2018. szeptember 15., szombat

Kenny x Uri – Barátok [novella; soulmate AU; manga spoiler (69!)]


Barátok

Soulmate AU, canon era
Párosítás: Kenny/Uri
Korhatár: +18
Figyelmeztetés: erotikus tartalom, sokkolódott Rod Reiss (!)
Tartalom: Kenny és Uri zárt ajtók mögött, néhány hónappal az előző szösszenet (Megválaszolatlan kérdések) után játszódik. Uri még mindig nem tud róla, hogy lélektársak, és nem is ebben a szöszben fogja megtudni. (Ha egyáltalán megtudja valaha.)
Megjegyzés: Manga spoilert tartalmaz a 69. fejezetre nézve!
Ha Rod látna minket, szörnyet halna – futott át a gondolat Kenny elméjén, miközben az aranyló tincsek után kapott. Egy kis szívásnyom láttán is akkora felfordulást keltett a Reiss rezidencián, hogy a két kisgyerek, Frieda és Urklyn a végén elpityeredtek, mit csinált volna most, amikor a drágalátos öccse, Uri szó szerint Kenny lába előtt hevert? Duzzadtra csókolt ajkát a férfi farka köré fonva, annyira szégyentelenül nyögött, hogy Kenny komolyan tartott tőle, hogy idő előtt el fog sülni.

A szőke fürtökbe markolt, öntudatlan mozgatta Uri fejét, egyre vadabb tempóra ösztökélve, pedig az elején megígértette saját magával, hogy finomkodni fog. Urinak sosem lett volna szabad ennyire megalázni magát. Sosem lett volna szabad önként felajánlani valamit, ami ennyire szégyentelen volt, és sosem lett volna szabad úgy élveznie, mint Rod cselédnek titulált ringyója. De Uri megtette, meg akarta tenni, hiába ellenezte Kenny hevesen, az első pillanattól kezdve, hogy térdre vetette magát a szőnyegen, alaposan próbára tette Kenny legendás önuralmát.

Véletlenül sem szopott úgy, mintha erre született volna. Tapasztalatlanul simogatta az ajkával meg a nyelvével Kenny hosszát, és a szemét csípték a könnyek, a torkából meg fulladozó hang tört utat, mikor Kenny óvatlanul túlságosan is befurakodott a szájába. De még így, még ezekkel az apró hibákkal is annyira jó volt az egész, hogy Kenny csípője hevesen megrángott. Nem sokon múlt, hogy nem élvezett el azonnal egy mélyebb döfést követően.

Uri… – suttogta a fiú (a férfi, mert megint látványosan öregedett) nevét. – Elég lesz. – Urinak nem jutott el a tudatáig, vagy csak ismét megmakacsolta magát, s nem akart engedelmeskedni. Kenny volt az egyetlen, akit nem irányíthatott, így örökké a dominanciáért vívták a csatáikat. Uri szeretett makacs lenni, és Kenny titokban szerette a makacsságát.

A fiú kívánatos szájába lökte a farkát, újra meg újra, míg egyik kezével Uri szőke haját markolta, a másikkal pedig a karosszékbe kapaszkodott. Reszketett a teste a vágytól, a remegések ívbe feszítették a gerincét, hátra vetett fejjel, hangosan zihált fel, mikor megérezte az orgazmusát. Uri nevét zihálta, Uri nevét kiabálta és kiabálta, nyöszörögte, nyögdécselt, sóhajtott, mindent csinált, amit nem lett volna szabad megtennie a falak igaz királyával, és Uri hümmögött, mohón nyelt, s összeszorította a szemét, és köhögött egy picit, az arca fintorba torzult Kenny spermájának ízétől a nyelvén.

Ha Rod látná – gondolta Kenny –, szörnyet halna.

Rod jó sokszor halt volna már szörnyet azalatt a néhány hónap alatt, amióta együtt voltak. Az ártatlan, erejének teljében levő Uri órákon át feküdt alatta meztelenül és felizgultan, vágytól rángó testtel, teljesen kiszolgáltatottan. Kenny bármit megtehetett vele, és mindent meg is tett. Vad, egymás húsába maró csókokat adott, a fogával a bőrét karcolta, nyomokat hagyott Uri egész testén… Kezébe vette a farkát, amikor az már gyöngyözött az izgatottságtól, végigsimított a remegő bejáratán… Kielégítette őt a kezével, a szájával a szőnyegen, Uri szentséges dolgozóasztalán, mindenhol, ahol csak érte.

Ha Rod látna…

Elvigyorodva húzta föl a fiút, hogy alaposan szájon csókolja.

A világon majdnem mindenki rendelkezett valakivel, akit neki szántak, azaz egy „lélektárssal”. Ez a fogalom valami olyasmit takart, amit Kenny sosem akart, ám most mindennél jobban vágyott.

A lélektársak képesek voltak a bőrökön kommunikálni egymással, szavakat, mondatokat írni, bármiféle üzenetet hagyni, és a fekete betűk olyankor fehéren izzottak fel, majd eltűntek, hogy megjelennek a kötelék másik tagjának az alkarján. Valahogy így működött. Amennyiben nem érkezett válasz, joggal lehetett feltételezni, hogy az illető nem rendelkezett lélektárssal. A lélektársak ugyanis ösztönből válaszoltak az üzenetekre. A köztudatban nem ékelődött be olyan gondolat, hogy valaki szánt szándékkal ne reagáljon a lélektársa írására. Nem ékelődött be, ez azonban nem jelentette azt, hogy nem is fordult elő.

Kenny világéletében kapta az üzeneteket a lélektársától, az elején mindig ugyanarról szóltak, az óvatos, kíváncsi, reménykedő puhatolózásról – „Helló, ott vagy?” –, majd hosszú évek hiábavaló várakozását követően megváltoztak, mindenről szóltak. Kennynek sikerült abban a hiszemben hagynia a társát, hogy nincs lélektársa, de nem tudta visszatartani, hogy ne reménykedjen feleslegesen. Az üzenetekből áradt a csendes szomorúság, a beletörődés, és már majdnem bűntudatot ébresztettek Kennyben. A saját köteléke jóformán alig érdekelte, másé viszont annál is jobban. A falak igaz uralkodójának, Uri Reissnek a lélektársi köteléke mindenkinél jobban.

Uri Reissnek vagy nem volt lélektársa, vagy a lélektársa magasról szart rá. Kenny látta, ahogy kétségbeesetten véste a szavakat a bőrébe, a várakozás izgalmát, a fájdalmat, mikor semmit sem kapott viszonzásul, és ahogy Kenny egyre inkább az élete részévé vált, úgy kezdett ő is kevésbé kétségbeesett lenni.

Azon a napon, amikor Kenny először vesztette el az önuralmát Uri társaságában, először úgy, hogy tényleg nem gondolta végig, mit cselekedik, nem csupán a fiú tudtára adta, hogy mennyire felizgult tőle, hanem miután Uri azért sírt hangtalanul, mert nem lehettek egymás lélektársai, sok mindent megtudott a „barátságukról”.

Pennát ragadott, hogy Uri alkarjára firkáljon, hogy beolvasson a lélektársnak, ha esetleg mégis létezne, csak hozzá hasonlóan titkolná a kilétét, és amikor a cifra szavak eltűntek Uri karjáról, hogy aztán az övén jelenjenek meg…

Kenny sokkot kapott.

Uri alkarjára csókolt, a makulátlan bőrére ott, ahol sosem jelentek meg szavak viszonzásul, szeretetteljesen simogatta a szájával, gyengéden és egy kicsit még mindig hitetlenül – mert Uri, ez a gyönyörű, elsorvadó szörnyeteg volt a lélektársa, pont az övé, nem másé –, és Uri semmit sem értett belőle.

Hogyan is érthette volna? Kenny sosem mondta ki hangosan, hogy egymásé. Urinak ígérte a szívét némán, az idők végezetéig, Uri pedig öntudatlanul is őneki.

Kenny nem tartotta fontosnak, hogy elárulja neki, ő az az idióta, aki annyi fájdalmat okozott. Azt az egy alkalmat leszámítva, mikor Uri óriásának markában vergődött, most érzett először félelmet. Nem tudta, milyen reakciót kapna válaszul, ha bevallaná, hogy az összes nyomorúságos, magányos percéről ő tehetett. Nem vallotta be, de nem is válaszolt egy üzenetre sem. Nem is kellett.

Uri nem írt többet. Azóta nem írt, hogy megismerte őt.

Viszonozta a csókjait, a nyaka köré kulcsolta vékony karját, a vállgödrébe dörgölte az arcát. Kenny ölelte, csókolta a kezét, a száját, a bőrét mindenütt, és aztán megfordította magukat, hogy ő préselje bele a karosszékbe a nála jóval alacsonyabb, törékenyebb uralkodót. Uri combja remegett, ahogy széttárta a lábát, arca kipirosodott, szaporán lélegzett.

Ha Rod látna…

És Rod abban a pillanatban ököllel vágott nagyot az ajtóra. Uri összerezzent, Kenny elfintorodott.

– Erre mondják, hogy vigyázz, mit kívánsz – húzta el a száját. – A testvéred remekül időzít.

– R-Rod! – Uri halálra váltan sandított az ajtó felé. A hangja alig volt több puszta suttogásnál, a néma csendben az ajtó túloldalán szobrozó, a zajok alapján igencsak zaklatott Rod Reiss semmit sem hallott belőle.

– URI! – bömbölte. – URI, ODABENT VAGY?

– Tagadd le – súgta Kenny. – Vagy kinyitom azt az ajtót, és én magam fogadom. Csak abban nem lesz köszönet. – Uri bőrébe mormogott, a remegő combok közé férkőzve végighúzta a nyelvét a farkán. Uri felnyöszörgött, és még kétségbeesettebben pillantott a szobája bejárata felé. A pokolba kívánta Rodot, ez tisztán olvasható volt az arcáról.

– URI!

Rod nem értett a nemből. A kiabálás végül zokogásba fulladt.

Kenny felrántotta a szemöldökét, majd még jobban elhelyezkedett Uri combjai között. Erős volt az érintése, az ujjai nyomott hagytak Uri tökéletes, makulátlan bőrén, majd odébb csusszantak, a két ujj a heréket masszírozta körültekintő óvatossággal, miközben a szájával sem hagyta abba az addigi ténykedését. Uri lángba borult arccal, az önuralma utolsó, megkínzott darabkájával küzdött, hogy ne nyüszítsen fel Rod füle hallatára.

– F-f… – „Fejezd be?” Kenny sötéten vigyorgott. Uri nem parancsolhatott neki, pláne nem úgy, hogy ennyire magán kívül volt a gyönyörtől.

Rod zokogott, valamit Almáról magyarázott, a szerelmükről, meg arról, hogy a rusnya felesége újabb gyermeket akart, és bele kell egyezzen, mert míg Uri büszkén viseli a sorsát, úgy neki is azt kell tennie. Uriból a világmindenség uralkodója, maga az Isten vált, addig belőle az, aki továbbviszi a dicső Reiss család vérvonalát, a királyi vért.

Mintha nem élvezné a feladatát – gondolta Kenny, majd elhúzódott. Uri, a naiv Uri megkönnyebbülten, levegő után kapkodva hunyta le a szemét és kapaszkodott meg a karosszékben. Semmi sem hallatszott, csak Rod nyivákoló hangja, Kenny ügyelt rá, hogy hangtalanul mozogjon. Mikor visszaért, Uri csak lopva a szempillái alól sandított föl rá.

– Úgy szeretem azt a nőt… – zokogta Rod. – Úgy szeretem… a lélektársamat

Rod feleségül vette azt a rusnya asszonyt, mert azt hitte, sosem fogja megtalálni a lélektársát. Amikor az a cseléd, Alma munkára jelentkezett, nagyot koppanhatott az álla.

Kenny majdnem megsajnálta. De csak majdnem.

Letérdelt, egyik kezével Uri combjára markolt, a másikkal a fiú lába közé férkőzött.

Uri felnyögött, és elkerekedett a szeme.

– Mit művelsz? – suttogta, de addigra Kenny már óvatosan a testébe csúsztatta az egyik bő olajos ujját. Ezt ezelőtt még sosem csinálták. Uri furcsa, hangos hangot produkált, amit már-már felhördülésnek lehetett volna nevezni, ha nem hangzott volna túlságosan is élesen, meglepetten, inkább nyögésféleségnek, és az arca pici fintorba gyűrődött, ahogy megmozdult ültében.

– Ne törődj Roddal – dorombolta Kenny. – Velem törődj.

Ujjával lassan puhatolózott Uri testében, azzal a kezével pedig, amelyikkel a combjánál fogva leszorította őt, visszatért, hogy a heréket cirógassa; közben mindvégig a fiú arcát figyelte, az összes kicsi, alig észrevehető rezdülését, figyelte és tanulmányozta, olvasott belőlük, akár egy nyitott könyvből.

Rod elment, a léptei visszhangot vertek. Rájöhetett, mi zajlik a zárt ajtók mögött, mert csendben, valószínűleg magában fortyogva kullogott el, hogy Almánál keressen vigaszt, ha már az öccse nem fogadta tárt karokkal. Sem Uri, sem Kenny nem bánta a visszavonulót.

Urinak felerősödött a hangja. Reszketett a teste, a combja; tágra nyílt szemmel bámulta a lába között ténykedő férfit. Az ajka meglepett „Ó”-t formázott, a légzése felgyorsult. Kenny szinte a bőrén érezte a szívének lüktetését.

– Még egy – mormogott, és Uri nyöszörgött.

– Kenny…

Kenny a térdére csókolt, csókokkal hintette be a combjának belső részét. Két ujját lassan, óvatosan mozgatta, bizonytalanul, mégis valamiféle határozottsággal. Uri remegett, az arca a kín és a gyönyör furcsa keverékébe torzult, miközben fellökte a csípőjét.

– Kenny… É-én… – Elakadt a lélegzete, a kezével pedig Kenny sötét hajába kapott. Kenny érezte a testének rángását az ujjai körül, érezte az apró remegéseket is, amik végigfutottak a gerince mentén, hallotta a nyögését, amibe végül zihálás, karcos sóhaj vegyült bele. Mindent érzett, mindent hallott.

Uri belékapaszkodott, a szemét szorosan lehunyta – Kenny kezébe élvezett, forrón és hosszasan. Még percek múltán is, amikor Kenny már kihúzta belőle az ujjait, a nyakát átkarolva, a fülébe pihegve remegett.

– Te nem vagy normális! – szaladt ki a száján, miután a szívének vad dübörgése valamelyest alábbhagyott. Azért csak felhúzta Kennyt, hogy megcsókolja, és utána megrebbenő pillákkal élvezte, ahogy Kenny végigsimogatta a szájával az alkarján a puha bőrt. Rodnak nem kellett zseninek lennie ahhoz, hogy kitalálja, mit műveltek.

Kenny elvigyorodott.

– Nem hallottam, hogy tiltakoztál volna.

Uri erre nem felelt. Visszahúzta magára a köntösét, és aztán segített Kennynek is öltözködni. Mikor végeztek, ismét csókolóztak.

Kenny szeretett Urival csókolózni, de mindennél jobban szerette azt a helyet csókolni, ahová Uri a lélektársának szánt üzeneteket firkantotta.

– Nagyon szereted az alkaromat – jegyezte meg erre Uri. – Mintha… – Nem volt több kirohanása, nem rimánkodott azért, hogy lélektársak legyenek. Csendben elfogadta, hogy ők megvannak egymásnak, és Kenny csak egy kevés bűntudatot érzett azért, amiért nem árulta el neki az igazságot.

(Mintha a lélektársam lennél.)

– Nem szeretnéd? – Kenny a fejével a karja felé intett. – Ha nem akarod, nem csókolom többé. – Azért remélte, hogy nem fog nemet mondani. Nem tudta többé elképzelni az életét, hogy ne csókolja többé Uri makulátlan bőrét.

– Nem azért mondtam – válaszolt halkan Uri –, csak megjegyeztem.

– Imádom a bőrödet. – Kenny rávillantotta a tekintetét. (Szeretlek.)

Uri elmosolyodott.

– Örülök, hogy vagy nekem, Kenny Ackerman. Örülök, hogy… barátok vagyunk.

Barátok, mi? – ízlelgette a kifejezést Kenny. Megvonta a vállát, és inkább egy italért nyúlt. Barátok, mi? Ezek lettek volna? Csak barátok?

Felsóhajtott.

Majd egyszer… – gondolta. Majd egyszer elmondom neki…
Készült: 2018. 09. 11.
Megjegyzés: Ez egy szösszenetcsokor lesz tulajdonképpen, egyelőre Kenny és Uri kapcsolatára kiélvezve, de a lélektárs! AU történetek más párosokkal is érkezni fognak. Lesz, ami a Kenny/Uri szöszöket fogja kiegészíteni, és lesz olyan is, ami önállóan is megállja majd a helyét, teljesen függetlenül a többi szösztől. Egyelőre még két Kenny/Uri szösszenet van elkészülve, a harmadik pedig írás alatt áll, és két olyan szösszenet is van, ami ezeket kiegészíti (Rod gyermekeit helyezve előtérbe). Dióhéjban ennyi.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése