világ elől. – Bertolt keservesen próbálkozik, hogy lebeszélje arról az őrültségről, amiről Eren szerint az édesanyjának nem sikerült. – Lehet, hogy odakint mégsem az vár, amit te szeretnél. A lángoló víz, a jeges tájak… – Élénken élnek az emlékezetében Eren szavai. Az álmodozó, ártatlan és tudatlan fiú… Ha így folytatja, megismeri a legszörnyűbb titkot. – Lehet, hogy mindez csupán álom marad. Odakint… sejtelmed sincs, mi várhat rád. A kinti világ…
– Bármilyen is, látni akarom – feleli a fiú eltökélten. – Szabadnak születtem, Bertolt.
Bertolt visszavonulót fúj. Egyszerre szánja és irigyli a tudatlanságért.
Sajnálom, gondolja a szemét összeszorítva.
Eren megnehezíti a dolgát.
Bertolt nem akar kötődni, mégis valahogy megtörténik. Démonok veszik körül, akik a barátaivá válnak. A harcos Bertolt mellett megszületik egy másik is, a katonáé, aki boldog és elszánt a bajtársai körében. Aki lassan meri csupán megnyitni a szívét bárkinek is, és aki, amikor megteszi, nem tud többé megálljt parancsolni magának.
Eren lopva őt figyeli és Bertolt hasonlóan cselekednek. Egymás szemébe néznek úgy, mint azon a napon, és senki sem veszi észre ezt a lopott, tiltott pillantást, kivéve Annie-t. Annie… A lány, akit Bertolt szeret. Vagy szeretett. Annie, akit továbbra is bámul, mert aggódik érte, félti őt, miközben olyan érzések kavarognak benne, amiket nem ért. Mi ez az egész? Miért zavarja ennyire, hogy nem tesz semmit?
Eren álmai viharosak, éjjelente ugyanúgy felriad, mint Bertolt. Mohón, szúró bordával nyeldekeli a levegőt, a szíve mintha ki akarna ugrani a mellkasából. Bertolt mozdulatlanul fekszik, nem tudja, mit csináljon. Vigasztalja meg? Mondja el, hogy ugyanabban a cipőben járnak? Hogy őt is kínozzák a Shiganshinában történtek?
Végül megmoccan.
Nem tudja, mi vezérli, nem a harcos-énje, ez biztos, mert az nem lehet ennyire ostoba: a karjába zárja Erent, s így már egymás szívdobogását hallgatják, meg az eső halk kopogását. Valamikor az éjszaka közepén zendített rá, Eren talán ezért is aludt nyugtalanabbul, mint máskor. Bertolt rengeteg megfigyelést tett. Ismeri Erent, jobban, mint saját magát. És ez rossz. Ezt is tudja. Nagyon rossz.
Bertolt el akarja neki mondani, mennyire sajnálja. El akarja, mégsem teszi. Reméli inkább, hogy sosem (hogy minél később, mert előbb vagy utóbb minden titokról lehull a lepel) jön el az a pillanat, amikor az Eren szemében megbúvó rejtett és tiltott érzést felváltja az árulás és a harag kombinációja. A hitetlenségé.
Sajnálom.
Eren is sajnálja.
Amikor megtörténik, Eren nem akar hinni a szemének.
Bertolt a vérző torkára fonja az ujjait, miközben hörög a fájdalomtól, Eren arcát pedig aranysárga fénybe vonja az átváltozás robbanó ereje. A Kolosszális Óriás a magasba emelkedik, kinyújtja hosszú karját, hogy megragadja az egyiket, akiért jöttek, és megnyugszik, mikor fél szemét Erenen tartva azt látja, hogy a Páncélos Óriás a markába zárja.
Sajnálom, gondolja, és Eren is sajnálja.
Bármi is volt, bármit is éreztek, vége lett.
Örökre. 
Készült: 2018. 03. 01. – 03. 18.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése